Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ
Aboca otrzymała certyfikat B Corp®

Aboca otrzymała certyfikat B Corp®

11-12-2019
Coltivazioni

Aboca, po uzyskaniu statusu tzw. „benefit corporation”, otrzymała certyfikat B Corp®. Firma będąca liderem innowacji terapeutycznych opartych na naturalnych kompleksach molekularnych przyłącza się do ruchu, który na poziomie globalnym promuje i wdraża nowy paradygmat przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska i wspólnego dobra. Certyfikacja B Corp® weryfikuje i zapewnia, że firma działa zgodnie z najwyższymi standardami społecznymi i środowiskowymi. Aby uzyskać certyfikat, firma musi przekroczyć 80 punktów w skali od 0 do 200 wskaźnika Benefit Impact Assessment (BIA), kryterium opracowanego przez organizację non-profit B Lab, promotora ruchu „benefit”. Wskaźnik ten pozwala ocenić wpływ wywierany przez firmę w sposób ilościowy i restrykcyjny. Próg ten stanowi punkt równowagi między tym, co firma uzyskuje od społeczeństwa i środowiska w porównaniu do tego, co sama im daje, przechodząc od modelu czysto eksploatacyjnego do modelu regeneracyjnego. Firma Aboca uzyskała certyfikację z wynikiem 116,7 pkt, co stanowi wyjątkowy rezultat, biorąc pod uwagę fakt, że narzędzie to było stosowane przez ponad 100 000 firm na świecie, ale tylko 3% z nich przekroczyło próg 80 pkt. Wynik jest tym bardziej istotny, że Aboca po raz pierwszy wzięła udział w procedurze certyfikacji, która potwierdza stałe zaangażowanie na rzecz modelu zrównoważonego rozwoju. B Lab nagrodziła wiele dobrych praktyk stosowanych w różnych obszarach działalności. W ramach nich zwłaszcza Aboca osiągnęła absolutną doskonałość w dziedzinie Środowisko (57 punktów), w której otrzymała najwyższą możliwą ocenę w części dotyczącej praktyk rolniczych. Firma nie tylko działa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ale jest również zaangażowana w ciągłe doskonalenie technik uprawy, opracowanych poprzez zachowanie i wzmacnianie wysokiego poziomu bioróżnorodności, co zostało potwierdzone również certyfikatem Biodiversity Alliance. Ponadto pozytywnie ocenione zostały projekty mające na celu zmniejszenie śladu środowiskowego związanego z mobilnością. W 2018 r. Aboca przystąpiła do „Adotta una pianta” („Zaadoptuj roślinę”) - projektu zalesiania opracowanego na poziomie lokalnym w celu neutralizacji emisji CO2  wytwarzanego przez flotę samochodową. Szczególnie doceniona została również dbałość o dobre samopoczucie klienta, które Aboca zawsze promowała swoimi produktami, opartymi na naturalnych kompleksach molekularnych, spełniającymi potrzeby człowieka bez zmiany normalnej równowagi biologicznej organizmu. Oprócz tych sukcesów, Aboca osiągnęła dobre wyniki we wszystkich obszarach dotyczących firmy i, opierając się na tej analizie, ustrukturyzowała ścieżkę ciągłego doskonalenia swojego ogólnego profilu oddziaływania. Uzyskanie tego certyfikatu jeszcze bardziej podkreśla filozofię firmy Aboca. Zawsze odbiegała ona od neoliberalnej wizji przedsiębiorstwa, opierając się na teorii ekonomii cywilnej promowanej już przez Stefano Zamagniego i wywodzącej się z filozofii powstałej w XVIII w. we Włoszech autorstwa Antonio Genovesiego i Giacinto Dragonettiego. „Zaangażowaliśmy się w ruch B Corp®, ponieważ wspiera on model biznesowy, który jest nam bardzo bliski i który dzisiaj okazuje się potencjalnie skuteczny” - mówi Massimo Mercati, dyrektor zarządzający Aboca - „Ekonomiczna i społeczna funkcja przedsiębiorstwa musi opierać się na tworzeniu wartości, a zysk musi być nagrodą za jej działalność. Zawsze uważaliśmy, że firma musi dostosować się do obowiązującego systemu, dzieląc się swoimi zasadami. Z tego punktu widzenia zrównoważony rozwój jest podstawową zasadą firmy i fundamentalnym elementem jej konkurencyjności. Certyfikacja B Corp® była w rzeczywistości nie tyle kosztem, co sposobem na usystematyzowanie tego, co już robiliśmy i na zoptymalizowanie wykorzystania zasobów w celu uzyskania korzyści ekonomicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Ponadto w ten sposób wzmacniamy relacje z konsumentami oparte na zaufaniu, które zawsze uważaliśmy za nieodłączną część firmy i jedyną gwarancję wzrostu, nie tylko krótkoterminowego”. Cała grupa Aboca wkroczyła na ścieżkę prowadzącą do przyjęcia modelu Benefit, aby uregulować, również na poziomie prawnym, misję firmy, w ramach której łączy się działalność gospodarcza i dążenie do osiągnięcia Dobra wspólnego.W rzeczywistości, poza certyfikacją B