Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Privacy Policy

Информация относно защитата на личните данни.
Чл. 13 от Регламент 679 на ЕС от 27 април 2016 г.

Съгласно чл. 13 от Европейски регламент 2016/679 за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и за свободното движение на такива данни (оттук нататък „ОРЗД“), ABOCA S.p.A. Società Agricola (наричана по-нататък ABOCA) със седалище в Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo, Италия, в качеството си на администратор на лични данни, е задължена да предоставя на потребителите, свързващи се домейна www.aboca.com (независимо от целите на връзката), информация относно извършваната в него обработка на личните данни.
Настоящият документ представлява „Политика за защита на личната информация“ (подлежаща в бъдеще на всички необходими актуализации) на този уебсайт. Като остават в сила всички определения, визирани в чл. 4 на ОРЗД, за целите на тази информация да се разбира следното:
Домейн aboca.com: домейнът, достъпен чрез световната интернет мрежа, на адрес https://www.aboca.com, състоящ се от данни, приложения, технологични и човешки ресурси, организационни правила и процедури за събиране, съхранение, обработка, обмен, извличане и предаване на информация.
Точки за събиране: разделите в домейна aboca.com, предназначени за събиране на лични данни.

I. Предупреждения и защита на децата
Обработката на личните данни ще прилага принципите на законосъобразност, коректност и прозрачност. Личните данни ще се събират за определени конкретни и легитимни (ограничение на целите) цели и ще бъдат адекватни, уместни и ограничени спрямо целите, за които се обработват (свеждане на данните до минимум). Те винаги ще бъдат актуални и точни и ще се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимото за целите на договора, с изключение изпълнението на законови и данъчни задължения, определящи по-дълги периоди на съхранение (ограничение на съхранението). Личните данни ще се обработват чрез прилагане на всички подходящи мерки за сигурност, за да се гарантира целостта, поверителността и непредоставянето на достъп на неупълномощени трети страни (цялостност и поверителност). Ако не е изрично посочено, предоставянето на лични данни чрез местата за събиране на сайта www.aboca.com е запазено за пълнолетни лица.

II. Референтни стандарти и правни основания за обработване
Правното основание на операциите за обработка, който по-нататък ще обясним подробно, са правилата, уреждащи Вашето право за защита на личните Ви данни, правото на неприкосновеност на личния живот и тези, които Ви позволяват да изразите или оттеглите във всеки момент информираното си съгласие за обработването, тоест:

III. – Естество на данните, предмет на обработване
III.1. – Незадължителното, изрично и доброволното изпращане на електронна поща на адресите, посочени на този сайт, води до последващо извличане на адреса на подателя, необходим, за да се отговори на запитванията, както и на други лични данни, включени в съобщението. Специфична синтезирана информация ще се посочва или извежда постепенно на страниците на сайта, предназначени за специални услуги по заявка. Във всеки случай, ако законът го предвижда, при всеки конкретен случай ще Ви бъде искано съгласие за обработването на личните Ви данни.
III.2. – Единствено след Ваше, ако е необходимо, следните категории лични данни, отнасящи се отнасят до Вас, ще се обработват или ще могат да се обработват за посочените цели.
(a). – Общи лични данни, идентификационни данни
Като например Име и Фамилия, Година на раждане, Пол, Адрес, Град, Област, Адрес на електронна поща, Телефонен номер, П.К., Връзка към профилите на следните социални мрежи: Facebook, Instagram и Twitter.
(b). – Техническа обработка
Обект на обработка са и номера на IP адреса и вида на използвания от Вас браузър за връзка с домейна aboca.com (данните не са идентификационни), които се регистрират автоматично от логическите устройства за защита и контрол на достъпа до домейна (LOG FILES). Тези лични данни ще се използват единствено за целите на контрола на мрежовия трафик към домейна aboca.com.
Става въпрос за информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани субекти на данни, но самото им естеството може да Ви позволи да идентифицирате потребителите чрез обработка или асоцииране с данни, съхранявани от трети лица. Тези данни се използват единствено с цел извличане на анонимна статистическа информация за използването на сайта и за контролиране на правилното му функциониране, като се изтриват незабавно след обработката. Данните могат да се използват за установяване на отговорност при предполагаеми компютърни престъпления в ущърб на сайта; освен в този случай, данните в този вид за уеб контактите не съществуват повече от седем дни.
(c). – Бисквитки Освен това ABOCA извършва анонимна обработка и процедури за анализ на данните, свързани с посетените от Вас страници на домейна aboca.com, установени чрез файлове бисквитки. С помощта на тези технологии (които позволяват опознаване на Вашите предпочитания в сърфирането чрез проверка на посетените преди това раздели на домейна aboca.com) ABOCA може да персонализира услугите си според Вашите потребности, без да се извършват ненужни регистрации. („Бисквитката“ се състои от поредица данни, които даден уебсайт изпраща до браузъра. Горните данни могат да се запаметяват в компютъра чрез анонимен таг, който идентифицира компютъра, но не и потребителя. Някои страници на ABOCA използват бисквитки, изпратени от ABOCA или трети страни, както и други технологии, за да предложат по-добро сърфиране на уебсайта. Браузърът може да се настрои така, че да се получава предупреждение преди получаването на бисквитка, като по този начин се предоставя възможност тя да се приеме или не. Възможно е също бисквитките напълно да се забранят. При забраняване на бисквитките някои уебсайтове може да не функционират правилно). За по-подробна информация относно използването на бисквитките на уебсайта Aboca.com можете да разгледате Политиката за бисквитките тук.
(d). – Специални категории лични данни
В случай че чрез домейна ABOCA са събрани специални категории лични данни съгласно чл. от Регламент ЕС 679/2016, Вие ще бъдете предварително информирани и ще можете да изразите по законоустановените начини съответното съгласие.

