Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.
Società Agricola P.I. 01704430519

Taal

Wetenschappelijk
bewijs

Evidence-based medicine toegepast op natuurlijke stoffen

Aboca-salute-oggi-domani_2

Hoe werken de natuurlijke stoffen? Hoe kunnen ze nuttig zijn voor onze gezondheid?

 

Vandaag kunnen we die vragen uitgebreid beantwoorden dankzij wetenschappelijk bewijs en de enorme voortuitgang die de wetenschap geboekt heeft.

 

Wij bij Aboca geloven sinds jaar en dag in onderzoek als instrument om onze kennis over natuurlijke stoffen voor de gezondheid uit te breiden.

 

Daarom werken we ook samen met tal van onderzoekscentra, universiteiten en ziekenhuizen op nationaal en internationaal niveau, om de werking, doeltreffendheid en veiligheid van onze producten te bestuderen.

GA NAAR DE DATABANK MET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Evidence-based-1-1536×1303

We zijn het eerste bedrijf met 100% natuurlijke producten dat voortdurend in klinische studies investeert.

Voor ons bij Aboca is dit soort onderzoek bijzonder belangrijk, want het stelt ons in staat om de werking van het product bij patiënten na te gaan. Zo kunnen we de impact van een behandeling op hun levenskwaliteit beoordelen.

Er zijn verschillende klinische studies gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften (bijv. The American Journal of Gastroenterology, Frontiers, Nutrients, Italian Journal of Pediatrics).

 

Veel van die onderzoeken zijn spontaan uitgevoerd door onderzoekscentra en ziekenhuizen. Dat getuigt van een grote interesse bij gezondheidsprofessionals om nieuwe behandelingsoplossingen met een gunstige risico-batenverhouding te bestuderen.

 

Bij de verschillende onderzoeken waren honderden patiënten betrokken, zowel kinderen als volwassenen van alle leeftijden, met verschillende gezondheidseisen.

 

Zo kunnen we de mensen die elke dag voor ons kiezen garanderen dat onze natuurlijke producten werkzaam en doeltreffend zijn. Daarnaast kunnen we professionals in de gezondheidszorg voorzien van de meest geavanceerde wetenschappelijke kennis over natuurlijke stoffen.

Het klinische onderzoek

Aboca moedigt klinisch onderzoek aan, want het bezorgt ons het wetenschappelijke bewijs dat nodig is om de uitstekende risico-batenverhouding van producten die reeds in de handel zijn te ondersteunen, en nieuwe producten op de markt te brengen.

De preklinische onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met gespecialiseerde centra en bestuderen het werkingsmechanisme en de veiligheid van een product.

De klinische experimenten zijn bedoeld om de effecten van een behandeling op de mens na te gaan, teneinde de doeltreffendheid en de veiligheid ervan te bepalen.


De klinische gegevens worden verzameld aan de hand van nauwgezette gevalideerde wetenschappelijke methoden, volgens de geldende nationale en internationale normen en de betreffende Europese regelgeving.

De klinische onderzoeken opgezet door Aboca worden zo gepland, ontworpen en beheerd dat de rechten, veiligheid en het welzijn van de deelnemers worden gegarandeerd in overeenstemming met de ethische principes die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki. Daarom kan een klinisch onderzoek enkel opgestart worden nadat de ethische commissies en bevoegde instanties hun fiat hebben gegeven.

Real World Evidence

Bovendien blijven we toezicht houden nadat we het product op de markt hebben gebracht. Op die manier kunnen we observeren wat er gebeurt in het echte leven van de personen die een bepaald product gebruiken, en informatie verzamelen over hun gebruikservaring (Real World Data).

Dat doen we bij Aboca met behulp van gevalideerde en gecontroleerde vragenlijsten op een specifiek en gestructureerd digitaal platform. Die vragenlijsten leggen we voor aan verschillende stakeholders (bijv. patiënten, apothekers en artsen) die zo hun eigen mening kunnen geven over de gebruikservaring van het product. Dat draagt op zijn beurt bij aan de voortdurende verbetering, wat iedereen ten goede komt.

Bovendien stellen deze Real World Data, oftewel gegevens uit het echte leven, Aboca in staat om het klinische bewijs over producten op de markt kracht bij te zetten. Dat leidt tot informatie die de prestaties, kwaliteit, bruikbaarheid, verdraaglijkheid en veiligheid ondersteunt in de volledige levenscyclus van het product.