Tehnologico-Formulativă

Tehnologico-Formulativă

Tehnologico-Formulativă

Aboca a investit dintotdeauna în Cercetarea Tehnologică. La început acest lucru a fost necesar pentru a dezvolta o companie modernă şi competitivă, în măsură să garanteze eficienţa, siguranţa şi calitatea propriilor produse.

În anii ’70, când a luat fiinţă Aboca, tehnologia folosită în slujba sectorului erboristic era mai degrabă rudimentară din punct de vedere ştiinţific şi tehnologic şi nu putea să răspundă exigenţelor de confort şi sănătate impuse.

Această abordare practică a inovaţiei tehnologice a fost rampa de lansare care a permis companiei Aboca să devină lider al sectorului.

Cercetarea Tehnologică a continuat de-a lungul anilor şi a adus inovaţii atât procesului, cât şi produsului, nu doar în interiorul companiei, ci şi în sectorul erboristic.

Inovaţiile tehnologice ale Aboca, multe dintre ele brevetate, privesc atât sectorul agricol, pe cel al conservării, cât şi pe cel al transformării.