Politica de confidenţialitate

Informaţii în materie de protecţie a datelor personale. - Art. 13 din Decretul legislativ nr.196 din 30 mai 2003.

Conform articolului 13 din decretul legislativ nr.196 din 30 mai 2003:  <<Cod în materie de protecţie a datelor cu caracter personal>> (denumit în continuare CODUL), ABOCA S.p.A. (denumită în continuare ABOCA) cu sediul în Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo Italia, în calitate de Titular, se obligă să furnizeze utilizatorilor care accesează domeniul www.aboca.com (independent de scopurile accesării) anumite informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată aici.

Documentul de faţă, constituie “Politica de confidenţialitate” (supusă în viitor oricăror actualizări necesare) a acestui site.

În sensul informaţiilor aici prezente, se înţelege prin:

Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea datelor, chiar dacă neînregistrate în banca de date;

Date cu caracter personal: orice informaţii referitoare la o persoană fizică, persoană juridică, instituţie sau asociaţie, identificată sau identificabilă şi indirect, prin 
referire la orice altă informaţie, inclusiv un număr de identificare personal;

Date de identificare: date de identificare, datele personale care permit identificarea directă a persoanei în cauză;

Date aproape sensibile: date personale diferite de cele sensibile şi judiciare a căror prelucrare poate să implice riscuri specifice pentru drepturile şi libertăţile fundamentale, precum şi pentru demnitatea celui interesat, în legătură cu natura datelor şi modalităţile de prelucrare sau cu efectele pe care le poate provoca;

Date sensibile: date personale care să dezvăluie originea rasială şi etnică, convingerile religioase, filozofice sau de alt tip, opiniile politice, adeziunea la partide, sindicate, asociaţii şi organizaţii cu caracter religios, filozofic, politic şi sindical, precum şi date personale care să dezvăluie starea de sănătate şi viaţa sexuală;

Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

Titular: persoană fizică, persoană juridică, autoritate publică şi orice altă instituţie, asociaţie sau organism de care depind deciziile cu privire la finalităţile şi modalităţile de prelucrare a datelor personale, inclusiv profilul de siguranţă;

Responsabil: persoană fizică, persoană juridică, autoritate publică şi orice altă instituţie, asociaţie sau organism desemnate de titular pentru prelucrarea datelor personale;

Persoana interesată: persoană fizică, persoană juridică, entitate sau asociație la care se referă datele cu caracter personal;

Persoană împuternicită - o persoană fizică autorizată de către titular sau responsabil să efectueze operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Domeniul aboca.com: domeniul, accesibil prin serviciul World Wide Web al reţelei Internet, la adresa https://www.aboca.com, format din datele, aplicațiile, resursele tehnologice, resursele umane, normele de organizare și procedurile utilizate pentru a dobândi, stoca, procesa, schimba, găsi și transmite informații.

Puncte de colectare: zone de pe domeniul aboca.com pentru colectarea de date cu caracter personal.

I. NATURA DATELOR PERSONALE
I. A) Constituie obiectul prelucrării următoarele date personale:
Prenumele
Numele
Vârsta
Sexul
Profesia
Titlul de studiu
Adresa
Oraşul
Judeţul
Adresa de poştă electronică
Numărul de telefon
Numărul de telefon mobil
Codul poştal
Faxul

Trimiterea, opțională, explicită și voluntară, de mesaje de poştă electronică la adresele indicate pe acest site, presupune însuşirea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde la solicitări, precum și a eventualelor alte date cu caracter personal incluse în mesaj. Informații specifice de sinteză vor fi prezentate sau afişate progresiv pe paginile site-ului pentru anumite servicii, disponibile la cerere.

În orice situaţie - prevăzută de lege – vi se va cere din când în când acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

I. B) De asemenea, sunt supuse prelucrării IP-ul și tipul de browser pe care îl utilizați pentru a vă conecta la domeniul aboca.com (non-identificare), înregistrate în mod automat prin dispozitive logice de protecţie și de control al accesului la domeniul (LOG FILES). Aceste detalii personale vor fi folosite exclusiv în scopul de a controla traficul de rețea către domeniul aboca.com.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoanele identificate, dar prin însăși natura lor, ar putea, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

Aceste date sunt folosite numai pentru a obține statistici anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și vor fi șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul infracțiunilor informatice ipotetice împotriva site-ului: în afară de această posibilitate, în prezent, datele privind contactele web nu sunt stocate mai mult de şapte zile.

I. C) În plus, ABOCA efectuează prelucrarea datelor în formă anonimă și prin proceduri de analizare a datelor referitoare la paginile domeniului aboca.com vizitate de dumneavoastră, găsite cu ajutorul fişierelor.

Prin intermediul acestor tehnologii (care ne permit să înțelegem preferințele dumneavoastră de navigare, verificând zonele din domeniul aboca.com vizitate anterior) ABOCA îşi poate personaliza serviciile pentru a răspunde nevoilor dvs., fără a solicita înregistrări care nu sunt necesare.

