Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

Limba

Privacy Policy

Politica de confidenţialitate

Informații în materie de protecţie a datelor personale.
Art. 13 Reg. UE 679 din 27 aprilie 2016

În conformitate cu articolul 13 din „Regulamentul european 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date” (denumit în continuare „RGPD”), ABOCA S.p.A. Società Agricola (denumită în continuare ABOCA) cu sediul în Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR) – Arezzo Italia, în calitate de Operator, este obligată să furnizeze utilizatorilor care se conectează la domeniul www.aboca.com (indiferent de scopul conectării) anumite informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Acest document constituie „Politica de confidențialitate” (supusă, în viitor, oricăror actualizări considerate oportune) a acestui site. În scopul prezentei publicări de informații, având în vedere definițiile prevăzute la art. 4 din RGPD, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Domeniu aboca.com: domeniul, accesibil prin intermediul serviciului world wide web al rețelei internet, la adresa https://www.aboca.com, alcătuit din date, aplicații, resurse tehnologice, resurse umane, reguli organizatorice și proceduri pentru achiziționarea, stocarea, prelucrarea, schimbul, recuperarea și transmiterea informațiilor.

Puncte de colectare: zone prezente în cadrul domeniului aboca.com destinate colectării datelor cu caracter personal.

I. Avertizări și Protecția Minorilor
Prelucrarea datelor cu caracter personal va aplica principiile legalității, corectitudinii și transparenței. Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice, explicite și legitime (limitarea scopului) și vor fi adecvate, relevante și limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate (minimizarea datelor). Acestea vor fi întotdeauna actualizate și exacte și conservate pentru o perioadă de timp care nu depășește timpul necesar pentru executarea Contractului, fără a aduce atingere îndeplinirii obligațiilor legale și fiscale care stabilesc perioade de conservare mai lungi (limitarea conservării). Datele personale vor fi prelucrate prin adoptarea tuturor măsurilor de securitate adecvate pentru a asigura integritatea, confidențialitatea și indisponibilitatea acestora din partea terților neautorizați (integritate și confidențialitate). Dacă acest lucru nu este indicat în mod expres, furnizarea de date cu caracter personal prin punctele de colectare de pe site-ul www.aboca.com este rezervată adulților.

II. Standarde de referință și temeiuri juridice ale prelucrării datelor
Operațiunile de prelucrare, pe care le vom explica mai jos în detaliu, își au temeiul juridic în regulile care guvernează dreptul dvs. la protecția datelor dvs. cu caracter personal, dreptul dvs. la confidențialitate și, în cele din urmă, în drepturile care vă permit să vă exprimați sau să revocați, în orice moment, consimțământul dvs. informat cu privire la operațiunile de procesare și anume:

