Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

LAND

De wetenschappelijke publicaties over de producten van Aboca

Aboca is het eerste bedrijf met 100% natuurlijke en biologisch afbreekbare producten dat voortdurend in klinische studies investeert.

Wij bij Aboca geloven sinds jaar en dag in onderzoek als instrument om onze kennis over natuurlijke stoffen voor de gezondheid uit te breiden.

 

Daarom werken we ook samen met tal van onderzoekscentra, universiteiten en ziekenhuizen op nationaal en internationaal niveau, om de werking, doeltreffendheid en veiligheid van onze producten te bestuderen, en de impact van een behandeling op de levenskwaliteit van de patiënt te beoordelen.

 

Naast verscheidene klinische en preklinische studies zijn er ook onderzoeken naar biologische afbreekbaarheid gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften met een internationale reikwijdte (bijv. The American Journal of Gastroenterology, Frontiers, Nutrients, Italian Journal of Pediatrics, Royal Society of Chemistry, Scientific Report of Nature, …). Dat wetenschappelijke onderzoek werd vaak spontaan gevoerd door onderzoekscentra en ziekenhuizen, wat aangeeft dat veel gezondheidsprofessionals graag nieuwe behandelingsoplossingen voor hun patiënten willen leren kennen, die een gunstige baten-risicoverhouding hebben

GA NAAR DE DATABANK MET WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Evidence-based-1-1536×1303

Bij de verschillende onderzoeken waren honderden patiënten betrokken, zowel kinderen als volwassenen van alle leeftijden, met verschillende gezondheidseisen. Daarnaast kunnen we professionals in de gezondheidszorg voorzien van de meest geavanceerde wetenschappelijke kennis over natuurlijke stoffen.

 

De klinische onderzoeken opgezet door Aboca worden zo gepland, ontworpen en beheerd dat de rechten, veiligheid en het welzijn van de deelnemers worden gegarandeerd in overeenstemming met de ethische principes die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki.

 

Daarom kan een klinisch onderzoek enkel opgestart worden nadat de ethische commissies, en in specifieke gevallen ook bevoegde instanties, hun fiat hebben gegeven.

Real World Evidence

Bovendien blijven we toezicht houden nadat we het product op de markt hebben gebracht. Op die manier kunnen we observeren wat er gebeurt in het echte leven van de personen die een bepaald product gebruiken, en informatie verzamelen over hun gebruikservaring (Real World Evidence).

Dat doen we bij Aboca met behulp van gevalideerde en gecontroleerde vragenlijsten op een specifiek digitaal platform. Die vragenlijsten leggen we voor aan verschillende stakeholders (bijv. patiënten, apothekers en artsen) die zo hun eigen mening kunnen geven over de gebruikservaring van het product. Dat draagt op zijn beurt bij aan de voortdurende verbetering, wat iedereen ten goede komt.

Die informatie ondersteunt de prestaties, kwaliteit, bruikbaarheid, verdraagbaarheid en veiligheid in de volledige levenscyclus van het product, en zet op die manier het klinische bewijs over producten op de markt kracht bij.


De preklinische studies stellen ons echter in staat om de interactie tussen de complexe natuurlijke stof en het metabolisme van het organisme te begrijpen. Dat doen we met behulp van de allernieuwste technieken, waaronder de genomica, transcriptomie en proteomica.

Ten slotte tonen de gepubliceerde onderzoeken naar biologische afbreekbaarheid aan hoe de 100% natuurlijke producten van Aboca de gezondheid van de mens respecteren en bijdragen tot respect voor het milieu.

research