(un cookie este constituit dintr-o serie de date pe care un site le trimite browserului.  Aceste date pot fi, de asemenea, stocate pe computer, prin intermediul unei etichete anonime care identifică calculatorul dumneavoastră, dar nu şi utilizatorul.

Unele pagini ABOCA folosesc cookies, trimise de ABOCA sau de terţe părţi, şi alte tehnologii, pentru a oferi o navigare mai bună a site-ului web.

Este posibil să setaţi browserul pentru a primi o avertizare înainte de primirea unui cookies, ceea ce vă oferă posibilitatea de a-l accepta sau nu.

De asemenea este posibil să dezactivaţi complet cookies. Dezactivând cookies, unele site-uri ar putea să nu funcţioneze corect).

I. D) În cazul în care prin domeniul ABOCA se realizează colectarea de date cu caracter personal sensibile, în conformitate cu art. 4 litera d din decretul legislativ nr. 196/2003, veţi fi informat și veţi avea posibilitatea de a vă exprima - conform legislației în vigoare - acordul în scris.

II. FINALITĂŢILE PRELUCRĂRII
II. A) datele cu caracter personal vor fi prelucrate, fără a depăşi timpul necesar, pentru:

II. A) datele cu caracter personal vor fi prelucrate, fără a depăşi timpul necesar, pentru:

  • în scopuri strict legate de gestionarea acestei relații (de exemplu, pentru obținerea de informații precontractuale și de execuţie a serviciilor și operațiunilor, precum s-a convenit în contract);
  • pentru a analiza informaţiile obţinute cu scopul unei propuneri, prin trimiterea din partea Aboca S.p.A. Societate Agricolă, a buletinelor şi/sau a mesajelor informative, promoţionale şi publicitare cu privire la serviciile şi/sau la produsele Aboca S.p.A. Societate Agricolă, sau a unor terţi, considerate de Aboca S.p.A. a fi de interesul dumneavoastră, precum şi desfăşurarea de către Aboca S.p.A. Societate Agricolă a activităţilor de vânzare directă, a concursurilor cu premii şi a sondajelor de opinie;
  • scopuri legate de controlul evoluţiei relaţiei cu clientela şi controlul riscurilor de credit şi de fraudă legate de serviciile oferite ABOCA;
  • respectarea obligaţiilor stabilite de legislația în vigoare.
  • îndeplinirea cerinţelor specifice ale persoanei interesate.

III. MODALITĂŢI DE PRELUCRARE A DATELOR
III. A) În ceea ce privește scopurile menționate mai sus, datele furnizate de dumneavoastră în format electronic, prin completarea formularelor prevăzute la punctele de colectare din domeniul www.aboca.it , vor fi obiectul prelucrării prin proceduri electronice şi pe suport de hârtie, în scopul personalizării serviciilor pe care ABOCA le poate oferi.

III. B) Datele vor fi prelucrate cu scopul de a asigura securitatea fizică și logică și confidenţialitatea, și pot fi efectuate prin intermediul instrumentelor manuale, IT și instrumente de telecomunicații adecvate pentru stocarea, transmiterea și schimbul de date.

III. C) Logica prelucrării va fi strict corelată cu scopurile ilustrate mai sus, în special, datele dumneavoastră, supuse tuturor prelucrărilor prevăzute la articolul 4, litera a) din COD, vor fi stocate și/sau prelucrate cu ajutorul procedurilor informatice:

- de către firmele responsabile să gestioneze activitățile menționate mai sus (și obligațiile aferente) sau abilitate să efectueze activităţile necesare pentru întreținerea și/sau execuția și/sau încetarea raportului stabilit cu dumneavoastră;

- de persoane fizice sau juridice care, în virtutea contractului cu ABOCA, furnizează servicii specifice de elaborare de date sau activități conexe, sau de suport pentru ABOCA.

IV. COMUNICAREA DATELOR
IV. A) Datele dumneavoastră personale vor fi sau vor putea fi comunicate – cu consimțământul dumneavoastră, conform legislației în vigoare - unor terţi, cum ar fi:

Bănci responsabile pentru efectuarea plăților, cu modalităţile convenite;
Societăți de asigurare, pentru desfăşurarea unor eventuale demersuri necesare pentru despăgubirea daunelor;
Entități sau organisme autorizate să îndeplinească anumite sarcini în limitele legii; 
Societăţi care fac parte din grupul ABOCA, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor pe care ABOCA vi le poate oferi;
Persoane fizice sau juridice care, în virtutea contractului cu ABOCA, furnizează servicii specifice de elaborare de date sau activități conexe, sau de suport pentru ABOCA.

IV. B) Domeniul aboca.com conține legături hipertext care nu constituie o cale de comunicare către alte domenii.
ABOCA nu este responsabilă pentru orice nerespectare a vieții dumneavoastră private, comisă de astfel de site-uri.

