Clinică

Cercetarea clinică constituie un instrument fundamental pentru identificarea celor mai eficiente tratamente şi modalităţi de tratare pentru bolnavi.

Aboca recurge la cercetarea clinică, adică la experimente pe oameni, mai ales când produsul finit conţine fracţiuni/extracte de fitocomplecşi inovatori şi există nevoia unui suport ştiinţific suplimentar cercetării bibliografice şi preclinice.

Specificul produsului se poate datora unei neobişnuite asocieri de plante, unei compoziţii chimice unice a fracţiunilor, unui nou mod de folosire sau existenţei unei probleme de sănătate foarte specifice, pentru care modelele experimentale in vivo şi in vitro nu sunt îndeajuns de predictive.

Experimentul clinic trebuie să fie planificat şi condus după principii ştiinţifice bine codificate, astfel încât să fie universal înţelese, iar rezultatele lor să fie universal aplicate.

Cercetarea clinică poate avea loc doar în structuri sanitare publice sau private, anterior autorizate de minister pentru a realiza studii pe oameni. Orice experiment trebuie să beneficieze de aprobarea Comitetului Etic. Acesta este un organism independent, compus din personal sanitar şi nu numai, care are rolul de a garanta autorizarea unui proiect de cercetare clinică, corectitudinea sa etică şi ştiinţifică şi de a proteja drepturile subiecţilor care participă la studiu.

Cercetarea integrată și dezvoltarea Aboca au fost premiate, din nou, în Spania. În anul celei a 40-a aniversări a sa,...
Sâmbătă 18 noiembrie, la Asti, în cadrul celei de-a 14-a ediții a „Premio del Gruppo del Gusto in Italia” (Premiul...
Activitatea de cercetare științifică a substanțelor vegetale complexe și modul inovator de a percepe dualitatea dintre...
Informaţii
Informaţii

Doreşti să primeşti mai multe informaţii despre Aboca, despre produsele noastre sau despre iniţiative?

Contactează-ne