III. – Natura datelor obiect al prelucrării III.1. – Trimiterea facultativă, explicită și voluntară a mesajelor e-mail la adresele indicate pe acest site presupune dobândirea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și a oricăror alte date personale incluse în mesaj. Publicări de informații specifice vor fi preluate progresiv sau afișate pe paginile site-ului pregătite pentru anumite servicii la cerere. În orice caz – în cazul în care legea prevede acest lucru – vi se va cere de fiecare dată să vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale.
III.2. – Exclusiv după manifestarea consimțământului dvs., dacă este necesar, următoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la dvs. vor fi sau vor putea fi prelucrate în scopurile indicate.
(a). – Date personale comune, date de identificare
Cum ar fi Numele și Prenumele, Anul nașterii, Sexul, Adresa, Orașul, Județul, Adresa de e-mail, Numărul de telefon, Codul Poștal, Legături la profilurile următoarelor social networks: Facebook, Instagram și Twitter.
(b). – Prelucrări tehnice
Reprezintă, de asemenea, obiect al prelucrării datelor numărul de IP și tipul de browser pe care l-ați folosit pentru a vă conecta la domeniul aboca.com (date neidentificatoare), înregistrate automat de dispozitivele logice de protecție și de control al accesului la domeniu (LOG FILES). Astfel de date personale vor fi folosite exclusiv pentru controlul traficului de rețea către domeniul aboca.com.
Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor vizate identificate, însă prin natura lor ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi folosite pentru a confirma răspunderea în cazul unor infracțiuni computerizate ipotetice în detrimentul site-ului: cu excepția acestei posibilități, în prezent, datele referitoare la contactele web nu sunt conservate pentru o perioadă superioară a șapte zile.
(c). – Module cookie
De asemenea, ABOCA efectuează prelucrarea datelor în formă anonimă și proceduri de analiză a datelor referitoare la paginile domeniului aboca.com pe care le-ați vizitat, identificate prin module cookie. Prin intermediul acestor tehnologii (care permit înțelegerea preferințelor dvs. de navigare, verificând zonele domeniului aboca.com pe care le-ați vizitat deja) ABOCA poate personaliza serviciile în funcție de nevoile dvs., fără a fi nevoie să faceți înregistrări inutile. (Un modul cookie este format dintr-o serie de date pe care un site le trimite către browser. Datele de mai sus pot fi stocate în computer prin intermediul unei etichete anonime care identifică computerul, dar nu și utilizatorul. Unele pagini ABOCA utilizează module cookie trimise de ABOCA sau de terți și alte tehnologii pentru a oferi o mai bună navigare a site-ului web. Este posibil să setați browserul să primească un avertisment înainte de a primi un modul cookie, oferind astfel posibilitatea de a accepta sau nu. De asemenea, este posibilă dezactivarea completă a modulelor cookie. Dezactivând modulele cookie, unele site-uri Web este posibil să nu funcționeze corect). Pentru informații detaliate privind utilizarea modulelor cookie pe site-ul Aboca.com, puteți consulta Politica privind modulele cookie disponibile aici.
(d). – Categorii particulare de date cu caracter personal
În cazul în care, prin intermediul domeniului ABOCA, are loc colectarea anumitor categorii de date cu caracter personal conform Art. 9 al Reg. UE 679/2016, veți fi informați preventiv și veți avea posibilitatea de a vă exprima, prin modalităţile prevăzute de lege, consimțământul corespunzător.

IV. – Natura furnizării, surse de date
Furnizarea datelor dvs. personale nu este, în mod obișnuit, obligatorie, dar, în unele cazuri, este necesară și, prin urmare, obligatorie, pentru a vă permite să beneficiați de serviciile și funcționalitățile site-ului web.
IV.1. – Date a căror furnizare este necesară
IV.1.1. – Furnizarea unor date cu caracter personal este necesară și, prin urmare, obligatorie, pentru a da curs solicitărilor dvs. specifice; sunteți întotdeauna liber/ă să nu furnizați datele dvs. personale, însă în acest caz este posibil ca Operatorul de date să nu poată satisface solicitările dvs., să nu poată răspunde nevoile dvs. sau vă oblige să utilizați, în întregime, toate funcțiunile disponibile pe site-ul Aboca.com.
IV.1.2. – Este necesară furnizarea datelor personale de identificare pentru:
• (a). – a se putea înregistra pe site și a obține, împreună cu alte avantaje, informațiile dorite cu privire la produsele, serviciile și inițiativele ABOCA.
IV.1.3. – Aceste date de identificare vor fi prelucrate atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic și vor fi conservate de ABOCA exclusiv până când persoanele vizate își vor păstra înregistrarea pe Site, sau pentru o perioadă de cel mult trei ani de la ultima acțiune efectuată în cadrul Site-ului. După trecerea aceste perioade de timp de conservare, datele personale de identificare vor fi șterse automat.
IV.2. – Datele utilizate pentru autentificare
La finalizarea înregistrării, pe parcursul căreia veți putea decide datele de acces corespunzătoare, inclusiv parola, pe care o veți cunoaște numai dvs., puteți accesa site-ul web ABOCA de pe un dispozitiv mobil sau desktop, introducând datele de autentificare alese în câmpurile corespunzătoare, personale, pe care va trebui să le păstrați cu cea mai mare grijă.
Vă sfătuim să alegeți o parolă care să aibă cel puțin următoarele caracteristici: lungime nu mai mică de opt caractere, care să includă cel puțin un caracter special. În cazul în care uitați parola, procedura de recuperare oferă un link pentru a o reseta independent. Datele de autentificare vor fi criptate de la prima lor utilizare și ABOCA nu le va putea cunoaște sub nicio formă.
IV.3. – Surse de Date
Vom colecta datele dvs., direct de la dvs., prin interacțiunile dvs. cu site-ul www.aboca.com.

