Fitochimie

Fitochimie

Fitochimie

Aboca desfăşoară acest tip de cercetare preponderent în laboratoarele sale, dotate cu aparatură sofisticată precum:

HPLC: cromatografie lichidă de înaltă performanţă;
LC-MS ion trap: spectrometru de masă în stare lichidă cu obturator ionic;
GC-MS: Gaz-masă, spectrometru de masă cuplat cu cromatograf de gaze;

Tehnicile folosite sunt specifice fiecărei tipologii de component ce urmează a fi cuantificat. Tehnicile cele mai sofisticate, precum Metabolomica (prin LC-MS ion trap) sunt necesare pentru a obţine o „fingerprint” (amprentă) a fitocomplexului, ideal pentru controlul de rutină al calităţii, incluzând aspectul stabilităţii, deosebit de problematic în cazul plantelor.

Un alt aspect foarte important legat de caracterizarea totală a fitocomplexului este posibilitatea de a corela activitatea biologică a plantelor cu anumiţi compuşi chimici.