Corp®, ścieżka ta obejmuje również uzyskanie statusu prawnego tzw. „benefit corporation” przez wszystkie firmy z grupy (Aboca, Apoteca Natura i AFAM Farmacie Comunali Fiorentine). Włochy były pierwszym krajem na świecie po Stanach Zjednoczonych, który wprowadził formę prawną tzw. „benefit corporation” na mocy przepisów ustanowionych w styczniu 2016 r. Ta nowa forma prawna przewiduje, że w statucie spółki zostają wyraźnie określone konkretne cele związane ze wspólnym dobrem, a także cele dotyczące zysku i zobowiązanie do corocznego informowania, zgodnie z zasadą jawności, osiągniętych i nieosiągniętych wyników. Stanowi to solidną podstawę do ujednolicenia i ochrony misji oraz tworzenia wspólnej wartości w perspektywie długoterminowej. Nativa, partner krajowy ruchu B Corp® we Włoszech, towarzyszył firmie Aboca w pokonywaniu tej ścieżki. Paolo Di Cesare, współzałożyciel Nativa, komentuje: „Spółki z certyfikatem B Corp® ugruntowują na świecie swoją pozycję najwyższego wyrazu modelu biznesowego XXI w. Kapitalizm znalazł się obecnie na rozdrożu, co podkreśla również dziennik Financial Times, który stronę tytułową nazwał „Capitalism. Time for Reset” („Kapitalizm. Czas na reset”), zgodnie z tym, o czym mówią miliony młodych ludzi na całym świecie. Aboca wskazuje drogę, którą wkrótce podąży każdy, ponieważ nie będzie już możliwe założenie firmy bez realizacji dwóch celów: zysku i pozytywnego wpływu na społeczeństwo i środowisko”. Również ONZ przyjęła metodologię BIA, aby włączyć ją do projektu Global Compact w celu zmierzenia wpływu i ukierunkowania doskonalenia firm w odniesieniu do 17 celów Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Ruch B Corp® liczy dziś ponad 3 tysiące firm z certyfikatem B Corp® na świecie i ponad 80 we Włoszech (wśród włoskich wyróżniają się Chiesi Farmaceutici, Fratelli Carli, Davines, Save the Duck) i jest konkretnym wyrazem trwającej zmiany globalnego systemu ekonomicznego. Aby stawić czoła wyzwaniom naszych czasów, konieczne i pilne jest w istocie przeprojektowanie systemu funkcjonowania przedsiębiorstwa tak, aby jego celem był nie tylko zysk, ale jednocześnie wspólne dobro, odbudowa planety i społeczeństwa. Zmiana ta już trwa, o czym świadczy kilka wydarzeń na poziomie globalnym. Wśród nich jest debata zainicjowana przez organizację Business Roundtable. Amerykańskie stowarzyszenie ogłosiło niedawno swoje zobowiązanie, podjęte przez 181 dyrektorów zarządzających dużych i międzynarodowych korporacji, do zmiany celu firm i przeniesienia uwagi skierowanej dotychczas wyłącznie na inwestorów, na wszystkich partnerów w celu stworzenia wspólnego dobra. Również manifestacje ruchu Fridays for the Future doprowadziły do wyjścia na ulice miliony młodych ludzi z całego świata. O Aboca Aboca jest włoską firmą z branży opieki zdrowotnej, która zajmuje się ochroną zdrowia poprzez stosowanie w 100% naturalnych produktów, które są przyjazne dla ciała i środowiska. Powstała ponad 40 lat temu w Sansepolcro w Toskanii w celu przywrócenia naturalnych substancji do centrum postępu terapeutycznego, w kontekście naukowym opartym na kryteriach Medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine) i na zasadach Systems Medicine. Ponowne odczytanie mechanizmów fizjopatologicznych organizmu i poszukiwanie skutecznych rozwiązań terapeutycznych w zakresie troski o człowieka w naturze stanowi powołanie firmy, której know-how opiera się na rozwoju, produkcji i komercjalizacji urządzeń medycznych oraz suplementów diety opartych w 100% na naturalnych kompleksach molekularnych. Dzięki multidyscyplinarnym badaniom naukowym Aboca zaspokaja wszystkie główne potrzeby zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb związanych z układem oddechowym, pokarmowym i metabolicznym. Produkcja odbywa się w całkowicie pionowym łańcuchu: od uprawy surowców organicznych o certyfikowanej jakości na ponad 1700 hektarach terenów pomiędzy Toskanią i Umbrią, przez weryfikację skuteczności klinicznej produktów, kontrolę dystrybucji poprzez rozwój sieci dystrybucji selektywnej i sieci aptek pod marką Apoteca Natura, aż po szkolenia lekarzy i farmaceutów. Firma zatrudnia obecnie ponad 1500 pracowników i jest obecna w 16 krajach na całym świecie. Aboca zawsze analizowała, z naukowego i historycznego punktu widzenia, głęboką więź między naturą a człowiekiem. Równolegle z rozwojem tej wiedzy zdecydowano się zainwestować dzielenie się nią, poprzez wydarzenia i inicjatywy, jako narzędzie rozwoju kulturalnego i społecznego.

