Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Научни публикации за продуктите на Aboca

Aboca е първата компания за 100% натурални и биоразградими продукти, която последователно инвестира в научни доказателства.

Ние от Aboca винаги сме вярвали в научните изследвания като средство за повишаване на знанията за естествените вещества за здравето.

 

Поради това си сътрудничим с множество изследователски центрове, университети и болници в национален и международен мащаб, за да проучим действието на нашите продукти, тяхната ефикасност и безопасност и за да оценим въздействието на дадена терапия върху качеството на живот на пациента.

 

Публикувани са различни клинични и предклинични проучвания и проучвания относно биоразградимостта в научни списания с международен авторитет (напр. The American Journal of Gastroenterology, Frontiers, Nutrients, Italian Journal of Pediatrics, Royal Society of Chemistry, Scientific Report of Nature,…), често провеждани спонтанно от изследователски центрове и болници, което показва големия интерес на здравните специалисти към изучаването на нови терапевтични решения за техните пациенти с благоприятно съотношение риск/полза за човека и околната среда.

ОТИДЕТЕ В БАЗАТА ДАННИ С НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА
Evidence-based-1-1536×1303

В различните проучвания са участвали стотици пациенти – деца и възрастни от всички възрасти, с различни здравни изисквания. Освен това можем да предоставим на здравните специалисти най-съвременните научни знания, прилагани към естествените вещества.

 

Клиничните проучвания, провеждани от Aboca, се планират, разработват и управляват, като се гарантират правата, безопасността и благосъстоянието на участниците в съответствие с етичните принципи, залегнали в Декларацията от Хелзинки.

 

В тази връзка започването на едно клинично изследване може да стане само след одобрение от комисиите по етика а, в определени случаи, също и от компетентните органи.

Real World Evidence

Освен това чрез мониторинга след пускането на пазара можем да „наблюдаваме“ какво се случва в реалния живот на хората, които използват даден продукт, и да събираме информация за техния потребителски опит (Real World Evidence).

Тази дейност се извършва от Aboca чрез валидирани въпросници и се предоставя чрез цифрова платформа на различните заинтересовани страни (напр. пациенти, фармацевти и лекари), които могат да изразят мнението си за потребителския опит с продукта и да допринесат за непрекъснатото му подобряване в полза на всички.

Освен това тези данни позволяват да се увеличат клиничните доказателства за пуснатите на пазара продукти, като се генерира допълнителна информация в подкрепа на ефективността, качеството, използваемостта, поносимостта и безопасността през целия им жизнен цикъл.


Чрез предклиничните проучвания разбираме взаимодействието между сложните естествени вещества и метаболизма на организма, като прилагаме най-съвременни техники, включително геномика, транскриптомика и протеомика.

И накрая, публикуваните проучвания за биоразградимост показват, че 100% естествените продукти на Aboca са съобразени със здравето на хората и с околната среда.

research