Recoltarea

Recoltarea

Recoltarea

Recoltarea plantelor are loc într-o anumită perioadă, aşa-numita perioadă de vârf, perioada în care planta poate oferi cele mai mari beneficii, atât ca randament, cât şi la nivel calitativ şi cantitativ al fitocomplexului.

Această operaţiune este efectuată cu metode de înaltă eficienţă tehnologică şi maşini specializate, unele dintre acestea brevetate de Aboca.

RecoltareaOdată culese, plantele sunt imediat uscate pentru a fi stabilizate şi pentru a li se fixa proprietăţile.