Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.
Società Agricola P.I. 01704430519

Język

Dowody
naukowe

Evidence-based medicine w odniesieniu do substancji naturalnych

Aboca-salute-oggi-domani_2

Jak działają substancje naturalne? W jaki sposób mogą one korzystnie wpływać na nasze zdrowie?

 

Dziś jesteśmy w stanie szczegółowo odpowiedzieć na te pytania w oparciu o dowody naukowe. Ten sukces był możliwy również dzięki ogromnemu postępowi nauki.

 

W Aboca od zawsze wierzyliśmy w badania jako narzędzie pogłębiania wiedzy na temat naturalnych substancji korzystnych dla zdrowia.

 

Z tego powodu współpracujemy także z licznymi ośrodkami badawczymi, uniwersytetami i szpitalami, krajowymi i międzynarodowymi, w celu poznania działania naszych produktów, ich skuteczności i bezpieczeństwa.

PRZEJDŹ DO BAZY DANYCH DOWODÓW NAUKOWYCH
Evidence-based-1-1536×1303

Jesteśmy pierwszą firmą oferującą w 100% naturalne produkty, która konsekwentnie inwestuje w badania kliniczne.

Dla nas w Aboca ten rodzaj badań jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala nam zweryfikować działanie produktu na pacjentów i ocenić wpływ leczenia na jakość ich życia.

Niektóre z badań klinicznych zostały opublikowane w czasopismach naukowych cieszących się międzynarodową renomą (np. The American Journal of Gastroenterology, Frontiers, Nutrients, Italian Journal of Paediatrics).

 

Wiele z tych badań zostało przeprowadzonych spontanicznie przez ośrodki badawcze i szpitale, co potwierdza duże zainteresowanie ze strony pracowników ochrony zdrowia poszukiwaniem dla swoich pacjentów nowych rozwiązań terapeutycznych o korzystnym stosunku ryzyka do korzyści.

W prowadzonych badaniach brały udział setki pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych w różnym wieku, o różnych potrzebach zdrowotnych.

Wszystko to pozwala nam zaoferować osobom, które wybierają nas każdego dnia, istotną gwarancję działania i skuteczności naszych naturalnych produktów. Ponadto jesteśmy w stanie udostępnić pracownikom ochrony zdrowia najbardziej zaawansowaną wiedzę naukową stosowaną w odniesieniu do substancji naturalnych.

Badania kliniczne

Aboca wspiera badania kliniczne w celu zgromadzenia dowodów naukowych niezbędnych do potwierdzenia uzyskania doskonałego profilu korzyści do ryzyka produktów już dostępnych na rynku oraz do wprowadzania do obrotu nowych produktów.

Badania przedkliniczne prowadzone są we współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami i pozwalają na zbadanie mechanizmu działania i bezpieczeństwa produktu.

Celem badania klinicznego jest zweryfikowanie wpływu leczenia na ludzi pod kątem określenia jego skuteczności i bezpieczeństwa.


Dane kliniczne są gromadzone przy użyciu restrykcyjnych i wysoce sprawdzonych metod naukowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi oraz odpowiednimi rozporządzeniami unijnymi.

Badania kliniczne prowadzone przez Aboca są planowane, projektowane i zarządzane w sposób zapewniający prawa, bezpieczeństwo i dobrostan uczestników, zgodnie z zasadami etycznymi wynikającymi z Deklaracji Helsińskiej. W związku z tym rozpoczęcie badania klinicznego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody komisji etycznych i właściwych organów.

Real World Evidence

Ponadto dzięki nadzorowi po wprowadzeniu produktu do obrotu, możemy „obserwować”, co dzieje się w życiu osób korzystających z danego produktu i zbierać informacje na temat ich doświadczeń (Real World Data).

Działalność ta jest prowadzona przez Aboca z wykorzystaniem zatwierdzonych kwestionariuszy i przekazywana, za pośrednictwem specjalnej i ustrukturyzowanej platformy cyfrowej, różnym zainteresowanym stronom (np. pacjentom, farmaceutom i lekarzom), które mogą wyrazić swoją opinię na temat doświadczeń w użytkowaniu produktu i przyczynić się do jego ciągłego doskonalenia, z korzyścią dla wszystkich.

Ponadto Real Word Data, tj. dane pochodzące z rzeczywistych doświadczeń, umożliwiają firmie Aboca zwiększenie liczby dowodów klinicznych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu, co z kolei pozwala generować dane wspomagające efektywność, jakość, użyteczność, tolerancję i bezpieczeństwo w całym cyklu życia produktu.