Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Opracowujemy

KLUCZE INNOWACJI

Dbamy o zdrowie ludzi poprzez innowacyjne, w 100% naturalne produkty, które oferują rozwiązania na rzecz zdrowia człowieka w obszarze homeostazy i terapii.

Istnieją dwie ścieżki innowacji w procesie naszego rozwoju:

Innowacja koncepcji

Tj. na nowo interpretujemy mechanizmy fizjopatologiczne, z podejściem, które nie ogranicza się do reagowania na objawy, ale skupia się na przyczynach,uwzględniając organizm jako całość.

Innowacja produktu

Tj. rozpoznajemy naturalne kompleksy molekularne, będące w stanie wchodzić w interakcje z organizmem w sposób skuteczny i z pozytywnym stosunkiem korzyści do ryzyka.

69

linii produktów

74

zaspokojone potrzeby zdrowotne

16

postaci farmaceutycznych

MAPA ZŁOŻONOŚCI

W wielu produktach Aboca istnieje możliwość sprawdzenia SIECI KOHENA SOM (Self Organizing Map). Mapa przedstawia w sposób graficzny bogactwo substancji naturalnie występujących w 100% naturalnym produkcie: każda kolorowa komórka wskazuje na występowanie danej rodziny substancji. SOM opisuje w ten sposób złożoność składu produktu, która jest podstawą jego skuteczności i bezpieczeństwa. Ten rodzaj reprezentacji jest możliwy dzięki analizie składu produktu oraz obróbkom informatycznym.

Model homeostazy

Model, który wykazuje, w jaki sposób można i należy myśleć o ochronie zdrowia nie tylko jako o radykalnej interwencji naprawczej – za pomocą leków – w przypadku utraty lub zmiany funkcjonowania, ale także jako o interwencji wspomagającej prawidłowe funkcjonowanie organizmu i jego wewnętrzną równowagę.