Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

LAND

DUURZAAMHEID

Een duurzame toekomst is niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk.

We maken allemaal deel uit van één groot levend systeem. We zijn onderling met elkaar verbonden. Aboca is opgericht om zorg te dragen voor dit evenwicht, door met respect voor het lichaam en het milieu antwoorden in de natuur te zoeken voor de behoeften van de mens.

De natuur leidt en inspireert sinds jaar en dag ook onze manier van zakendoen. Door de onderneming zelf als een levend systeem te beschouwen, hebben wij op de begrippen waarde en gemeenschap kunnen focussen, verder kunnen kijken dan de winst en altijd kunnen streven naar het algemeen belang.In een tijd waarin het woord “duurzaamheid” dreigt te worden gebagatelliseerd, is het van essentieel belang de toekomst te plannen met modellen en acties die dit ook echt zijn. Vandaag nog meer in het besef dat er niet zoiets bestaat als een individueel goed dat losstaat van het algemeen belang.

Al meer dan 40 jaar laat Aboca zien dat een duurzame toekomst mogelijk is.


Een nieuwe manier van zakendoen die nu een naam heeft: Benefit Corporation.

Aboca is een Benefit Corporation. Een nieuwe rechtsvorm van de onderneming, waarmee wij in onze statuten de inzet voor het algemeen belang hebben verankerd die wij altijd al nagestreefd hebben.

Benefit Corporation zijn wil zeggen dat de onderneming er formeel voor kiest op een verantwoordelijke en transparante manier te werken, met als doel om naast het maken van winst een positieve impact te hebben op de maatschappij en het milieu.

Aboca is daarnaast B Corp gecertificeerd, een geavanceerd vrijwillig certificeringsschema in 71 landen en 150 verschillende sectoren, afgegeven door B Lab, een internationale non-profitorganisatie. De B Corp-certificering meet de prestaties van een bedrijf door de totale impact op verschillende soorten stakeholders te beoordelen.