Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

LAND

Voor het algemeen belang

Ons engagement om een positieve impact te hebben op mens en milieu is verankerd in ons statuut als Benefit Corporation en wordt volgens internationale normen geëvalueerd en gemeten met de B Corp-certificering. Voor het algemeen belang, het belang van iedereen

WIJ ZIJN EEN BENEFIT CORPORATION

De systemische visie op het leven die ons altijd al kenmerkt, heeft ons ertoe aangezet een nieuwe invulling te geven aan het begrip gezondheid dat direct, constant en onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij en het milieu.

In overeenstemming met deze visie zijn wij van mening dat een onderneming alleen succesvol kan zijn als zij economische groei, sociale rechtvaardigheid en respect voor de natuur weet te combineren.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om een Benefit Corporation te worden, een nieuwe rechtsvorm die in 2016 in Italië is ingevoerd, het eerste land ter wereld na de Verenigde Staten.

benefit-1

Om dit model te kunnen toepassen, hebben wij onze inzet voor het algemeen belang ook formeel in onze statuten vastgelegd, met zes doelstellingen van algemeen nut naast het traditionele doel, het genereren van winst:

Wij bevorderen de gezondheid en het welzijn van mensen
Wij onderzoeken en ontwikkelen natuurlijke en wetenschappelijk geavanceerde moleculaire complexen
Wij creëren nieuwe productieketenmodellen op basis van het delen van onze waarden
Wij verspreiden praktijken die het delicate evenwicht en de diversiteit van het milieu respecteren en beschermen
Wij ondersteunen de culturele, sociale en economische ontwikkeling van de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn
Wij geven de mensen die met ons werken erkenning

Elk jaar meten wij onze bijdrage aan elk van deze doelstellingen door een impactverslag op te stellen, aan de hand waarvan wij ons jaarlijkse verbeteringsplan vaststellen.
Om de algemene impact in het verslag kwantitatief en rigoureus te meten en te rapporteren, hebben wij gekozen voor het Benefit Impact Assessment (BIA), een internationale benchmark die is ontwikkeld door de Amerikaanse non-profitorganisatie B Lab.
Door deze norm te respecteren, hebben we ook de impact van Aboca in kaart kunnen brengen en een traject van organische, constante verbetering kunnen ontwikkelen dat in overeenstemming is met onze visie op ontwikkeling.

DOWNLOAD IMPACTVERSLAG

WIJ ZIJN B CORP GECERTIFICEERD

Daarnaast heeft Aboca de B Corp-certificering behaald met 116,7 punten, een buitengewoon resultaat als men bedenkt dat het BIA door meer dan 110.000 ondernemingen in meer dan 70 landen over de hele wereld wordt gebruikt, maar dat slechts 3% boven de 80 punten uitkwam, de minimumdrempel om door de verificatieprocedure van B Lab te komen. Deze certificering verifieert en garandeert dat een onderneming volgens de hoogste normen op het gebied van sociale en milieuprestaties werkt. Meer details over de B Corp-certificering van Aboca en de andere ondernemingen van de Group zijn beschikbaar op het officiële portaal van B Corp certificate.

De door het BIA in aanmerking genomen onderdelen van de beoordeling zijn de volgende:

Het onderdeel “Governance”

 waarin de betrokkenheid van de leidinggevenden bij de vormgeving van het algemeen belang positief werd beoordeeld, evenals de erkenning dat de missie van Aboca stevig verankerd is in een model van duurzame ontwikkeling als Benefit Corporation.

Het onderdeel “Workers”

waarin de aandacht werd beoordeeld, die de onderneming besteedt aan het welzijn van haar werknemers door een positieve en inclusieve werkomgeving te creëren.

Het onderdeel “Community”

dat betrekking had op het engagement van de onderneming om een positieve sociale en economische invloed uit te oefenen op alle gemeenschappen waarin zij werkzaam is, met talrijke culturele initiatieven, naast de kwaliteit van haar gevestigde distributieketen in heel Italië.

Het onderdeel “Environment”

waar Aboca de hoogste score kreeg in het onderdeel “innovatieve landbouwpraktijken”, mede dankzij het hoge niveau van bescherming van de biodiversiteit, waarvan ook de specifieke Biodiversity Alliance-certificering getuigt.

Het onderdeel “Customers”

waarin de aandacht voor en de mate waarin rekening wordt gehouden met de consument doorslaggevend waren. De producten op basis van natuurlijke moleculaire complexen voldoen namelijk aan de behoeften van het individu zonder het normale biologische evenwicht van het lichaam te verstoren. Dit onderdeel omvat de erkenning van de producten en diensten die door de onderneming worden aangeboden als middelen om de gezondheid en het welzijn van de mens te bevorderen.

In 2021 ontvingen de ondernemingen van Aboca Group de prijs “Best for the world” voor de onderdelen Governance en Enviroment.


“Nooit eerder was het zo duidelijk dat er geen onbeperkte groei in een eindig systeem mogelijk is. In een wereld waarin de technologische ontwikkeling en het meest moderne onderzoek de mens in staat stellen de biologische complexiteit van de wereld waarin hij leeft te begrijpen, moeten de reductionistische paradigma’s, die onze economie aan het verleden verankeren en de toekomst vertroebelen, opnieuw worden bekeken. Zoals we in onze onderzoekslaboratoria de complexiteit van de natuur bestuderen om oplossingen te vinden voor ziekten die niet kunnen worden aangepakt met de reductionistische wapens van een verouderde farmacologie, zo moeten we daarom verder gaan dan onze huidige overtuigingen, om een andere opvatting van de waarde te laten gelden waarop we een nieuwe grote visie op de toekomst kunnen baseren. Waar de ontwikkeling van onze beschaving niet via een onhoudbare toename van de hoeveelheid goederen en consumptie verloopt, maar via een verandering van systeem waarin het de kwaliteiten zijn die zich onderscheiden. Voor een echte vooruitgang van de mensheid. Om in de ware zin van dat woord weer te gaan groeien.”

Massimo MercatiCEO van Aboca

Massimo_Mercati-1