Preclinică

Preclinică

Preclinică

Acest tip de cercetare serveşte îndeosebi la identificarea activităţilor şi eficienţei extractelor vegetale, sau a amestecurilor lor, ajungând să descopere şi noi modalităţi de folosire.

Rezultatele acestor studii permit deci selectarea unor extracte/fracţiuni de plante care să fie folosite în produsele finale, pe baza unor date ştiinţifice obiective: puterea activităţii biologice şi profilul de siguranţă.

Cercetarea Preclinică studiază interacţiunea cu structuri biologice precum celule, ţesuturi şi organe şi are rolul fundamental de a explica efectele fitocomplecşilor, ajungând până la a identifica sau confirma mecanisme specifice de acţiune.

Acest tip de cercetare este efectuată în colaborare cu centre de cercetare universitare de înaltă specializare în Farmacologie, Fiziologie şi Morfologie Umană.