IV. – Естество на предоставянето, източници на данни
Предоставянето на личните Ви данни по правило не е задължително, но в някои случаи се оказва необходимо, следователно задължително, за да можете да се възползвате от услугите и функционалностите на сайта.

IV.1. – Данни, чието предоставяне е необходимо
IV.1.1. – Предоставянето на някои лични данни е необходимо и следователно задължително, за да се даде ход на конкретни Ваши искания; Вие винаги разполагате със свободата да предоставите или не личните си данни, но в този случай администраторът на данни няма да може да удовлетвори исканията Ви, да отговори на потребностите Ви или да използва в тяхната цялост всички налични функции на сайта Aboca.com
IV.1.2. – Предоставянето на лични идентификационни данни е необходимо за:
• (a). – да можете да се регистрирате на сайта и, освен другите предимства, да получавате желаната информация за продукти, услуги и инициативи на ABOCA.
IV.1.3. – Тези идентификационни данни ще бъдат обработвани както на хартиени, така и на електронни носители и ще се съхранява от ABOCA само дотогава, докато субектите на данните поддържат регистрацията си на сайта или за максимален период от три години след последното действие, извършено на сайта. След изтичането на тези срокове за съхранение личните идентификационни данни автоматично се изтриват. IV.2. – Данни, използвани за удостоверяване на автентичността
След като приключите регистрацията, по време на която можете да решите съответните идентификационни данни за достъп, включително паролата, известна само на Вас, можете да влезете в сайта на ABOCA от мобилно или настолно устройство, като въведете в съответните полета избраните идентификационни данни, които трябва да съхранявате с максимално внимание.
Препоръчваме Ви да изберете парола, която да отговаря поне на следните характеристики: дължина не по-малко от осем знака, включително най-малко един специален знак. Ако забравите паролата си, процедурата за възстановяване осигурява връзка, за да я зададете лично. Данните за удостоверяване ще бъдат криптирани още от първата им употреба и ABOCA по никакъв начин няма да може да ги разпознае.
IV.3. – Източници на данни
Ще събираме Вашите данни направо от Вас чрез Вашите взаимодействия с уебсайта www.aboca.com.

V. Цели на обработването
Освен необходимата обработка във връзка със законови и нормативни задължения или произтичаща по нареждане на органите, ABOCA, ако се налага, ще извършва единствено с Ваше съгласие необходимите операции, за да Ви позволи да се възползвате от услугите и функционалностите на уебсайта www.aboca.com; по-специално:

VI. Начини за обработка на личните Ви данни
Във връзка с посочените по-горе цели Вашите лични данни ще се обработват по електронен път или на хартия, както и чрез специални електронни процедури с цел персонализиране на услугите, които ABOCA може да Ви предложи. Обработката на данните ще се извършва по начин, гарантиращ логическата и физическата им сигурност и поверителност, като тя може да се извършва чрез ръчни, електронни и телематични инструменти, които могат да запаметяват, предават и споделят тези данни. Логиката на обработката ще бъде тясно свързана с преследваните цели.
VI.1. – Политика за запазване на данните
Във връзка с целите, визирани в точка (V.3), тоест предложението на търговска или промоционална информация, съответната обработка, съгласно положенията на Мярка Doc. web 1103045 на Надзорния орган по защита на личните данни няма да се обработват чувствителни данни, ще се извършва от администратора след изразено Ваше съгласие, за период не повече от 24 месеца след събирането и единствено на агрегирани данни.
VI.2. – Сигурност и съхраняване на данните
VI.2.1. – Вашите лични данни ще се съхраняват в рамките на Европейския съюз, свързаните с тях политики за защита ще се преразглеждат в съответствие с най-добрите практики в тази област.
VI.2.2. – Проследимост на достъпа и операциите Audit Log. Всеки достъп до данните ще се съхранява в специални Log таблици. Съответната информация ще съдържа времевата маркировка на достъпа, идентификатора на потребителя, осъществил достъп до данните; вида на данните, до които е осъществен достъп, потребителя собственик на данните, извършената операция, приложението, от което е осъществен достъпът.
(E.6). – Профилиране, автоматизирано вземане на решения Освен когато е необходимо, за да ни разреши да предоставим услугите, позволяващи Ви да се възползвате от предлаганите на сайта услуги, с изключение на посоченото в нашата политика за бисквитките, ние не извършваме профилиране, свързано с данните, събрани чрез този сайт.
(E.7). – Оценката на въздействието върху защитата на данните Във връзка с операциите за обработване на лични данни, свързани с ефективността на своя уебсайт, както и с помощта на специален инструмент за оценка, предоставен от френския Надзорен орган за защита на личните данни (CommissionNationale de l’informatique et deslibertés) ABOCA извършва специална оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД), чиито резултатите ще са на разположение на заинтересованите при поискване.

