Formarea

Formarea

Încă de la începutul activităţii sale, Aboca a considerat că asocierea iniţiativelor de producţie şi comerciale cu o importantă activitate de Formare, adresată în primul rând clienţilor direcţi (Farmacişti şi Erborişti), dar şi medicilor şi consumatorilor, este fundamentală.
Aboca - Videocorso Colilen

Obiectivul principal al Formării este răspândirea culturii privitoare la plantele medicinale. Având în vedere că Fitoterapia este o disciplină de natură alopată, la baza căreia stau aceleași principii ca şi ale medicinii convenţionale, este necesar ca farmaciştii, erboriştii şi, în general, profesioniştii din domeniul sanitar, să cunoască bine şi în profunzime proprietățile, indicațiile și contraindicațiile plantelor medicinale, astfel încât să îi asigure consumatorului un parcurs natural pentru sănătate și bunăstare adecvat.

Un alt obiectiv fundamental al activităţii de formare este acela de a reuşi să folosim aceste cunoştinţe în viaţa de zi cu zi: şi anume, să oferim informaţii aprofundate, instrumente şi metodologii pentru a obţine o recomandare profesională care să împletească, în mod demonstrabil din punct de vedere ştiinţific, cunoaşterea problemelor de sănătate, a stilurilor de viaţă şi a produselor naturale, luând în considerare şi posibilitatea unor combinaţii cu medicamente sau cu alte intervenţii terapeutice.

În cele din urmă, încercând să răspundă tuturor cererilor clienţilor săi, formarea Aboca s-a ocupat şi de aspectul gestional, prin organizarea de cursuri specifice menite să prezinte şi să ia în discuţie tehnici de management aplicabile Farmaciilor şi Plafarelor, astfel încât clienţii să-şi poată însuşi toate elementele necesare unei corecte gestiuni şi organizări a punctului de vânzare.

Aboca întâlneşte în fiecare an peste 5000 de persoane, organizând peste 150 de cursuri, împărţite pe tipologii de conţinut, atât la sediul propriu, cât şi la nivel naţional:

  • Cursuri de aprofundare de tip tehnic – ştiinţific şi de gestiune a consilierii
  • Cursuri de gestiune

Aboca are aceeaşi abordare şi cu partenerii şi clienţii din străinătate, punând baze solide de colaborare tocmai cu ajutorul activităţii de formare, care presupune organizarea, la sediul său, de workshop-uri pe teme ştiinţifice de aprofundare.

În ultimii ani, Formarea la sediul propriu, în sala de clasă, a fost completată cu Formarea on line, astfel încât oferta de formare să fie mai flexibilă.

Cu acest instrument putem răspunde în mod mai adecvat (mai rapid şi mai complet) cerinţelor din ce în ce mai numeroase de intervenţii de tip formativ, să le personalizăm în funcţie de cererile individuale, fără ca acestea să îngreuneze ulterior activitatea de gestiune a punctelor de vânzare în timpul orelor de lucru.

Acest parcurs a început cu digitalizarea materialului didactic de hârtie, (Manualul Tehnic de Formare) şi cu utilizarea unor tehnici avansate de comunicare, precum videoconferinţele şi formarea la distanţă.

Au fost propuse cursuri cu acreditarea ECM pentru farmacişti, erborişti şi medici pediatri şi a fost posibilă, de asemenea, structurarea unor sisteme specifice de verificare a nivelului de învăţare pentru cursurile de formare.

În sfârşit, de aproximativ 5 ani, activitățile de formare promovate de Aboca s-au îmbogățit şi datorită importantei contribuții a Informării Ştiinţifice a Medicului, prin organizarea de cursuri specifice în sala de clasă și datorită activităţilor sistematice de formare a medicilor pediatri, desfăşurate în întreaga țară de către personal calificat.

Comunichiamo formazione 1
Comunichiamo formazione 2