Przeczytaj więcej artykułów

WYROBY MEDYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z SUBSTANCJI: MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
21-11-2019

WYROBY MEDYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z SUBSTANCJI: MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

We współpracy z Confindustria Dispositivi Medici

Florencja – Fortezza da Basso
Piątek, 29 listopada
Godz. 9:00–18:30

Przeczytaj artykuł
Substancje naturalne, dowody kliniczne i nowości regulacyjne : cykl międzynarodowych seminariów naukowych Aboca
11-9-2023

Substancje naturalne, dowody kliniczne i nowości regulacyjne : cykl międzynarodowych seminariów naukowych Aboca

W ostatnich dniach rozpoczął się nowy cykl międzynarodowych seminariów naukowych : "The evidence behind naturals". Tour ten obejmuje takie kraje jak Włochy, Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy i Polska, docierając do ponad 50 miast europejskich.

Inicjatywa ta w Polsce skierowana jest przede wszystkim do farmaceutów, techników farmaceutycznych i lekarzy.

Przeczytaj artykuł
Aboca wśród 100 włoskich firm o najlepszej reputacji
11-1-2021

Aboca wśród 100 włoskich firm o najlepszej reputacji

Aboca znalazła się w cieszącym się uznaniem rankingu ALES – MERCO, który zestawia 100 włoskich firm o najlepszej reputacji.

Przeczytaj artykuł