Aktualności - 21/11/2019

We współpracy z Confindustria Dispositivi Medici

Florencja – Fortezza da Basso
Piątek, 29 listopada
Godz. 9:00–18:30

Włoskie i europejskie branżowe stowarzyszenia zawodowe, krajowe i międzynarodowe urzędy regulacyjne oraz europejscy parlamentarzyści w stolicy Toskanii wezmą udział w międzynarodowej konferencji z zamiarem porozmawiania o strategicznym sektorze, który może dostarczyć skutecznych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii podejścia „from bench to bedside” (od stołu laboratoryjnego do łóżka chorego) i który charakteryzuje się dynamicznym wzrostem obrotów, nakładów inwestycyjnych oraz nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych.

Spotkanie poświęcone wyrobom medycznym składających się z substancji odbędzie się w ramach 14 Forum Risk Management in Sanità (XIV Forum Zarządzania Zagrożeniami w Służbie Zdrowia) organizowanego z inicjatywy Istituto Superiore di Sanità i Fondazione Sicurezza in Sanità (Narodowy Instytut Zdrowia i Fundacja ds. Bezpieczeństwa w Służbie Zdrowia) pod patronatem Włoskiego Ministerstwa Środowiska Regionu Toskanii, Conferenza delle Regioni e delle P.A., Agenas i AIFA (Konferencji Regionów i Autonomicznych Prowincji oraz włoskich agencji leków AGENAS i AIFA).

Konferencja będzie również transmitowana w internecie pod adresem www.forumriskmanagement.it i będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski.
Live streaming

We Florencji, w piątek 29 listopada, w godzinach od 09:00 do 18:30, w Fortezza da Basso (Porta alle Carre, Padiglione Spadolini, dolna kondygnacja), odbędzie się konferencja zorganizowana z inicjatywy Confindustria Dispositivi Medici w ramach 14 Forum Risk Management in Sanità (XIV Forum Zarządzania Zagrożeniami w Służbie Zdrowia), której celem jest umożliwienie organom regulacyjnym i politycznym, branży przemysłowej i sektorowi opieki zdrowotnej skonfrontowanie opinii na temat wyrobów medycznych składających się z substancji. Jest to wydarzenie, które nabiera szczególnego znaczenia w perspektywie wejścia w życie nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 745/2017 przewidzianego na maj 2020 roku.

Branża lecznicza, którą jest branża wyrobów medycznych składających się z substancji, powstała dzięki najnowszym innowacjom naukowym i technologicznym i opiera się na produktach, które oddziałują za pomocą mechanizmów o charakterze fizjologicznym, a nie farmakologicznym i których z tego powodu nie można zaklasyfikować do kategorii leków gotowych.

Wyroby te szybko stają się wartościowymi środkami dostępnymi w ramach leczenia i są objęte europejskimi ramami prawnymi prowadzącymi do głębokich przemian w sektorze samoleczenia i umożliwiającymi stosowanie substancji złożonych, w szczególności pochodzenia naturalnego, w ramach alopatycznych zabiegów leczniczych opartych na kryteriach medycyny systemowej.

Konferencja będzie podzielona na trzy sesje, w których wezmą kolejno udział wybitne osobistości ze środowiska stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej oraz polityki krajowej i europejskiej i które zwrócą uwagę na trzy różne aspekty: wdrożenie rozporządzenia 745/2017, stanowisko branży przemysłowej i wreszcie polityka podatkowa wobec wyrobów medycznych oraz ich celna klasyfikacja taryfowa.

W konferencji weźmie również udział przedstawiciel argentyńskiej agencji ds. leków ANMAT (Agenzia Argentina del Medicamento), którego zdaniem podejście przedstawione w nowym europejskim rozporządzeniu stanowi podstawę dla innowacji również w argentyńskim systemie farmaceutycznym i sanitarnym.

Pierwsza sesja poświęcona wdrożeniu rozporządzenia skupi się na znaczeniu zagwarantowania bezpieczeństwa i skuteczności innowacyjności z jednej strony i jej utrzymania przez branżę z drugiej strony. Ponadto zostanie położony nacisk na konieczność wdrożenia rozporządzenia w poszanowaniu najbardziej zaawansowanych pionierskich badań naukowych. Jest to proces, w który zaangażowane są europejskie urzędy regulacyjne, Państwa członkowskie Unii oraz jednostki notyfikowane.

W trakcie drugiej sesji podkreślony zostanie fakt, że branża wyrobów medycznych składających się z substancji jest sektorem strategicznym dla międzynarodowego i europejskiego systemu opieki zdrowotnej zarówno pod kątem innowacyjnych możliwości leczenia, które jest on w stanie zaoferować, jak również możliwości przemysłowych. Jest to bowiem sektor, który odnotowuje dynamiczny wzrost obrotów, nakładów inwestycyjnych i nowych miejsc pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych.

Podczas ostatniej sesji rozważane będą kwestie właściwych regulacji podatkowych i celnych dla wyrobów medycznych składających się z substancji. Również w tym względzie, we włoskim systemie opracowano ramy prawne umożliwiające prawidłową interpretację kwestii podatkowych zgodnie z europejskimi kryteriami.