Botanică

Botanică

Botanică

Aboca a implementat această ramură a Cercetării Ştiinţifice care se desfăşoară în cadrul companiei. Aceasta nu se limiteză la modul clasic de a studia anatomia şi fiziologia plantelor, clasificându-le pe specii şi soiuri, ci merge mult mai departe.

Aboca a realizat o Grădină Medicinală în aer liber, un adevărat laborator fitochimic, îngrijit şi administrat de o echipă de experţi, care permite:

să avem la dispoziţie plante cu o provenienţă identificată pentru a le studia din punct de vedere al aclimatizării, pentru ca, eventual, să le cultivăm şi să le utilizăm pe scară largă;
furnizarea de materii prime sigure şi compatibile cu celelalte tipuri de Cercetare pe care le desfăşoară compania (îndeosebi Fitochimică, Tehnologico-Formulativă şi Preclinică).

Simpla observare a caracterelor fenotipice rezultă deseori neadecvată unui asemenea scop, mai ales dacă este vorba de material transformat, în timp ce studiul profilelor chimice şi metabolice prezintă deseori limite legate de partea folosită din plantă, de stadiul său de evoluţie, de originea sa, sau de procesele de prelucrare la care a fost supus materialul vegetal.

Tehnicile de Biologie Moleculară bazate pe analiza ADN-ului sunt în măsură să depăşească aceste probleme şi au o putere de deosebire mai mare decât testele chimice, astfel încât să permită distincţii nu doar la nivelul speciei, dar chiar între subspecii şi soiuri.

Metodologiile cercetării ştiinţifice, îndeosebi ale Fitochimiei şi Geneticii, sunt utilizate de Aboca şi în sectorul cultivării pentru:

  • a creşte calitatea substanţei;
  • a creşte randamentul în producţie;
  • a îmbunătăţi anumite caracteristici agronomice (poziţia, rezistenţa la frig, rezistenţa la anumite fitopatologii etc).

Se obţine astfel o îmbunătăţire genetică prin selectarea plantelor care denotă caracteristici deosebite, ca de exemplu poziţia verticală, perioada de înflorire sau altele.

Din acestea se obţin prin încrucişări ulterioare, plante selecţionate cu caracteristicile cerute (plante mamă). Din plantele mamă sunt extrase seminţele pentru producţia agricolă.