V. Scopuri ale Tratamentului
ABOCA, în afară de tratamentelor necesare în legătură cu obligațiile prevăzute de lege, de regulament sau derivând din ordine emise de Autorități, va efectua, exclusiv cu consimțământul dvs., dacă este necesar, operațiunile necesare pentru a vă permite să beneficiați de serviciile și caracteristicile site-ului www. aboca.com; în mod specific:

VI. Metode de prelucrare a datelor dvs. personale
În legătură cu toate scopurile indicate în paragrafele anterioare, datele dvs. personale vor fi procesate electronic și pe hârtie și vor fi prelucrate prin proceduri informatice specifice pentru a personaliza serviciile pe care ABOCA le poate oferi. Prelucrarea datelor va avea loc astfel încât să garanteze securitatea logică și fizică și confidențialitatea acestora, și va putea fi realizată utilizând instrumente manuale, computerizate și telematice destinate stocării, transmiterii și partajării datelor. Logica tratamentului va fi strict legată de scopurile urmărite.
VI.1. – Politica de păstrare a datelor
În legătură cu scopurile menționate la litera (V.3) și anume propunerea de informații comerciale sau promoționale, prelucrarea corespunzătoare care, în conformitate cu prevederile Prov. Doc. 1103045 al Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal nu va avea come obiect date sensibile, va avea loc, fiind efectuată de operator, sub rezerva manifestării consimțământului, pentru cel mult 24 de luni de la data colectării exclusiv pe date agregate.
VI.2. – Siguranța și conservarea datelor
VI.2.1. – Datele dvs. personale vor fi stocate în cadrul Uniunii Europene iar politicile de securitate aferente vor fi revizuite în conformitate cu cele mai bune practici în materie.
VI.2.2. – Trasabilitatea accesului și a operațiunilor. Jurnal de control
Fiecare acces la date va fi memorat în Jurnalul de control corespunzătoare. Informațiile corespunzătoare vor conține marcajul de timp informatic referitor la acces, datele de identificare ale utilizatorului care a accesat datele; tipul de date accesate, utilizatorul proprietar al datelor, operațiunea efectuată, aplicația prin care s-a efectuat accesul.
(E.6). – Profilarea, automatizarea procesului decizional Dincolo de ceea ce este necesar pentru a permite ABOCA să efectueze prestațiile necesare pentru a pentru ca dvs. să puteți utiliza serviciile oferite pe site, cu excepția celor specificate în politica sa privind modulele cookie, ABOCA nu efectuează operațiuni de profilare în legătură cu datele colectate prin intermediul acestui site web. (E.7). – Evaluarea impactului protecției datelor ABOCA efectuează, în ceea ce privește operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de funcționarea site-ului său, inclusiv prin utilizarea unui instrument de evaluare specific, pus la dispoziție de către Autoritatea Franceză pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CommissionNationale de l’informatique et deslibertés) o Evaluare adecvată a Impactului asupra confidențialității (DPIA), ale cărei rezultate vor fi disponibile la cererea persoanei vizate.

VII. Destinatarii datelor și transferurile în străinătate
VII.1. – Persoane împuternicite și cu sarcini privind prelucrarea datelor
Aceștia pot lua cunoștință de datele personale la care se face referire în această publicare de informații, în calitate de Persoane împuternicite sau cu Sarcini privind prelucrarea datelor:

VII.2. – Comunicarea datelor (către părți externe determinate)
ABOCA, pentru activități obișnuite de gestiune, contabilitate și administrare, va putea comunica datele dvs. personale – sub rezerva obținerii consimțământului dvs. în conformitate cu legea, dacă este necesar, cu respectarea măsurilor de securitate – furnizorilor de servicii terți, numai în scopul desfășurării prestației solicitate de către dvs., cum ar fi: – companii de servicii poștale, – birouri notariale și legale – consultanți, chiar și sub formă asociată, – alte companii de servicii, precum și altor părți, în conformitate cu obligațiile legale (cum ar fi societățile de asigurare, forțe de poliție, autorități judiciare, etc). Lista acestor părți cărora le vor putea fi comunicate datele dvs. este disponibilă la sediul Operatorului de date.
VII.3. – Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
ABOCA nu transferă date cu caracter personal în străinătate din proprie inițiativă. Cu toate acestea, anumite terțe părți, furnizorii de servicii, pot avea serverele localizate fizic în străinătate (precum în cazul unui furnizor de e-mail). În astfel de cazuri, transferul de date în străinătate va avea loc exclusiv în domeniul de aplicare și în conformitate cu Reg. UE 679/2016 Art. 44 ss.
VII.4. – Comunicarea datelor (către părți externe nedeterminate)
Datele cu caracter personal nu vor putea fi în niciun caz comunicate.

