Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

ȚARĂ

Condiţii de utilizare

1. – Informaţii despre proprietarul domeniului
Denumire: 
Aboca S.p.A. Società Agricola

Direcţie: 
Loc. Aboca 20 – 52037 – Sansepolcro (AR)
Telefon centrală +39 0575 7461

Cod TVA 01704430519
Sediu: 
Loc. Aboca 20
52037 Sansepolcro (AR)
tel. +39 0575 7461
fax +39 0575 749130
contatti[at]aboca.it

Capital social: € 16.921.084 i.v.
Înscrisă în Registrul Întreprinderilor din Arezzo cu numărul 01704430519
Registru Economic Administrativ 132748

2. Premise.
2.1.- Următoarele condiţii constituie Condiţiile Generale de folosire a domeniului https://www.aboca.com (în ceea ce urmează, în virtutea conciziei, denumite “Condiţii Generale” şi “Domeniul”), a căror respectare este obligatorie pentru oricine intenţionează vizualizeze conţinutul acestuia.
Accesul la Domeniu şi orice altă operaţiune care comportă vizualizarea conţinutului acestuia constituie acceptarea Condiţiilor Generale; în cazul în care utilizatorul nu doreşte să accepte Condiţiile Generale, este suficient să nu navigheze pe paginile site-ului.

2.1.1. – În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiţii Generale este considerată nulă, sau din orice motiv ineficientă, ea va fi interpretată separat de celelalte clauze, fără niciun efect asupra validităţii sau eficienţei condiţiilor restante.

2.2. – Utilizatorul, prin accesul la domeniu, declară în mod tacit, că nu va utiliza domeniul sau conţinul său în scopuri ilegale sau contrare în orice fel normelor legale în vigoare.
Prezentele Condiţii Generale pot să fie modificate de către Aboca S.p.A. Societate Agricolă în orice moment, fără a da preaviz utilizatorilor, cu condiţia obligatorie ca aceştia să le consulte periodic înainte de a vizualiza conţinutul Site-lui.
Consultarea domeniului cu scopul schimbărilor numite mai sus implică acceptarea deplină şi necondiţionată a Condiţilor Generale în formula modificată.

2.3. – În cazul în care în interiorul Domeniului sunt oferite bunuri şi servicii sau prezentate conţinuturi supuse unor termeni şi condiţii specifice, care vor fi aduse la cunoştinţă cu referire la aceste servicii şi conţinuturi, acestea prevalează prezentele Condiţii Generale.

3. – Drepturile de autor.

3.1. – Este interzisă orice operaţiune de extragere sau refolosire neautorizată în mod expres a materialului prezent în Domeniu, precum şi orice altă activitate care ar putea să lezeze onoarea, decenţa, precum şi orice interes legitim al autorilor şi titularilor drepturilor asupra operelor intelectuale aflate aici.

3.2. – Conţinutul Domeniului nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, transcris, transmis sau distribuit, difuzat, total sau parţial, prin canale de comunicare, precum canale TV, sistemele de televiziune, radiofonice sau de orice natură, în orice mod sau formă, fără o autorizaţie prealabilă, în scris, din partea Aboca S.p.A. Societate Agricolă, cu excepţia operaţiunilor de presă, download şi vizualizare realizate în scopuri pur personale şi necomerciale şi cu condiţia ca materialul respectiv să nu fie în niciun fel modificat şi să fie menţinute toate informaţiile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală şi/sau industriale menţionate pe Domeniu în acest scop.

3.3. – Domenul şi conţinutul său poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale de cercetare sau didactice, cu excluderea scopurilor de altă natură, cu condiţia ca numele titularului de drept să nu fie modificat; sunt considerate a fi conţinut al Domeniului următoarele:
(exemplele de mai jos sunt indicative, iar lista nu este exhaustivă): (a). – orice reprezentare grafică şi/sau de text în general; (b) – orice tip de reproducere audio; (c). – desenele simple sau animate; (d). – textele; (e). – bazele de date: (f). – programele de prelucrare; (g). – fotografiile; (h). – filmările; (i). – graficele şi tabelele; (l). – sloganurile. Informaţiile conţinute în Domeniu nu vor putea fi utilizate în scopuri comerciale pentru a constitui baze de date de orice tip şi gen, nici să fie arhivate (total sau parţial) în baze de date preexistente, atât a acelora ce pot fi accesate exclusiv de creatorul lor, cât şi a acelora puse la dispoziţia terţilor.

