Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Wszystkim działaniom wykonywanym w firmie, w każdej dziedzinie lub konkretnym dziale, przyświeca wspólny cel: by to, co robi się obecnie nie zagrażało zdrowiu środowiska i przyszłych pokoleń.
Zrównoważony rozwój

W praktyce działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w Aboca wynikają z podstawowych zasad kultury firmy:

 

  • uprawy oparte na metodach organicznych, bez stosowania zanieczyszczających środowisko syntetycznych substancji chemicznych, nienaruszające rolno-spożywczego charakteru obszarów produkcji;
  • kontrolowanie całego w pełni zintegrowanego procesu wytwarzania, od nasion do gotowego wyrobu, w którym ponad 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne) i nie są stosowanie żadne substancje uzyskiwane drogą syntezy chemicznej;
  • stosowanie do pakowania produktów materiałów nadających się do recyklingu, takich jak papier i szkło oraz biokartonu, jako materiału do pakowania;
  • stosowanie papieru z certyfikatem FSC do realizacji materiałów promocyjnych przeznaczonych do punktów sprzedaży.

 

Duża troska o środowisko przejawia się również w małych gestach, które widoczne są na co dzień w firmie: woda do picia wyłącznie w butelkach szklanych, papierowe kubki i drewniane mieszadełka zamiast tradycyjnego plastiku, promowanie kształcenia na odległość przy wykorzystaniu platform e-learningowych, co pomaga zmniejszać negatywny wpływ na środowisko związany z podróżami i przemieszczaniem się, współpraca z regionalnymi dostawcami w celu wspierania lokalnej działalność gospodarczej itp.