Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

СТРАНА

Иноватори По Традиция

„СТИГА ДА ИСКА, ЧОВЕК МОЖЕ ДА ОТКРИЕ В ПРИРОДАТА РЕШЕНИЯ ЗА ВСИЧКИТЕ СИ БОЛЕСТИ“.

Всичко, което е полезно, съществува в природата. Въпросът е само да го открием, да го съчетаем по правилния начин, да го обработим и съхраним, като приложим всички знания от миналото и настоящето. За едно ново равновесие между човека и природата, от полза и за двете страни.

“Когато преди 40 години основах Aboca бях убеден, че хората имат нужда от растителните вещества, за да се радват на добро здраве и за лечение на болестите. Позиция, която трудно можеше да се отстоява, в свят, който изглежда беше открил в химията отговори на всички свои потребности, който свеждаше изключителното богатство от света на природата до т.нар. неконвенционални терапии или до прости традиции.

Това схващане дълбоко контрастираше с моето убеждение, че в света на растителните вещества трябва да се борави със задълбочени научноизследователски методи и клинични изпитвания, не в рамките на алтернативни на официалните медицински методи, а в крак с тях и отговарящи на изискванията им. На тази основа се създаде и разви Aboca, насочена към иновациите, към научноизследователската дейност и използването на най-модерни технологии.


Днес сценарият е напълно променен, дори и научният свят е преоткрил предимствата, които произтичат от употребата на растителни вещества,сложнивещества, които са еволюирали заедно с човека и поради тази причина са в състояние да взаимодействат с нашия организъм, в съответствие с неговата физиология.

От това произтича употребата на тези вещества за подобряване състоянието на организма в контекста на равновесие, целящо подобряването на физиологичното състояние на здравия човек.

Но научните изследвания продължават да се развиват, а благодарение на съвременните техники за извличане, производство и анализ, днес от растителните вещества могат да се получат молекулни комплекси, които благодарение на действието си могат да се използват и за лечение на заболявания, в полза на болния.“

Валентино Меркати – основател на Aboca

НАШАТА ИСТОРИЯ

През пролетта на 1978 г. благодарение на интуицията на Валентино Меркати се ражда не просто компания, а житейски проект, мисъл, точна визия за света и здравето, вдъхновени от истинското натурално.

След закупуването на имение сред тосканските хълмове, на място, наречено Aboca, Валентино Меркати се увлича по света на биологичното земеделие и лечебните растения и решава, че тази земя може за бъде отправна точка за изследване на новите граници във взаимовръзката човека-природата.

Валентино изучава задълбочено древните традиции, които обвързват човека с лекарствените растения, откривайки един немислим свят, в който всичко вече е казано и използвано. Той разбира, че трябва да направи това огромно богатство от знания достъпно за всички, като съчетае резултатите от една хилядолетна история с потенциала, предлаган от новите научни и технологични открития.

storia-03

Така започна нашият революционен път в областта на естественото здраве: изцяло вертикализирана производствена верига, от производството на качествени суровини през органичните култури до проверката на фармакологичните и клинични ефекти на продуктите.

Дистрибуцията също играе основна роля, благодарение на развитието на селективни мрежи и мрежа от аптеки с марката Apoteca Natura, създадена през 2000 г. През 2016 г. Apoteca Natura придобива 80% от общинските аптеки AFAM във Флоренция, с които експериментира нов начин на фармацевтична грижа.

През 2021 г. Aboca достигна оборот от 210 милиона евро. Днес обработва над 1 700+ хектара, отглежда повече от 60 вида лекарствени растения и е притежател на 32 национални и международни патента. Изнася в 25 страни, а продуктите ѝ се разпространяват аптеки и парааптеки. В компанията работят над 1 400 служители в Италия и чужбина.

PALAZZO-BOURBON-DAL-MONTE-FACCIATA-1-e1589462567759-800×620

СИСТЕМНА ВИЗИЯ

Хора и природа говорят един и същ език: генетичния код, ДНК. Като изхождаме от изучаването на тези връзки, ние разработваме естествени молекулни комплекси, които са в основата на нашите продукти.

Човекът, обществото и околната среда са взаимосвързани в едно живо същество.

Човек, общество и околна среда са взаимосвързани в един жив организъм. Това е системната визия за живота, сложна взаимовръзка на елементи, намиращи се в постоянно изменение.

Науката ни учи, че човекът и природата са направени от една и съща материя: ДНК. Чрез езика на генетичния код човекът и природата водят диалог в динамичен обмен на връзки. Изучаването на този език и тези връзки стои в основата на изследване, насочено към предефиниране на самото понятие за здраве, което вече не се разбира като отсъствие на неразположение, а като динамично и постоянно възстановяване на равновесието на всички части, изграждащи нашия живот.

Следвайки този подход, Aboca разработва нов метод за грижа за здравето, с иновативни 100% натурални продукти, които използват потенциала на сложните растителни вещества според критериите на системната медицина, която разглежда сложността на човешкия организъм и средата, в която живее.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Последователност, смирение и работа са ценностите, от които се ръководим всеки ден.
Последователността в желанието да намираме само в природата решения за здравето и благосъстоянието, без никакви компромиси, заедно със смирението, което се конкретизира в постоянни инвестиции, за да докажем научната валидност на нашите идеи и в обучение на хиляди здравни работници. Всичко това е свързано със сериозен ангажимент и качествена работа, което предполага фокусиране върху хората, за да може да се създаде нещо ново и значимо не само днес, но и в бъдеще.