VIII. – Drepturi ale persoanei vizate
Articolele de la nr.15 la nr. 22 din RGPD conferă persoanelor vizate exercitarea unor drepturi specifice. Art. 15 RGPD recunoaște dreptul persoanelor vizate de a accesa propriile date cu caracter personal și de a obține o copie a acestora. Dreptul de a obține o copie a datelor nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile celorlalți.
Efectuând cererea de acces, persoana vizată are dreptul de a obține confirmarea de la ABOCA cu privire la eventuala prelucrare a datelor sale cu caracter personal și de a cunoaște scopurile și categoriile de date prelucrate, persoanele terțe cărora le sunt comunicate datele și dacă datele sunt transferate către o țară din afara Uniunii Europene cu garanții adecvate. Persoana vizată are, de asemenea, dreptul de a cunoaște perioada de conservare a datelor sale personale și de a solicita corectarea datelor inexacte și integrarea datelor incomplete, anularea acestora (dreptul de a fi uitat) în condițiile indicate la art. 17, RGPD, limitarea prelucrării, revocarea consimțământului, portabilitatea datelor și dreptul de a se opune, în orice moment și fără a fi necesară justificarea, prelucrării în scopuri de marketing direct. Drepturile pot fi exercitate prin e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor de la ABOCA sau prin poșta obișnuită la adresa indicată mai jos. Este posibil ca Responsabilul cu Protecția Datelor să fie nevoit să identifice persoana vizată solicitându-i să furnizeze o copie a documentului său de identitate.
Persoana vizată care consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă prevederile RGPD sau ale reglementărilor interne privind protecția datelor cu caracter personal, are dreptul de a propune o plângere către Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu sediul la Roma, în conformitate cu art. 77 RGPD și/sau de a se adresa Autorității Judiciare.
Pentru a exercita aceste drepturi sau pentru a obține orice alte informații cu privire la acestea și, în general, la prelucrarea datelor cu caracter personal, solicitările pot fi trimise prin e-mail la următoarea adresă: privacy@aboca.it; – prin poștă obișnuită către Aboca S.p.A., societate cu sediul în Loc. Aboca nr. 20, – 52037 – Sansepolcro (AR), Italia.

IX. Revocarea consimțământului Întrebări referitoare la confidențialitate Acces și Feedback
Sunteți îndreptățit în orice moment să vă retrageți acordul exprimat pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin comunicarea intenției. Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau la exercitarea drepturilor menționate în secțiunea precedentă nr. VI, puteți trimite un e-mail administratorului site-ului web al ABOCA, la adresa privacy@aboca.it. De asemenea, puteți contacta ABOCA la aceeași adresă pentru a primi răspunsuri privind gestionarea informațiilor de către ABOCA. Înainte ca ABOCA să vă poată furniza sau modifica orice informații, ar putea fi necesar să vă confirmați identitatea și să răspundeți la câteva întrebări. Răspunsul nostru va fi furnizat cât mai curând posibil.

X. – Operator de date cu caracter personal Operatorul de Date este ABOCA cu sediul în Loc. Aboca 20, 52037, SANSEPOLCRO (AR).

XI. – Persoana Împuternicită cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
Persoana Împuternicită cu Protecția Datelor este Av. Giuseppe Serafini cu Biroul Legal la adresa 06012, Città Di Castello (PG), Via S. Antonio nr. 7. e-mail: dpo@aboca.it
XI.1. – Persoane împuternicite cu prelucrarea datelor
Lista completă a persoanelor împuternicite cu prelucrarea datelor este disponibilă la Sediul central.
Aceste informațiile obligatorii sunt supuse actualizării, potrivit posibilelor modificări ale dispozițiilor legale aplicabile.