Duurzaamheid

Duurzaamheid

Al het werk van het bedrijf, op ieder gebied en in iedere afdeling, heeft als gemeenschappelijke doel dat de handelingen van vandaag geen schadelijke gevolgen mogen hebben voor de gezondheid van het milieu en die van toekomstige generaties.
Duurzaamheid

Meer in het bijzonder komt Aboca’s streven naar duurzaamheid voort uit de keuzes die bij haar oprichting zijn gemaakt:

  • biologische teelt, zonder verontreinigende chemische synthetische middelen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat in de productiezones de nadruk blijft liggen op voedingsmiddelen;
  • een volledig geverticaliseerde productiecyclus, van het zaadje tot het eindproduct, waarbij meer dan 30% van de energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, nl. zonnepanelen, terwijl nergens synthetische middelen worden gebruikt;
  • gebruik van gerecycled materiaal zoals papier en glas voor de producten, en biocartene als verpakkingsmateriaal
  • gebruik van FSC-papier voor bij de verkooppunten verstrekte informatie.

De grote aandacht voor het milieu komt ook tot uiting in de kleine gebaren in het dagelijkse leven van het bedrijf: drinkwater alleen in glazen flessen, papieren bekertjes, en houten in plaats van plastic lepeltjes, bevordering van bijscholing op afstand via e-learningplatforms om de impact van het reizen te voorkomen, de keuze van lokale leveranciers om de impact van vervoer te beperken, enz.