ABOCA DEVINE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Prin actul notarial din 24 august 2018, Aboca şi-a modificat statutul şi a devenit întreprindere socială, consacrând, inclusiv la nivel juridic, vocaţia societăţii, care îmbină activităţile antreprenoriale şi cercetarea în slujba Binelui comun. Societatea, care porneşte de la o vedere sistemică a vieţii şi regândeşte prin ştiinţă modalităţile de tratament pentru oameni, a decis să se alăture noului model juridic al cărei pionier a devenit la nivel de misiune şi politici corporative. Datorită acestui cadru juridic inovator recent introdus în Italia, întreprinderile au o nouă oportunitate: să se stabilească în statut, pe lângă scopul lucrativ, obiectivul beneficiului comun ca elemente constitutive ale întreprinderii.

După ce AFAM - Azienda Farmaceutica Municipalizzata (farmaciile publice din Florenţa)*, care este deţinută de Apoteca Natura, o altă întreprindere din sfera Grupului Aboca, s-a transformat în întreprindere socială, acum este rândul Aboca să facă acelaşi lucru.

Pentru a face şi mai clar angajamentul în slujba Binelui comun, Aboca prevede oficial un acord pentru o nouă armonie între Întreprindere – Natură – Comunitate.

În fapt, încă de la înfiinţare, Aboca s-a angajat să promoveze bunăstarea pe scară largă în favoarea Omului, Societăţii şi Mediului, tinzând spre o Creştere calitativă înţeleasă ca o concepţie diferită a valorii, în care dezvoltarea nu înseamnă creşterea nesustenabilă a cantităţii de bunuri şi a consumului, ci o schimbare a sistemului în care calităţile sunt promotorul real al progresului umanităţii, aşa cum susţine Fritjof Capra.

Provocarea principală, citându-l în continuare pe fizicianul şi teoreticianul de sisteme, fondator şi director al Center for Ecoliteracy din Berkeley, California, care lucrează cu Aboca de mai mulţi ani pe frontul cultural, este de a evolua spre un sistem durabil din punct de vedere economic, social şi ecologic.

„Întreprinderea se integrează în sistemul viu şi ar trebui să împărtăşească regulile acestuia astfel încât sustenabilitatea să nu mai constituie doar o compensare a externalităţilor producţiei, ci un element constitutiv al întreprinderii în sine. Valorile pe care le urmărim au fost întotdeauna în ADN-ul nostru şi astăzi putem demonstra că această abordare este la rândul său un factor de succes. Pentru a crea valoare pentru societate, este prima condiţie care permite companiilor ca a noastră să pătrundă pe piaţă”, a declarat Massimo Mercati, director executiv al Aboca Spa Società Agricola.

La fel ca toate întreprinderile sociale, care includ şi explică în statutele lor obiectivele în beneficiul comun, pe lângă cele care urmăresc obţinerea profitului, Aboca se angajează să raporteze anual cu privire la impactul companiei prin certificarea unei entităţi terţe care, prin intermediul aşa-numitei Evaluări de impact a beneficiilor (Benefit Impact Assesment - BIA), va evalua îndeplinirea corectă a obligaţiilor asumate de companie şi va ataşa raportul aferent la bilanţul acesteia.

Crearea unei valori comune pentru Aboca are loc în mod specific în patru domenii de acţiune: cercetare şi inovare, îmbunătăţirea mediului, cultură şi comunitate, valoare pentru oameni.

CERCETARE ŞI INOVARE
Cercetarea şi dezvoltarea unor complexe moleculare 100% naturale, evoluate ştiinţific şi obţinute prin procese de producţie care folosesc tehnologii avansate, în scopul de a îmbunătăţi sănătatea oamenilor. Naturaleţea produselor şi cercetarea destinată să evite substanţele de sinteză chimică nebiodegradabile şi străine ciclului vieţii stau la baza unei noi viziuni sistemice asupra sănătăţii. Viziune care urmăreşte recitirea fiziologiei umane pentru a găsi soluţii terapeutice eficiente şi sigure pentru o sănătate durabilă.

ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI
Diseminarea practicilor ecologice şi de îmbunătăţire a mediului, în special a agriculturii ecologice, ca sistem de cultivare bazat pe respectarea resurselor naturale, a biodiversităţii şi a vitalităţii solului.

VALOARE PENTRU OAMENI
Crearea unui mediu de lucru pozitiv, care vizează valorificarea şi bunăstarea oamenilor, în scopul dezvoltării potenţialului fiecărui individ şi al creşterii mândriei de a lucra cu întreprinderea noastră.

CULTURĂ ŞI COMUNITATE
Orientarea concretă spre dezvoltarea culturală, socială şi economică a comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea, cu iniţiative de sensibilizare în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă şi binele comun.

Despre întreprinderile sociale
Această formă juridică inovatoare pentru întreprinderi a intrat în vigoare în 2016 în Italia [Legea nr. 208 din 28 decembrie 2015, alineatele (376)-(383) şi anexele 4 – 5, publicată în gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg], prima ţară din lume în afara Statelor Unite ale Americii, şi a fost adoptată până în prezent de peste 3.000 de companii din lume, dintre care peste 300 în Italia. Administrarea întreprinderilor sociale impune directorilor să aducă la un echilibru interesele asociaţilor şi interesul comunităţii. Întreprinderile sociale trebuie să desemneze o persoană responsabilă de impactul activităţii întreprinderii şi se angajează să raporteze în mod transparent şi cuprinzător activităţile desfăşurate printr-un raport anual de impact, faţă de care legea prevede să fie elaborat în conformitate cu standardele de evaluare acceptate. Aboca a adoptat ca referinţă pentru raportul de impact arhitectura B Impact Assessment, elaborată începând cu anul 2006 de către B Lab, o organizaţie non-profit care promovează certificarea B Corporation (bimpactassessment.net/societ%C3%A0-benefit).

Prin actul notarial din 24 august 2018, Aboca şi-a modificat statutul şi a devenit întreprindere socială, consacrând,...
Votat de farmaciile portugheze GrinTuss, câştigă premiul Almofariz 2018, în cadrul concursului organizat de revista...
COLILEN IBS câștigă premiul iDermo Bronce  pentru „Cel mai bun produs inovator din farmacii”
Barcelona, 7 iunie – În cadrul ceremoniei de decernare desfășurate în 5 iunie la casa La Pedrera din Barcelona, una...
Informaţii
Informaţii

Doreşti să primeşti mai multe informaţii despre Aboca, despre produsele noastre sau despre iniţiative?

Contactează-ne