Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

ΧΏΡΑ

Οροι χρησης

1. – Πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο του τομέα

Εταιρική επωνυμία:
Aboca S.p.A. Società Agricola
Διοίκηση:
 
Loc. Aboca 20 – 52037 – Sansepolcro (AR)

Τηλεφωνικό κέντρο +39 0575 7461

Α.Φ.Μ. 01704430519
Έδρα:
Loc. Aboca 20
52037 Sansepolcro (AR)
τηλ. +39 0575 7461
φαξ +39 0575 749130
contatti[at]aboca.it

Εταιρικό κεφάλαιο: € 16.921.084 καταβ.
Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Αρέτσο υπ’αριθμόν 01704430519
Αριθμός Μητρώου 132748

2. Προοίμιο
2.1. – Οι παρακάτω όροι συνιστούν τους Γενικούς Όρους χρήσης του τομέα https://www.aboca.com (εφεξής, για λόγους συντομίας, αντίστοιχα ”Γενικοί Όροι” και ”Τομέας”) που δεσμεύουν οποιονδήποτε συμβουλεύεται το περιεχόμενό του.Η πρόσβαση στον Τομέα και οποιαδήποτε ενέργεια περιλαμβάνει την εμφάνιση των περιεχομένων του συνιστούν αποδοχή των Γενικών Όρων και σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να αποδεχτεί τους Γενικούς Όρους, αρκεί να μην επισκεφτεί τις σελίδες του Διαδικτυακού τόπου.

2.1.1. – Σε περίπτωση που μία από τις παρούσες ρήτρες των Γενικών Όρων θεωρηθεί άκυρη ή αναποτελεσματική για οποιονδήποτε λόγο, η ρήτρα αυτή θα θεωρηθεί ξεχωριστή από τις άλλες ρήτρες και δεν έχει επηρεάζει με κανέναν τρόπο τους υπόλοιπους όρους.

2.2. – Ο χρήστης, κατά την πρόσβαση στον τομέα, δηλώνει σιωπηρά ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον τομέα και τα περιεχόμενά του για παράνομους σκοπούς ή σε κάθε περίπτωση αντίθετους προς τις νομικές διατάξεις.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι μπορούν να τροποποιηθούν από την Aboca S.p.A. Società Agricola ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι παραμένει η υποχρέωσή τους να τους συμβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα πριν ανατρέξουν στα περιεχόμενα του Διαδικτυακού τόπου.
Η προσπέλαση μόνο για ανάγνωση του Τομέα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω τροποποιήσεων υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων στην τροποποιημένη τους μορφή.

2.3. – Εφόσον στα πλαίσια του Τομέα προσφέρονται αγαθά και υπηρεσίες ή παρουσιάζονται περιεχόμενα που υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες παρατίθενται παράλληλα με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ή τα περιεχόμενα, οι προϋποθέσεις αυτές υπερισχύουν στους παρόντες Γενικούς Όρους.

3. – Πνευματική ιδιοκτησία.
3.1. – Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια απόσπασης ή επαναχρησιμοποίησης του υλικού του Τομέα χωρίς ρητή εξουσιοδότηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενδέχεται να βλάψει την τιμή ή την αξιοπρέπεια και οποιοδήποτε νόμιμο συμφέρον των συντακτών και κατόχων των δικαιωμάτων των πνευματικών έργων που παρουσιάζονται στο παρόν.

3.2. – Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, μεταγραφή, μετάδοση, διανομή ή διάδοση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του Τομέα, μέσα από διαύλους επικοινωνίας όπως είναι το Διαδίκτυο, τα ραδιοτηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο ή με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την πρότερη γραπτή εξουσιοδότηση εκ μέρους της Aboca S.p.A. Società Agricola, υπό την επιφύλαξη της εκτύπωσης, τηλεφόρτωσης και εμφάνισης του περιεχομένου για αποκλειστικά προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι το σχετικό υλικό δεν τροποποιείται με κανέναν τρόπο και ότι διατηρούνται στο ακέραιο όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως παρατίθενται στο παρόν.

3.3. – Ο Τομέας και τα περιεχόμενά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προσωπικής, ερευνητικής ή διδακτικής φύσης, ενώ αποκλείονται σκοποί οποιασδήποτε άλλης φύσης, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν απαράλλακτα τα ονόματα των κατόχων του δικαιώματος. Παραδείγματος χάριν, αλλά όχι καθ’ολοκληρία, ως περιεχόμενο του Τομέα εννοείται: (α). – κάθε γραφική αναπαράσταση και/ή κείμενο γενικά, (β). – κάθε είδος αναπαραγωγής ήχου, (γ). – τα σχέδια, κινούμενα ή μη, (δ). – τα κείμενα, (ε). – οι τράπεζες δεδομένων, (ζ). – τα προγράμματα επεξεργασίας, (η). – οι φωτογραφίες, (θ). – τα βίντεο, (ι). – τα γραφικά και οι πίνακες, (κ). – τα σλόγκαν. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Τομέα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γαι εμπορικούς σκοπούς για τη δημιουργία τράπεζας δεδομένων οποιουδήποτε τύπου και είδους, ούτε να αρχειοθετηθούν (συνολικά ή εν μέρει) σε προϋπάρχουσες τράπεζες δεδομένων προσπελάσιμες είτε αποκλειστικά από το δημιουργό τους είτε και από τρίτους.

