Aktualności - 20/12/2019

Aboca otrzymała certyfikat B Corp® od organizacji non-profit B Lab. Jest to międzynarodowy certyfikat potwierdzający, że firma działa zgodnie z najwyższymi standardami społecznymi i środowiskowymi. Aby go uzyskać, firma musi przekroczyć 80 punktów w skali od 0 do 200 wskaźnika „Benefit Impact Assessment” (BIA). Próg ten osiągnęło jedynie 3% firm, które weryfikowane były wskaźnikiem BIA. Aboca znacznie go przekroczyła, uzyskując 116,7 punktów.

B Lab nagrodziła wiele dobrych praktyk stosowanych w różnych obszarach działalności: zwłaszcza Aboca osiągnęła absolutną doskonałość w dziedzinie Środowisko (57 punktów), w której otrzymała najwyższą możliwą ocenę w części dotyczącej innowacyjnych praktyk rolniczych. Firma nie tylko działa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego, ale jest również zaangażowana w ciągłe doskonalenie technik uprawy, opracowanych poprzez zachowanie i wzmacnianie wysokiego poziomu bioróżnorodności, co zostało potwierdzone również certyfikatem Biodiversity Alliance: w tym szczególnym sektorze B Lab przeanalizowała aspekty, które nigdy wcześniej nie były brane pod uwagę, włączając je w procedurę oceny. Sprawiło to, że firma Aboca, pod każdym względem, stała się nowym globalnym punktem odniesienia dla przyszłych procesów certyfikacji.

Certyfikat B Corp® wzmacnia drogę, którą Aboca obrała już w 2018 r., przekształcając się w tzw. „benefit corporation”, aby usankcjonować, także na poziomie prawnym, swoją misję, na której opiera się prowadzona działalność i dążenie do Wspólnego dobra.