Cultivăm

Cultivăm

Cultivăm

Cultivăm direct peste 80 de specii de plante medicinale pe 1.400 de hectare de teren între Toscana și Umbria, conform metodelor agriculturii ecologice. Agricultura ecologică, reglementată de Regulamentul European 834/2007, prevede excluderea îngrășămintelor și a produselor de protecție vegetală de sinteză chimică și interdicția utilizării de OMG.

Ciclul de producție agricolă pornește de la producția semințelor și se încheie cu recoltarea-uscarea plantei. Controlul direct al tuturor fazelor de producție permite obținerea unei materii prime de maximă calitate, cu un înalt nivel de standardizare, garantând în același timp absența pesticidelor și a substanțelor poluante.

Varietățile vegetale cultivate sunt fructul unei selecții care a permis adaptarea acestora la mediul de cultivare. Recoltarea plantelor este efectuată în perioada propice, adică în perioada în care planta oferă o valoare calitativă - cantitativă maximă a fitocomplexului.

Tehnicile de recoltare pe care le adoptăm conservă structura și echilibrul biologic al terenului, într-atât încât, din 2016, compania noastră face parte din sistemul de certificare Biodiversity Alliance, ceea ce demonstrează un nivel înalt de biodiversitate a solului.

Speciile vegetale medicinale care nu pot fi cultivate în mediul nostru sunt obținute prin acorduri de filieră internaționale, ce permit garantarea acelorași standarde de calitate.

Experiența, cercetarea, inovația ne fac precursori ai unui sistem de cultivare bazat pe respectarea resurselor naturale, a mediului și a biodiversității.

Cultivăm respectând mediul