Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Разработваме

КЛЮЧОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ИНОВАЦИЯТА

Грижим се за здравето на хората с иновативни 100% натурални продукти, които могат да дадат отговори за човешкото здраве както в областта на хомеостазата, така и в областта на терапията.

В нашия процес на разработка има два ключови иновативни елемента:

Иновативна концепция

препрочитаме патофизиологичните механизми с подход, който не се ограничава до въздействие върху симптомите, а разглежда причините, като разглежда организма в неговата цялост.

Иновативен продукт

идентифицираме естествени молекулни комплекси, които могат да взаимодействат ефикасно с организма и с благоприятно съотношение полза – риск.

69

продуктови линии

16

фармацевтични форми

74

покрити терапевтични потребности

КАРТА НА СЛОЖНОСТТА

За много продукти на Aboca може да се запознаете с картата SOM (Self Organizing Map). Картата представя графично богатството на веществата, естествено присъстващи в един 100% натурален продукт: всяка оцветена клетка показва наличието на семейство вещества. Картата SOM описва сложността на състава на продукта, който стои в основата на неговата ефикасност и безопасност. Този вид представяне стана възможно благодарение на анализа на състава на продукта в съчетание с компютърна обработка.

Модел на хомеостаза

Това е модел, който показва, че е възможно и сме длъжни да мислим за опазване на нашето здраве не само като радикална коригираща намеса – именно чрез лекарства в случай на липсваща или нарушена функция, но и чрез намеса за поддържане на нормалните способностите на организма и неговото вътрешно равновесие.