Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

ΧΏΡΑ

Για το κοινο καλο

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ BENEFIT CORPORATION

Η συστημική οπτική της ζωής, που πάντα μας χαρακτήριζε, μας οδήγησε στον επαναπροσδιορισμό μιας έννοιας υγείας που να βρίσκεται σε άμεση, σταθερή και άρρηκτη σχέση με την κοινωνία και το περιβάλλον.

Με βάση αυτή την οπτική, πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση πρέπει να θεωρείται επιτυχημένη μόνο αν είναι ικανή να συνδυάσει οικονομική ανάπτυξηκοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό της φύσης.

Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε να γίνουμε Benefit Corporation, μια νέα νομική μορφή επιχείρησης, που εισήχθη το 2016 στην Ιταλία, πρώτη χώρα στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Για να υιοθετήσουμε αυτό το μοντέλο, συμπεριλάβαμε επίσημα στο καταστατικό μας τη δέσμευσή μας για το Κοινό Καλό, εισάγοντας έξι σκοπούς κοινού οφέλους, πέρα από τον προφανή σκοπό της δημιουργίας κέρδους:

Προωθούμε την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων.
Ερευνούμε και αναπτύσσουμε φυσικά και επιστημονικά εξελιγμένα μοριακά σύμπλοκα.
Δημιουργούμε νέα μοντέλα λειτουργικής αλυσίδας βασισμένα στο να μοιραζόμαστε τις αξίες μας.
Διαδίδουμε πρακτικές που σέβονται και προστατεύουν τη λεπτή ισορροπία και την ποικιλομορφία του περιβάλλοντος.
Υποστηρίζουμε την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινωνικών συνόλων μέσα στα οποία δραστηριοποιούμαστε.
Αναδεικνύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται μαζί μας.

Έκθεση αντίκτυπου

Κάθε χρόνο μετράμε τη συμβολή μας σε κάθε έναν από αυτούς τους στόχους, συντάσσοντας μια Έκθεση αντίκτυπου, μέσω της οποίας ορίζουμε το ετήσιο πλάνο βελτίωσής μας.
Για να μετράμε και να αναφέρουμε με ποσοτικοποιημένο και αυστηρό τρόπο τον γενικό αντίκτυπο που αναφέρεται στην Έκθεση, επιλέξαμε το Benefit Impact Assessment (BIA), ένα διεθνές σημείο αναφοράς που αναπτύχθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό B Lab που εδρεύει στις ΗΠΑ .
Η προσέγγιση αυτού του προτύπου μας επέτρεψε να χαρτογραφήσουμε τον αντίκτυπο της Aboca και να σχεδιάσουμε μια πορεία βελτίωσης που να είναι οργανική, συνεχής και συνεπής με την όραμα ανάπτυξής μας.

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «B CORP»

Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Aboca έλαβε την πιστοποίηση B Corp με 116,7 μονάδες. Ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, αν λάβουμε υπόψη ότι το BIA έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερες από 110.000 εταιρείες, σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά μόνο το 3% έχει υπερβεί τις 80 μονάδες, που είναι το ελάχιστο όριο για αποδοχή στη διαδικασία επαλήθευσης από το B Lab. Αυτή η πιστοποίηση επαληθεύει και διασφαλίζει ότι μια εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πιστοποίηση B Corp της Aboca και των άλλων εταιρειών του Ομίλου είναι διαθέσιμες στην επίσημη πύλη των πιστοποιημένων B Corp.

Οι τομείς αξιολόγησης που εξετάζει η BIA είναι οι εξής:

Ο τομέας «Governance» (διοίκηση)

στον οποίο κρίθηκε θετικά η συμμετοχή των διοικούντων στη δημιουργία του Κοινού Καλού, πέραν της αναγνώρισης ότι η αποστολή της Aboca είναι σταθερά συνδεδεμένη σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, ως Benefit Corporation.

Ο τομέας «Workers» (εργαζόμενοι)

στον οποίο αξιολογήθηκε η προσοχή που δίνει η εταιρεία στην ευημερία των εργαζομένων της, μέσω της δημιουργίας ενός θετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Ο τομέας «Community» (κοινότητα, κοινωνικό σύνολο)

στον οποίο εξετάστηκε η προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο σε όλες τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται, με πολυάριθμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και πέραν της ποιότητας της εδραιωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας της στην εθνική επικράτεια.

Ο τομέας «Environment» (περιβάλλον)

όπου η Aboca βραβεύτηκε με την υψηλότερη βαθμολογία στην ενότητα «καινοτόμες γεωργικές πρακτικές», λόγω και του υψηλού επιπέδου προστασίας της βιοποικιλότητας, που επιβεβαιώνεται και από την ειδική πιστοποίηση Biodiversity Alliance.

Ο τομέας «Customers» (πελάτες)

στον οποίο ήταν καθοριστικό κριτήριο η προσοχή και η υπόληψη που δίνεται στον καταναλωτή. Μάλιστα, τα προϊόντα της Aboca που βασίζονται σε φυσικά μοριακά σύμπλοκα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ατόμου, χωρίς να αλλοιώνουν τη φυσιολογική βιολογική ισορροπία του οργανισμού. Στον τομέα αυτό αποδίδεται η αναγνώριση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία ως οχήματα για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των ατόμων.

Το 2021, οι εταιρείες του Ομίλου Aboca έλαβαν το βραβείο «Best for the world» για τους τομείς Governance και Environment.


«Δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρο από σήμερα ότι δεν μπορεί να υπάρξει απεριόριστη ανάπτυξη σε ένα πεπερασμένο σύστημα. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογική ανάπτυξη και η πιο σύγχρονη έρευνα επιτρέπουν στον άνθρωπο να αρχίσει να κατανοεί τη βιολογική πολυπλοκότητα του κόσμου στον οποίο ζει, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα αναγωγικά παραδείγματα που προσδένουν την οικονομία μας στο παρελθόν και συσκοτίζουν το μέλλον. Για τον λόγο αυτό, όπως στα ερευνητικά μας εργαστήρια μελετούμε την πολυπλοκότητα της φύσης, για να βρεθούν απαντήσεις σε ασθένειες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα αναγωγικά όπλα μιας ξεπερασμένης φαρμακολογίας, έτσι θα πρέπει να υπερβούμε και τις τρέχουσες πεποιθήσεις μας, για να επιβεβαιώσουμε μια διαφορετική αντίληψη της αξίας στην οποία θα βασιστεί ένα νέο μεγάλο όραμα για το μέλλον. Όπου η ανάπτυξη του πολιτισμού μας δεν θα περνά μέσα από μια μη βιώσιμη αύξηση της ποσότητας των αγαθών και της κατανάλωσης, αλλά από μια αλλαγή στο σύστημα, με αποτέλεσμα να αναδύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Για μια πραγματική πρόοδο της ανθρωπότητας. Για να επιστρέψουμε στην ανάπτυξη, με την πραγματική έννοια αυτής της λέξης.»

Massimo Mercati , Διευθύνων Σύμβουλος της Aboca

Massimo_Mercati-1