Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Устойчивост

Устойчивото бъдеще е не само необходимо, то е възможно.

Всички ние сме част от една голяма жива система. Ние сме взаимно свързани. Aboca е създадена, за да се грижи за това равновесие и да търси в природата отговори за потребностите на хората с отговорно отношение към организма и околната среда.

Природата винаги е ръководила и вдъхновявала нашия начин за развитие на бизнес. Разглеждането на самата компания като жива система ни позволява да се фокусираме върху концепциите за ценности и общност, да погледнем отвъд печалбата и винаги да се стремим към общото благо.Във време, когато думата „устойчивост“ рискува да прозвучи банално, от съществено значение е планирането на бъдещето с модели и действия, които наистина са такива, осъзнавайки все повече, че няма лично благо, отделно от общото благо.

За повече от 40 години Aboca показа, че устойчивото бъдеще е възможно.


Нов начин за развитие на бизнес, които вече има име: Benefit Corporation.

Aboca е Benefit Corporation. Нова правна форма на бизнес, чрез която заложихме и в нашия устав ангажимента си към общото благо, който винаги сме следвали.

Да развиваш Benefit Corporation означава да поемеш официален ангажимент да работиш отговорно и прозрачно, с цел да оказваш положително въздействие върху обществото и околната среда, наред с осигуряването на печалба за компанията.

Освен това, Aboca е сертифицирана B Corp – авангардна схема за доброволно сертифициране, разпространена в 71 страни и 150 различни сектора, която се издава от B Lab – международна организация с нестопанска цел. Сертификатът B Corp измерва ефективността на дадена компания, като оценява цялостното въздействие върху различните видове заинтересовани страни.