Wij onderzoeken

Wij onderzoeken

Wij onderzoeken

Onderzoek is voor ons een waarde, een ideaal dat ons via de natuur naar het nieuwe leidt en dat nuttig is voor de gezondheid, de cultuur en het milieu.
Wij onderzoeken

Ons innovatieve vermogen is het resultaat van constante investeringen in de verschillende, elkaar aanvullende onderzoeksgebieden. Onze onderzoekers werken in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten met het doel om de beste moleculaire complexen voor verschillende gezondheidsbehoeften te vinden.

De afdeling Onderzoek en Ontwikkeling heeft 32 nationale en internationale octrooien verkregen, die grote innovaties hebben gebracht en die als baanbrekers hebben gefungeerd, en nog steeds fungeren, in het gebruik van natuurlijke moleculaire complexen in de farmaceutische sector.

Onderzoek betekent voor ons ontdekking, kennis, studie. Dat wat aan het begin onmogelijk leek, is dankzij onderzoek concreet geworden: van gevriesdroogd multifractie extract tot vele octrooiaanvragen, van de ontwikkeling van medische hulpmiddelen en de toepassing van nieuwe ‘omica-platforms’, zoals genomica, nutrigenomica, metabolomica, transcriptomica, tot geneeskrachtige planten.

Onderzoeken die het mogelijk maken om de complexiteit van de vele combinaties van natuurlijke stoffen en hun werking op het organisme te begrijpen en te beheren. Voordat we een product ontwikkelen, investeren we in het onderzoek en dat blijven we ook daarna doen om er de efficiëntie en de veiligheid van te staven.

De constante studie van wetenschappelijk ontwikkelde en technologisch geavanceerde natuurlijke moleculaire complexen maakt het voor ons mogelijk om het leven van mensen te verbeteren met efficiënte en veilige producten.

22 Klinische studies


37 Observatiestudies

1042 Medicinale soorten gevonden in de experimentele botanische tuin


38 Erkenningsmethoden

28 Cellulaire en moleculaire biologieprojecten

40 Onderzoekscentra voor nationale en internationale samenwerkingsverbanden


42 Onderzoeksgebieden

15 Eigen productietechnologieën


7 Eigen extractietechnieken

1200 Gedrukte volumes dateren uit de 15e tot de 20e eeuw Gewijd aan de therapeutische waarde van planten


31064 Gedigitaliseerde en opgeslagen oude medische recepten


10375 Gedigitaliseerde botanische bladen

53 Metabolomische methoden


72 Fytocomplexen werden geanalyseerd bij 100% van de samenstelling


85 Analytische methoden


330 Nieuwe uittreksels


1124 Nieuwe fracties

200 Database online beschikbaar via STN (Scientific and Technical Information Network)

KLINISCH
BOTANISCH
GENETISCH
Farmacologisch
Farmaceutische techniek
HISTORISCH
FYTOCHEMISCH
Bibliografie