V. NATURA OBLIGATORIE SAU FACULTATIVĂ A FURNIZĂRII DATELOR
V. A) Furnizarea de date - cu excepția celor marcate cu asterisc, a căror contribuție este necesară pentru finalizarea cumpărării produselor oferite spre vânzare prin intermediul site-ului www.aboca.com - nu este obligatorie, dar este esențială pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor.

Furnizarea datelor nu este obligatorie, dar este esențială pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale sau pre-contractuale, și, în general pentru a respecta toate obligațiile impuse de lege.

Eventualul refuz de a furniza datele personale, sau de a da consimțământul pentru prelucrarea sau comunicarea lor către subiecţii menţionaţi la secțiunea IV A, va crea dificultăți în executarea relației contractuale dintre dumneavoastră și compania noastră, precum și dificultăţi de utilizare a serviciilor legate de aceasta.

VI. DREPTURILE PERSOANEI INTERESATE
În cele din urmă, vă informăm că articolele 7, 8, 9 și 10 din COD - al căror text este reprodus în întregime în anexă – conferă persoanelor interesate posibilitatea exercitării unor drepturi specifice.

În special, puteți obține de la ABOCA confirmarea existenței sau inexistenței datelor dumneavoastră personale sau punerea lor la dispoziţie într-o formă inteligibilă.

De asemenea, puteți solicita să aflaţi originea datelor, precum și logica și scopurile pe care se bazează prelucrarea; puteţi obține - în cazul în care este permis de lege - anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate încălcând legea, precum și actualizarea, rectificarea, sau, în cazul în care sunteţi interesat, integrarea datelor.

Puteţi, în final, să vă opuneţi prelucrării însăşi din motive legitime.

VII. TITULARUL
Titularul prelucrării datelor este ABOCA S.p.A. cu sediul în Loc. Aboca 20, Sansepolcro 52037 (AR)– Arezzo (Italia).

Lista Companii externe responsabile pentru anumite prelucrări va fi actualizată constant și vă va putea fi furnizată la cerere. Aceasta va fi, de asemenea, pusă la dispoziție la birourile ABOCA.

VIII. CONSIMŢĂMÂNT
Cu referire la această notă informativă, pe care declar că am citit-o şi înţeles-o,

îmi exprim acordul prevăzut de articolul 23 din COD pentru prelucrarea datelor mele personale de către ABOCA, pentru toate scopurile descrise aici, inclusiv trimiterea de informaţii promoţionale sau publicitare, chiar şi în formă electronică, de bunuri sau servicii considerate de către ABOCA de interesul clientului;
de asemenea, îmi exprim acordul privitor la comunicarea și trimiterea datelor către subiecți care aparțin categoriilor de persoane menționate la punctul IV, de asemenea, angajându-mă să comunic către ABOCA, spre actualizare, datele care, de-a lungul timpului, ar putea suferi modificări sau ajustări;
declar că am furnizat (sau că voi furniza) informaţiile de la articolul 13 din COD persoanelor ale căror date personale le voi comunica firmei ABOCA, înainte de comunicarea acestora; şi că am obţinut acordul lor privitor la comunicarea şi prelucrarea datelor.
(în zonă securizată, cu autentificarea prealabilă a utilizatorului): Îmi exprim acordul prevăzut la articolul 23 din COD cu privire la prelucrarea datelor mele sensibile.

IX. REVOCAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI
Vă este recunoscută, în orice moment, posibilitatea de a revoca consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin activarea procedurii de REVOCARE.

X. RESPONSABIL
Acest site web este operat de ABOCA, responsabilul pentru prelucrarea datelor, cu sediul în Loc.  Aboca 20, 52037 Sansepolcro (AR).

XI. ÎNTREBĂRI DESPRE CONFIDENŢIALITATE, ACCES ŞI RĂSPUNSURI
Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau să vă exercitaţi drepturile prevăzute la nr. VI, puteţi trimite un e-mail administratorului site-ului Web ABOCA, la contatti[at]aboca.it.

Ne puteţi contacta la aceeaşi adresă pentru răspunsuri cu privire la gestionarea informațiilor de către ABOCA.

Înainte ca ABOCA să vă poată oferi sau să poată edita orice informație de care aveți nevoie, este posibil să fie nevoie de verificarea identităţii dumneavoastră și să vi se ceară să răspundeţi la câteva întrebări.

Vă vom oferi un răspuns în cel mai scurt timp.

Dacă aveți întrebări cu privire la politica de confidențialitate a site-urilor, puteți contacta direct ABOCA.

Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru clienţi şi furnizori. (file PDF)

Sansepolcro, 09/01/2004


 

Cercetarea integrată și dezvoltarea Aboca au fost premiate, din nou, în Spania. În anul celei a 40-a aniversări a sa,...
Sâmbătă 18 noiembrie, la Asti, în cadrul celei de-a 14-a ediții a „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Premiul...
Activitatea de cercetare științifică a substanțelor vegetale complexe și modul inovator de a percepe dualitatea dintre...
Informaţii
Informaţii

Doreşti să primeşti mai multe informaţii despre Aboca, despre produsele noastre sau despre iniţiative?

Contactează-ne