VII. – Получатели на данните и предаване в чужбина
VII.1. – Обработващи и отговорни лица за обработването на данни Достъп до визираните в тази информация лични данни, в качеството си на обработващи или отговорни лица за обработването на данни, имат:

VII.2. – Съобщаване (на определени външни субекти) на данните При обичайните управленски, счетоводни и административни дейности ABOCA може да съобщи Вашите лични данни, след получаване на Вашето съгласие по законоустановените начини, ако е предвидено, при спазване на мерките за сигурност и единствено с цел изпълнение на исканите от Вас услуги, на трети доставчици на услуги като: – дружества за пощенски услуги, – адвокатски кантори и нотариуси, – консултанти, включително сдружение, – други фирми за услуги, както и на други субекти в изпълнение на законови задължения (като застрахователни институции, полицейски сили, и др.). Списъкът на субектите, на които данните могат да се съобщават, е на разположение в офиса на администратор на лични данни.
VII.3. – Предаване на лични данни в чужбина
ABOCA не предава по своя инициатива лични данни в чужбина. Въпреки това някои трети субекти, доставчици на услуги, може да имат свои сървъри, физически разположени в чужбина (както в случая с доставчик на електронна поща). В такъв случай предаването на данни в чужбина ще се извършва единствено в обхвата и при спазване на Рег. ЕС 679/2016 Чл. 44 и следващите.
VII.4.  Разпространяване (до неопределени външни субекти) на данните
Личните данни няма да могат да се разпространяват при никакви обстоятелства.

VIII. – Права на субекта на данни
Членове от 15 до 22 от ОРЗД предоставят на субектите на данни определени права. Чл. 15 от ОРЗД признава на субектите на данни правото на достъп до личните им данни и получаването на копие от тях. Правото на получаване на копие от данните не трябва да засяга правата и свободите на другите.
С искането за достъп субектът на данните има право да получи от ABOCA потвърждение или не за това дали личните му данни се обработват, както и да узнае целите и категориите обработвани данни, третите субекти, на които данните са съобщени и дали данните са предадени в страна извън ЕС с подходящи гаранции. Освен това субектът на данните има право да узнае времето на съхранение на личните му данни, а също и правото да изиска коригиране на неточните и допълване на непълните данни, както и изтриване (правото „да бъдеш забравен“) при условията на чл. 17 от ОРЗД, ограничаване на обработването, оттегляне на съгласие, преносимост на данните и право на възражение, по всяко време и без да се налага предоставяне на обосновка, срещу обработката за целите на директния маркетинг.
Правата могат да се упражняват чрез електронна поща на адреса на длъжностното лице по защита на данните на ABOCA или чрез обикновена поща на посочения по-долу адрес. Може да се наложи длъжностното лице по защита на данните да идентифицира субекта на данните, като поиска представяне на неговия документ за самоличност.
Субектът на данните, който счита, че обработването на личните му данни е в нарушение на разпоредбите на ОРЗД или на вътрешните правила за защита на личните данни, има право да подаде жалба до Надзорния орган за защита на личните данни, със седалище в Рим, по чл. 77 от ОРЗД и/или да се обърне към съдебните органи.
За упражняването на тези права или за каквато и да е друга информация относно тях и по-общо за обработката на лични данни заявленията могат да се изпращат по имейл на следния адрес: privacy@aboca.it; – с обикновена поща до Aboca S.p.A., дружество със седалище в Loc. Aboca n. 20, – 52037 – Sansepolcro (AR), Италия.

IX. Оттегляне на съгласието Въпроси за поверителността Достъп и Отговор
Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на личните Ви данни, като съобщите намерението. Ако имате въпроси или искате да получите повече информация относно обработването на личните Ви данни или да упражните правата, посочени в предходния раздел № VI, можете да изпратите имейл на администратора на уебсайта ABOCA, като пишете на privacy@aboca.it. Можете да се свържете с нас на същия адрес, за да получите отговори относно управлението на информацията от страна на ABOCA. Преди ABOCA да може да Ви предостави или редактира някоя информация, може да се наложи да потвърдите самоличността си и да отговорите на някои въпроси. Ще Ви дадем отговор възможно най-скоро.

X. – Администратор на личните данни
Администратор на личните данни е ABOCA със седалище в Loc. Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).