3.4.- Toate mărcile, numele de domeniu, denumirile sociale, firmele şi siglele prezente pe Domeniu, sunt proprietatea exclusivă a Aboca S.p.A. Societate Agricolă şi, deci, protejate de normele în vigoare referitoare la semnele distinctive. Este, de asemenea, complet interzisă reproducerea sub orice formă sau în orice mod a acestora, fără expresa autorizaţie în scris, a Aboca S.p.A. Societate Agricolă, precum şi înregistrarea mărcii “ABOCA S.P.A.  SOCIETATE AGRICOLĂ” în orice domeniu de nivel superior; mărcile, numele domeniilor, denumirile sociale, firmele şi siglele având ca titulari părţi terţe, cu care Aboca S.p.A. Societate Agricolă are rapoarte de colaborare cu diverse titluri, se bucură de aceeaşi protecţie acordată semnelor distinctive Aboca S.p.A. Societate Agricolă de către normele în vigoare în domeniu. Este de asemenea interzisă utilizarea tuturor semnelor distinctive al căror titular este Aboca S.p.A. Societate Agricolă precum metatags, şi/sau orice comandă în limbaj html care, deşi nu comportă vizualizarea sau formatarea unei anumite comenzi, furnizează instrucţiuni şi/sau informaţii altor entităţi logice prezente în reţea.

3.5. – Fără autorizaţia în scris a Aboca S.p.A. Societate Agricolă, nu este permisă crearea unui link către pagina iniţială a Domeniului care, în acest moment, poate fi accesat la adresa de web https://www.aboca.com/ (numită în continuare “Pagină Iniţială”) nici către orice altă pagină internă a Domeniului. – Pentru a cere autorizaţia, trimiteţi un e-mail la contatti[at]aboca.it în care vor trebui specificate: (a). – datele personale ale responsabililor cu gestionarea domeniului (inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon); (b). – datele solicitantului; (c). – adresa web a domeniului unde va fi creat acest link; (d). – orice informaţie ulterioară care este considerată utilă cu scopul de a obţine autorizaţia din partea Aboca S.p.A.  Societate Agricolă.

3.6. – Sunt interzise în mod expres şi vor fi pedepsite ca fiind acte de concurenţă neloaială, în temeiul legislaţiei în vigoare în materie, link-urile specifice care permit retrimiterea utilizatorului către o pagină internă, fără să treacă prin Pagina Iniţială (“deep linking”), link-urile de inserţie automată (“inline linking”) care permit utilizatorilor să vizualizeze automat, într-un spaţiu specific, imagini provenind de pe site, precum şi link-urile tip ramă (“framing”), care permit ca o pagină a domeniului să apară într-o pagină specifică a altui domeniu, astfel încât conţinutul acestei pagini, în loc să apară într-o fereastră separată a browserului de navigare, va apărea în interiorul unei rame structurate în acest scop.

4. Renunţarea la garanţie şi limitarea responsabilităţii.

4.1. – Întregul conținut publicat pe Domeniu este furnizat exclusiv în scopul informării generale. Aboca S.p.A. Societate Agricolă nu garantează în niciun fel acurateţea şi integralitatea acestora şi îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza informaţiile amintitie fără nicio notificare prealabilă. Aboca S.p.A. Societate Agricolă nu va fi răspunzătoare pentru daune, directe sau indirecte, inclusiv pierderile de profit care rezultă din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza Domeniul şi conţinutul său sau a site-urilor conectate direct sau indirect la acesta, precum şi din omisiuni sau erori.

5. Legea aplicabilă şi instanţa competentă.

5.1. – Fără a aducere atingere drepturilor de care utilizatorii se bucură în temeiul diferitelor legislaţii – naţionale sau internaţionale – prezentele Condiţii Generale vor fi supuse legislaţiei italiene şi vor fi interpretate în baza acesteia (cu excepţia normelor acesteia referitoare la conflictul de lege), inclusiv a oricărui litigiu privind existenţa, validitatea şi eficienţa Condiţiilor Generale şi orice alt acord care face referire la ele. În limitele celor de mai sus, instanţa competentă pentru a judeca orice litigiu ce se poate naşte din prezentele Condiţii Generale, precum şi orice alt acord care să facă referire la ele, va fi Curtea din Arezzo.

5.2. – În virtutea aplicării legislației italiene, în cazul unui conflict de interpretare între versiunea în limba italiană și cea în limba engleză a prezentelor condiţii generale de folosire, va prevala legea italiană.