Privacy Policy

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ART. 13 ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2003 R. NR 196.

Na mocy artykułu 13 Rozporządzenia z mocą ustawy z dnia 30 maja 2003 r. nr 196: <<Kodeks ochrony danych osobowych>> (zwany dalej KODEKS), ABOCA S.p.A. Società Agricola (zwana dalej ABOCA) z siedzibą w Loc. Aboca 20,
Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo Włochy, w charakterze administratora, jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom, którzy wchodzą na stronę
www.ABOCA.com (niezależnie od celów połączenia) niektóre informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, przez nią wykonywanego.

Niniejszy dokument składa się na “Ochronę danych osobowych” (przedmiotu wszystkich niezbędnych aktualizacji w przyszłości)niniejszej strony internetowej.

W ramach niniejszego dokumentu użyta została następująca terminologia:

Przetwarzanie: jakakolwiek czynność lub zbiór czynności, wykonanych również bez pomocy narzędzi elektronicznych, polegających na zbieraniu, utrwalaniu, organizacji, przechowywaniu, konsultowaniu, opracowywaniu, zmienianiu, wyborze, wyciąganiu, porównywaniu, użytkowaniu, łączeniu, blokowaniu, komunikacji,
udostępnianiu, usuwaniu i niszczeniu danych, również niezapisanych w bazie danych;

Dane osobowe: jakakolwiek informacja dotycząca osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, identyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania, również pośrednio, przy pomocy odniesienia do jakiejkolwiek innej informacji, łącznie z numerem identyfikacji osobistej;

Dane identyfikacyjne: dane identyfikacyjne, dane osobowe, które pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby zainteresowanej;

Dane chronione: dane osobowe, inne niż dane szczególnie chronione i sądowe, których przetwarzanie może spowodować zagrożenie praw i podstawowych wolności oraz godności osoby zainteresowanej, w zależności od charakteru danych lub sposobu przetwarzania lub ewentualnych efektów;

Dane szczególnie chronione: dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, wierzenia religijne albo postawę filozoficzną czy inną, poglądy polityczne, przynależność do partii, związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym,
filozoficznym, politycznym lub związkowym oraz informacje o zdrowiu i życiu seksualnym;

Dane anonimowe: dane, które w następstwie przetwarzania, nie może być związane z osobą zainteresowaną, identyfikowane lub możliwe do identyfikacji;

Administrator: osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i jakiekolwiek inna instytucja, stowarzyszenie lub organ, który podejmuje decyzje w sprawie sposobu przetwarzania danych osobowych, łącznie z ich zabezpieczeniem;

Osoba odpowiedzialna: osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i jakiekolwiek inna instytucja, stowarzyszenie
lub organ, wyznaczony przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych;

Osoba wyznaczona: osoba fizyczna uprawniona przez administratora lub przez osobę odpowiedzialną, do wykonywania czynności przetwarzania danych;

Domena ABOCA.com: domena, na którą wchodzi się poprzez serwis world wide web sieci internetowej, z adresem
20 - 52037 Sansepolcro (AR) - tel. +39 0575 7461
https://www.aboca.com, składa się z aplikacji, zasobów technologicznych, zasobów ludzkich, zasad
organizacyjnych i procedur wyznaczonych do nabywania, zapisywania, opracowywania, wymiany, odnajdowania i przekazywania informacji.

Punkty zbierania: obszary znajdujące się w domenie ABOCA.com, przeznaczone do zbierania danych osobowych.

I. CHARAKTER DANYCH OSOBOWYCH.
I. A) Przedmiotem przetwarzania są następujące dane osobowe:
Imię
Nazwisko
Wiek
Płeć
Zawód
Wykształcenie
Adres
Miejscowość
Powiat
Adres poczty elektronicznej
Numer telefonu
Telefon komórkowy
Kod pocztowy
Faks

Dobrowolne i zamierzone wysłanie poczty elektronicznej na jeden z podanych na stronie adresów, powoduje
nabycie adresu nadawcy, koniecznego do wysłania odpowiedzi na zapytania oraz ewentualnych innych danych osobowych, zawartych w zapytaniu. Na stronach przeznaczonych do specjalnych usług, wyświetlają się informacje w skróconej formie, dotyczące ochrony danych osobowych.

W każdym razie, tam gdzie jest to przewidziane przez przepisy prawa, za każdym razem pojawi się prośba o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

I. B) Przedmiotem przetwarzania danych osobowych jest również adres IP i rodzaj przeglądarki wykorzystywany do połączenia się z domeną ABOCA.COM (dane nieidentyfikowane), rejestrowane automatycznie przez logiczne urządzenia ochrony i
kontroli dostępu do domeny (LOG FILES). Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu kontroli ruchu w sieci w kierunku domeny ABOCA.COM.

Chodzi o informacje, które nie są zbierane w celu powiązania ze zidentyfikowanymi podmiotami, lecz o dane, które przez swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, pozwolić na identyfikację użytkowników. Dane te wykorzystywane są tylko w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących użytkowania strony i do kontroli prawidłowego funkcjonowania i kasowane są natychmiast po opracowaniu. Dane mogą być wykorzystane dla ustalenia odpowiedzialności, w przypadku hipotetycznych przestępstw wobec strony internetowej: poza taką ewentualnością, dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przetrzymywane dłużej niż siedem dni.

