Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

Język

Badamy

ZŁOŻONOŚĆ NATURY

Złożoność i inteligencja natury stanowią zasób dla rozwoju medycyny. Dla nas w Aboca przekłada się to na nowy sposób leczenia poprzez fizjologiczne działanie w 100% naturalnych substancji, z poszanowaniem dla organizmu i środowiska.

Od zawsze rozpoznajemy potencjał terapeutyczny złożonych substancji naturalnych i w ciągu ponad 40 lat badań udało nam się przenieść je ze świata tradycji do świata innowacji.

W naszym systemie badań zwanym Evidence-Based Natural, stosujemy kryteria Evidence-Based Medicine oraz Systems Medicine w odniesieniu do substancji naturalnych, a wszystko to wykorzystujemy na rzecz zdrowia ludzi.

EVIDENCE BASED NATURAL: NASZE LABORATORIA BADAWCZE

BIOLOGIA SYSTEMOWA

Wykraczamy poza poziom badania interakcji „cząsteczka-receptor”, aby zrozumieć interakcje pomiędzy złożoną substancją naturalną a metabolizmem organizmu. Stosujemy techniki najnowszej generacji, między innymi genomikę, transkryptomikę i proteomikę.


ANALIZA METABOLOMICZNA

Wykraczamy poza określenie nazwy danego składnika aktywnego w celu poznania całego składu jakościowego/ilościowego.
Dzięki metabolomice możemy również zidentyfikować „odcisk palca” substancji.


BADANIA KLINICZNE

Poza oceną specyficznych korzyści klinicznych prowadzimy również ocenę ogólnych parametrów uwzględniających homeostazę człowieka i jakość życia.


74

badaczy

9,5

mln+ euro inwestycji w B&R

32

zgłoszonych i udzielonych patentów i rodzin patentów na poziomie krajowym i międzynarodowym

POZOSTAŁE OBSZARY BADAWCZE

BADANIA HISTORYCZNE

Wnikliwie badamy teksty historyczne w poszukiwaniu rozwiązań z przeszłości na różne problemy zdrowotne.

BADANIA NAD BOTANIKĄ FARMACEUTYCZNĄ

Zbieramy rośliny z całego świata i badamy ich właściwości terapeutyczne w celu odnalezienia substancji, które mogą zostać potencjalnie wykorzystane do opracowania produktów.

ROZWÓJ FARMACEUTYCZNY

Poszukujemy optymalnej postaci farmaceutycznej podawania produktu, aby uzyskać maksymalną korzyść terapeutyczną.

BIG DATA MANAGEMENT

Odczytujemy i łączymy dane pochodzące z różnych obszarów za pomocą sztucznejinteligencji, która pozwala nam przekształcićogromne ilości danych w wartościowe dla wszystkich informacje.

2.000

gigabajtów dostępnych dany