Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

ȚARĂ

Pentru binele comun

Angajamentul nostru de a avea un impact pozitiv asupra oamenilor și a mediului este consacrat în statutul nostru de societate Benefit Corporation și este evaluat și măsurat în conformitate cu standardele internaționale prin certificarea B Corp. Pentru binele comun, pentru binele tuturor.

SUNTEM O BENEFIT CORPORATION

Viziunea sistemică asupra vieții, care ne-a caracterizat dintotdeauna, ne-a determinat să redefinim un concept de sănătate care este în legătură directă, constantă și inseparabilă cu societatea și mediul înconjurător.

În conformitate cu această viziune, credem că o întreprindere poate avea succes doar dacă este în măsură să îmbine creșterea economicăjustiția socială și respectul pentru natură.

Acesta este motivul pentru care am ales să devenim o societate Benefit Corporation, o companie cu o nouă formă juridică, introdusă în Italia în 2016, prima țară din lume după Statele Unite.

benefit-1

Pentru a adopta acest model, am validat în mod oficial angajamentul nostru pentru Binele Comun și în statutul nostru, incluzând șase scopuri de interes comun, pe lângă cel tradițional de a genera profit:

Promovăm sănătatea și starea de bine a oamenilor
Cercetăm și dezvoltăm complecși moleculari naturali și evoluați din punct de vedere științific
Creăm noi modele de filieră bazate împărtășirea valorilor noastre
Promovăm practici care respectă și protejează echilibrul delicat și diversitatea mediului înconjurător.
Susținem dezvoltarea culturală, socială și economică a comunităților în care ne desfășurăm activitatea
Prețuim oamenii care lucrează cu noi

Raport de impact

Ne măsurăm anual contribuția pentru fiecare dintre aceste obiective prin elaborarea unui raport de impact, prin care ne definim planul anual de îmbunătățire.
Pentru a măsura și a raporta în mod cantitativ și riguros impactul global prezentat în raport, am ales Evaluarea Impactului Beneficiilor (Benefit Impact Assessment – BIA), un criteriu de referință internațional dezvoltat de organizația non-profit americană B Lab.
Confruntarea cu acest standard ne-a permis, în plus, să identificăm impactul Aboca și să proiectăm o cale de îmbunătățire organică și consecventă, în concordanță cu viziunea noastră de dezvoltare.

DESCARCĂ RAPORTUL DE IMPACT

DEȚINEM CERTIFICAREA B CORP

Aboca a obținut totodată certificarea B Corp cu 116,7 puncte, un rezultat extraordinar având în vedere că BIA a fost utilizat de peste 110.000 de companii din peste 70 de țări din întreaga lume, însă doar 3% au depășit 80 de puncte, pragul minim pentru a trece prin procesul de verificare de către B Lab. Această certificare verifică și asigură faptul că o companie își desfășoară activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde de performanță socială și de mediu. Mai multe detalii despre certificarea B Corp a Aboca și a celorlalte companii din Grup sunt disponibile pe site-ul portal oficial certificat B Corp.

Domeniile de evaluare luate în considerare de BIA sunt următoarele:

Domeniul „Guvernanță

în care implicarea managerilor pentru crearea Binelui Comun a fost apreciată pozitiv, pe lângă recunoașterea faptului că misiunea Aboca este ferm ancorată într-un model de dezvoltare durabilă ca societate Benefit Corporation.

Domeniul „Lucrători”

în care a fost evaluată atenția acordată de companie stării de bine a angajaților săi prin crearea unui mediu de lucru pozitiv și favorabil incluziunii.

Domeniul „Comunitate”

în care s-a luat în considerare angajamentul dedicat al companiei de a genera un impact social și economic pozitiv în toate comunitățile în care își desfășoară activitatea, cu numeroase inițiative la nivel cultural și dincolo de calitatea lanțului său de aprovizionare bine consolidat în întreaga țară.

Domeniul „Mediu”

în care Aboca a obținut cel mai mare punctaj la secțiunea „practici agricole inovatoare”, printre altele datorită nivelului ridicat de protecție a biodiversității, atestat și de certificarea specifică, Biodiversity Alliance.

Domeniul „Clienți”

unde atenția și considerația acordată consumatorului au fost decisive. Produsele sale bazate pe complecși moleculari naturali răspund, de altfel, nevoilor individuale fără a modifica echilibrul biologic normal al organismului. Acest domeniu include recunoașterea produselor și serviciilor oferite de companie ca mijloace de promovare a sănătății și stării de bine a persoanelor.

În 2021, companiile din cadrul Grupului Aboca au primit premiul „Best for the world” în domeniile Guvernanță și Mediu.


„Niciodată până acum nu a fost mai evident faptul că nu poate exista o creștere nelimitată într-un sistem finit. Într-o lume în care dezvoltarea tehnologică și cercetarea de ultimă oră permit oamenilor să înceapă să înțeleagă complexitatea biologică a lumii în care trăiesc, este necesar să regândim paradigmele reducționiste care ne ancorează economia în trecut și ne întunecă viitorul. De aceea, așa cum în laboratoarele noastre de cercetare studiem complexitatea naturii pentru a căuta răspunsuri la bolile care nu pot fi combătute cu armele reducționiste ale unei farmacologii învechite, tot așa ar trebui să ne depășim convingerile actuale pentru a afirma o altă concepție a valorii pe care să punem bazele unei noi mari viziuni a viitorului. O viziune în care dezvoltarea civilizației noastre nu trece printr-o creștere nesustenabilă a cantității de bunuri și a consumului, ci printr-o schimbare de sistem în care se manifestă calitățile. Pentru un real progres al omenirii. Pentru a reîncepe să creștem, în sensul cel mai profund al acestui cuvânt.”

Massimo Mercati, CEO Aboca

Massimo_Mercati-1