3.4. – Όλα τα σήματα, τα ονόματα τομέα, οι εταιρικές επωνυμίες, οι επιχειρήσεις και οι επιγραφές που υπάρχουν στον Τομέα είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Aboca S.p.A. Società Agricola και συνεπώς προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί διακριτικών σημάτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο ή σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς τη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση της Aboca S.p.A. Società Agricola όπως εξίσου απαγορεύεται η καταχώριση του σήματος “ABOCA S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA” σε οποιοδήποτε τομέα ανώτατου επιπέδου. Τα σήματα, τα ονόματα τομέα, οι εταιρικές επωνυμίες, οι επιχειρήσεις και οι επιγραφές ιδιοκτησίας τρίτων, με τους οποίους η Aboca S.p.A. Società Agricola διατηρεί σχέσεις συνεργασίας με διάφορους τρόπους, απολαμβάνουν της ίδιας προστασίας που παρέχεται στα διακριτικά σήματα της Aboca S.p.A. Società Agricola σύμφωνα με την καθ’ύλη ισχούουσα νομοθεσία. Ομοίως απαγορεύεται η χρήση όλων των διακριτικών σημάτων ιδιοκτησίας της Aboca S.p.A. Società Agricola όπως τα metatag, και/δηλαδή κάθε εντολή στη γλώσσα προγραμματισμού html που, παρόλο που δεν επιτρέπουν την εμφάνιση ή τη μορφοποίηση μιας ορισμένης εντολής, παρέχουν οδηγίες και/ή πληροφορίες στις άλλες λογικές μονάδες που υπάρχουν στο διαδίκτυο

3.5. – Χωρίς τη γραπτή εξουσιοδότηση της Aboca S.p.A. Società Agricola, δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμου (link) στην αρχική σελίδα του Τομέα, προσβάσιμη επί του παρόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.aboca.com/ (εφεξής ”Αρχική Σελίδα”) ούτε σε καμία άλλη σελίδα του Τομέα. – Για να ζητήσετε την εξουσιοδότηση, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contatti[at]aboca.it όπου θα πρέπει να προσδιορίσετε: (α). – τα προσωπικά δεδομένα των υπεύθυνων διαχείρισης του τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον τηλεφωνικό αριθμό), (β). – τα στοιχεία του αιτούντα, (γ). – την ηλεκτρονική διεύθυνση του τομέα όπου θα δημιουργηθεί ο σύνδεσμος, (δ). – οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη για να λάβετε την εξουσιοδότηση της Aboca S.p.A. Società Agricola.

3.6. – Απαγορεύονται ρητά και διώκονται νομικά ως πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού, σύμφωνα με την καθ’ύλη ισχύουσα νομοθεσία, οι σύνδεσμοι που επιτρέπουν τη μεταφορά του χρήστη σε μια εσωτερική σελίδα χωρίς πρότερη μετάβαση στην Αρχική Σελίδα (“deep linking”), καθώς και οι σύνδεσμοι αυτόματης καταχώρισης (“inline linking”) που επιτρέπουν στο χρήστη να εμφανίζει αυτόματα σε ένα συγκεκριμένο χώρο εικόνες που προέρχονται από το Διαδικτυακό τόπο καθώς και οι σύνδεσμοι -πλαίσια (“framing”), που επιτρέπουν την εμφάνιση μιας σελίδας του τομέα σε μια συγκεκριμένη σελίδα ενός άλλου τομέα ενώ ταυτόχρονα καταφέρνουν να εμφανίζουν το περιεχόμενο της σελίδας αυτής σε ένα πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένο γι’αυτό το σκοπό αντί σε ένα αυτόνομο παράθυρο του περιηγητή (browser).

4. Αποκλεισμός εγγυήσεων και περιορισμός ευθύνης
4.1. – Όλα τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται στον Τομέα παρέχονται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης. Η Aboca S.p.A. Società Agricola δεν παρέχει εγγυήσεις για την ακρίβεια και την πληρότητά τους και διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης και ενημέρωσης των πληροφοριών αυτών χωρίς καμία προειδοποίηση. Η Aboca S.p.A. Società Agricola δεν φέρει ευθύνη για καμία και οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, καθώς και για τυχόν διαφυγόν κέρδος, που προκύπτει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Τομέα και των περιεχομένων του, ή δικτυακών τόπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Τομέα, και από τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα.

5. Εφαρμογή του νόμου και αρμόδια δικαστική αρχή
5.1. – Με την επιφύλαξη πάντα όλων των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι χρήστες σύμφωνα με τις διάφορες – εθνικές και διεθνείς – νομοθεσίες, οι παρόντες Γενικοί όροι υπόκεινται στην ιταλική νομοθεσία και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή (με την εξαίρεση των διατάξεων για τη σύγκρουση νόμων), συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με την ύπαρξη, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα των Γενικών Όρων και όποιας άλλης συμφωνίας ενέχουν. Υπό τον περιορισμό των ανωτέρω, η δικαστική αρχή που είναι αρμόδια για την αναγνώριση οποιασδήποτε αντιδικίας προκύψει ως προς τους παρόντες Γενικούς Όρους όπως και κάθε άλλη συμφωνία που ενέχουν, είναι το Δικαστήριο του Αρέτσο.

5.2. – Κατά την εφαρμογή του ιταλικού νόμου, σε περίπτωση ενδεχόμενης ερμηνευτικής διαφωνίας μεταξύ της έκδοσης στην ιταλική γλώσσα και της έκδοσης στην αγγλική γλώσσα των παρόντων γενικών όρων χρήσης, υπερισχύει η έκδοση στην ιταλική γλώσσα.