Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ
WYROBY MEDYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z SUBSTANCJI: MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYROBY MEDYCZNE SKŁADAJĄCE SIĘ Z SUBSTANCJI: MOŻLIWOŚĆ INNOWACJI W DZIEDZINIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

21-11-2019

We współpracy z Confindustria Dispositivi Medici

Florencja – Fortezza da Basso Piątek, 29 listopada Godz. 9:00–18:30

Włoskie i europejskie branżowe stowarzyszenia zawodowe, krajowe i międzynarodowe urzędy regulacyjne oraz europejscy parlamentarzyści w stolicy Toskanii wezmą udział w międzynarodowej konferencji z zamiarem porozmawiania o strategicznym sektorze, który może dostarczyć skutecznych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii podejścia „from bench to bedside” (od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego) i który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem obrotów, nakładów inwestycyjnych oraz nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. Spotkanie poświęcone wyrobom medycznym składających się z substancji odbędzie się w ramach 14 Forum Risk Management in Sanità (XIV Forum Zarządzania Zagrożeniami w Służbie Zdrowia) organizowanego z inicjatywy Istituto Superiore di Sanità i Fondazione Sicurezza in Sanità (Narodowy Instytut Zdrowia i Fundacja ds. Bezpieczeństwa w Służbie Zdrowia) pod patronatem Włoskiego Ministerstwa Środowiska Regionu Toskanii, Conferenza delle Regioni e delle P.A., Agenas i AIFA (Konferencji Regionów i Autonomicznych Prowincji oraz włoskich agencji leków AGENAS i AIFA). Konferencja będzie również transmitowana w internecie pod adresem www.forumriskmanagement.it i będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski. Live streaming We Florencji, w piątek 29 listopada, w godzinach od 09:00 do 18:30, w Fortezza da Basso (Porta alle Carre, Padiglione Spadolini, dolna kondygnacja), odbędzie się konferencja zorganizowana z inicjatywy Confindustria Dispositivi Medici w ramach 14 Forum Risk Management in Sanità (XIV Forum Zarządzania Zagrożeniami w Służbie Zdrowia), której celem jest umożliwienie organom regulacyjnym i politycznym, branży przemysłowej i sektorowi opieki zdrowotnej skonfrontowanie opinii na temat wyrobów medycznych składających się z substancji. Jest to wydarzenie, które nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie wejścia w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 745/2017 przewidzianego na maj 2020 roku. Branża lecznicza, którą jest branża wyrobów medycznych składających się z substancji, powstała dzięki najnowszym innowacjom naukowym i technologicznym i opiera się na produktach, które oddziałują za pomocą mechanizmów o charakterze fizjologicznym, a nie farmakologicznym i których z tego powodu nie można zaklasyfikować do kategorii leków gotowych. Wyroby te szybko stają się wartościowymi środkami dostępnymi w ramach leczenia i są objęte europejskimi ramami prawnymi prowadzącymi do głębokich przemian w sektorze samoleczenia i umożliwiającymi stosowanie substancji złożonych, w szczególności pochodzenia naturalnego, w ramach alopatycznych zabiegów leczniczych opartych na kryteriach medycyny systemowej. Konferencja będzie podzielona na trzy sesje, w których wezmą kolejno udział wybitne osobistości ze środowiska stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej oraz polityki krajowej i europejskiej i które zwrócą uwagę na trzy różne aspekty: wdrożenie rozporządzenia 745/2017, stanowisko branży przemysłowej i wreszcie polityka podatkowa wobec wyrobów medycznych oraz ich celna klasyfikacja taryfowa. W konferencji weźmie również udział przedstawiciel argentyńskiej agencji ds. leków ANMAT (Agenzia Argentina del Medicamento), którego zdaniem podejście przedstawione w nowym europejskim rozporządzeniu stanowi podstawę dla innowacji również w argentyńskim systemie farmaceutycznym i sanitarnym. Pierwsza sesja poświęcona wdrożeniu rozporządzenia skupi się na znaczeniu zagwarantowania bezpieczeństwa i skuteczności innowacyjności z jednej strony i jej utrzymania przez branżę z drugiej strony. Ponadto zostanie położony nacisk na konieczność wdrożenia rozporządzenia w poszanowaniu najbardziej zaawansowanych pionierskich badań naukowych. Jest to proces, w który zaangażowane są europejskie urzędy regulacyjne, Państwa członkowskie Unii oraz jednostki notyfikowane. W trakcie drugiej sesji podkreślony zostanie fakt, że branża wyrobów medycznych składających się z substancji jest sektorem strategicznym dla międzynarodowego i europejskiego systemu opieki zdrowotnej zarówno pod kątem innowacyjnych możliwości leczenia, które jest on w stanie zaoferować, jak również możliwości przemysłowych. Jest to bowiem sektor, który odnotowuje dynamiczny wzrost obrotów, nakładów inwestycyjnych i nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. Podczas ostatniej sesji rozważane będą kwestie właściwych regulacji podatkowych i celnych dla wyrobów medycznych składających się z substancji. Również w tym względzie, we włoskim systemie opracowano ramy prawne umożliwiające prawidłową interpretację kwestii podatkowych zgodnie z europejskimi kryteriami.

Forum Risk Management

REJESTRACJA PROGRAM

Przeczytaj więcej artykułów

Aboca: przykład Zielonego Ładu zastosowanego w dziedzinie zdrowia
1-2-2021

Aboca: przykład Zielonego Ładu zastosowanego w dziedzinie zdrowia

Dzięki Green Deal Europa stawia zrównoważony rozwój w centrum swojego rozwoju naukowego, kulturalnego i gospodarczego.

Przeczytaj artykuł
Aboca wśród 100 włoskich firm o najlepszej reputacji
11-1-2021

Aboca wśród 100 włoskich firm o najlepszej reputacji

Aboca znalazła się w cieszącym się uznaniem rankingu ALES – MERCO, który zestawia 100 włoskich firm o najlepszej reputacji.

Przeczytaj artykuł
Aboca otrzymała certyfikat B Corp®
11-12-2019

Aboca otrzymała certyfikat B Corp®

Aboca, po uzyskaniu statusu tzw. „benefit corporation”, otrzymała certyfikat B Corp®. Firma będąca liderem innowacji terapeutycznych opartych na naturalnych kompleksach molekularnych przyłącza się do ruchu, który na poziomie globalnym promuje i wdraża nowy paradygmat przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska i wspólnego dobra.

Przeczytaj artykuł