Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Zrównoważony rozwój

Zrównoważona przyszłość jest nie tylko konieczna, ale też możliwa.

Wszyscy jesteśmy częścią jednego wielkiego żywego systemu. Jesteśmy wzajemnie powiązani. Aboca powstała, aby dbać o tę równowagę, poszukując w naturze odpowiedzi na potrzeby ludzi, z poszanowaniem dla organizmu i środowiska.

Natura zawsze wskazywała i inspirowała sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność. Potraktowanie samego przedsiębiorstwa jako żywego systemu pozwoliło nam skoncentrować się na pojęciach wartości i wspólnoty, wykroczyć poza zysk, zawsze mając na celu dobro wspólne.W czasach, gdy słowo „zrównoważony rozwój” jest zagrożone trywializacją, konieczne jest planowanie przyszłości z wykorzystaniem modeli i działań, które są naprawdę zrównoważone, dziś jesteśmy bowiem jeszcze bardziej świadomi, że nie ma czegoś takiego, jak dobro indywidualne odrębne od dobra wspólnego.

Aboca od ponad 40 lat udowadnia, że zrównoważona przyszłość jest możliwa.


Nowy sposób prowadzenia, który ma teraz swoją nazwę: Spółka „Benefit Corporation”.

Aboca jest „Benefit corporation”. To nowa forma prawna prowadzenia działalności, dzięki której również w naszym statucie zobowiązaliśmy się do działania na rzecz wspólnego dobra, które zawsze realizowaliśmy.

Bycie „Benefit Corporation” oznacza formalne zaangażowanie się w prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i transparentny, w celu tworzenia pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko, podobnie jak w przypadku działań dla zysku.

Aboca posiada również certyfikat B Corp, należący do zaawansowanego systemu dobrowolnej certyfikacji obowiązującego w 71 krajach i w 150 różnych sektorach, wydany przez B Lab, międzynarodową organizację non-profit. Certyfikacja B Corp polega na pomiarze wyników firmy poprzez ocenę jej ogólnego wpływu na różne kategorie interesariuszy.