I. C) Ponadto ABOCA przetwarza dane w formie anonimowej i wykonuje procedury analizy danych dotyczących odwiedzanych stron domeny ABOCA.COM, dostępnych w formie plików. Przy pomocy tych technologii (które pozwalają na zapoznanie się z preferencjami użytkowników, sprawdzając obszary domeny ABOCA.COM, odwiedzane poprzednio) ABOCA może personalizować własne usługi, dostosowując je do potrzeb użytkownika, bez konieczności rejestracji, gdy nie jest to wymagane.

(Cookie składa się z serii danych, które strona internetowa wysyła do przeglądarki. Wyżej wymienione dane mogą być również zapisywane w komputerze przy pomocy anonimowego tag, który identyfikuje komputer, ale nie użytkownika. Niektóre strony ABOCA wykorzystują cookies, wysłane przez ABOCA lub przez inne strony oraz inne technologie w celu zaoferowania lepszego poruszania się po stronie internetowej.
Można ustawić przeglądarkę w celu uzyskania zawiadomienia o otrzymaniu cookies, oferując w ten sposób możliwość jego akceptacji lub odrzucenia. Można również dezaktywować całkowicie cookies. Dezaktywując cookies, niektóre strony internetowe
mogą mieć problemy z prawidłowym funkcjonowaniem).

I. D) W przypadku, gdy poprzez domenę ABOCA został wykonany zbiór danych osobowych szczególnie chronionych na mocy art. 4 lit. d rozporządzenia z mocą ustawy 196/2003, użytkownik zostanie o tym natychmiast poinformowany i będzie miał możliwość  - zgodnie z prawem - do wyrażenia zgody w formie pisemnej.

II. CELE PRZETWARZANIA
II. A) Dane osobowe są przedmiotem przetwarzania, tylko w niezbędnym do tego czasie, w celu:
1. zarządzania kontaktami z ABOCA;
2. wykorzystania narzędzi związanych z zarządzaniem kontaktów (np. nabywanie informacji przedkontraktowych i do wykonania usług i operacji, zgodnie z ustaleniami kontraktu);
3. analizy informacji uzyskanych w celu oferowania, poprzez wysyłanie przez Aboca S.p.A. Società Agricola biuletynu i/lub informacji promocyjnych i reklamowych, dotyczących usług i/lub produktów firmy Aboca S.p.A. Società Agricola, lub innych podmiotów, uznanych przez Aboca S.p.A. za interesujące dla użytkownika oraz prowadzenie przez Aboca S.p.A. Società Agricola sprzedaży bezpośredniej, konkursów i sondaży;
w celu kontroli rozwoju kontaktów z klientami i kontroli ryzyka kredytowego i oszustw związanych z usługami oferowanymi przez ABOCA;
4. związanym z obowiązkiem przepisów prawa i instrukcji władz lub organów nadzorczych;
5. wypełniania obowiązków nałożonych przez prawo;
6. wypełniania specyfikacji żądanych przez osobą zainteresowaną.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
III. A) W zależności od wyżej wymienionych celów, dane użytkownika dostarczone elektronicznie, poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy w punktach zbierania informacji obecnych na domenie www.aboca.com, będą przedmiotem przetwarzania informatycznego
i ręcznego przez odpowiednie procedury informatyczne, w celu personalizacji usług, które oferuje
ABOCA.

III. B) Przetwarzanie danych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa logicznego i fizycznego oraz poufności i będzie mogło być przeprowadzane poprzez narzędzia ręczne, informatyczne i elektroniczne, mające na celu zapisywanie, przekazywanie i udostępnianie
danych.

III. C) Logika przetwarzania danych jest ściśle związana z wyżej wymienionymi celami, w szczególności danych użytkownika, będących przedmiotem przetwarzania przewidzianych w artykule 4 litera a) KODEKSU, zostaną zapisane i/lub opracowane
przy pomocy odpowiednich procedur informatycznych i przetwarzane:
- przez jednostki firmowe wyznaczone do zarządzania wyżej wymienionymi działaniami (i obowiązkami) lub uprawnionymi do wykonywania działań niezbędnych dla utrzymania i/lub wykonania i/lub zakończenia zawiązanych kontaktów;
- przez osoby  fizyczne lub prawne, które na podstawie umowy z firmą ABOCA, dostarczają specjalne usługi opracowywania danych lub prowadzą działalność wspomagającą ABOCA.

IV. KOMUNIKACJA DANYCH
IV. A) Dane użytkownika będą lub będą mogły być przekazane - po uzyskaniu zgody użytkownika, zgodnie z przepisami prawa - osobom trzecim, takich jak:
1. Banki wyznaczone do regulacji płatności, zgodnie z ustalonymi zasadami;
2. Zakłady ubezpieczeniowe dla określenia ewentualnych praktyk odszkodowania;
3. Instytucje i organy uprawnione do zwolnienia z obowiązków w granicach przewidzianych przez prawo;
4. Spółki będące częścią grupy ABOCA dla poprawy jakości usług oferowanych przez
ABOCA.
5. Osoby fizyczne lub prawne, które na podstawie umowy z firmą ABOCA, dostarczają specjalne usługi opracowywania danych lub prowadzą działalność wspomagającą ABOCA.

IV. B) Domena ABOCA.COM zawiera hiperłącza, które nie komunikują z innymi domenami.
ABOCA nie jest odpowiedzialna za ewentualne naruszanie danych osobowych ze strony tych podmiotów.

 

W Asti, w sobotę 18 listopada, podczas 14. edycji konkursu „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Nagroda Grupy Smaku...
Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu...
Trwa międzynarodowa ekspansja Grupy. Właśnie została otwarta filia Aboca Deutschland GmbH z siedzibą w Mannheim, w...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami