Clinică

Clinică

Clinică

Cercetarea clinică constituie un instrument fundamental pentru identificarea celor mai eficiente tratamente şi modalităţi de tratare pentru bolnavi.

Aboca recurge la cercetarea clinică, adică la experimente pe oameni, mai ales când produsul finit conţine fracţiuni/extracte de fitocomplecşi inovatori şi există nevoia unui suport ştiinţific suplimentar cercetării bibliografice şi preclinice.

Specificul produsului se poate datora unei neobişnuite asocieri de plante, unei compoziţii chimice unice a fracţiunilor, unui nou mod de folosire sau existenţei unei probleme de sănătate foarte specifice, pentru care modelele experimentale in vivo şi in vitro nu sunt îndeajuns de predictive.