Uprawiamy

Uprawiamy

Uprawiamy

Uprawiamy bezpośrednio ponad 80 gatunków roślin leczniczych na obszarze ponad 1.400 hektarów ziemi położonych w Toskanii oraz Umbrii, z poszanowaniem metod rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne regulowane Rozporządzeniem Unii Europejskiej 834/2007, przewiduje wykluczenie nawozów i środków ochrony roślin będących produktem syntezy chemicznej oraz zakaz stosowania GMO.

Cykl produkcji rolniczej rozpoczyna się wyprodukowaniem nasiona i kończy się zbiorami-suszeniem rośliny. Bezpośrednia kontrola nad wszystkimi etapami produkcji pozwala na osiągniecię wysokiej jakości surowca, z wysokim poziomem standaryzacji, gwarantując jednocześnie brak pestycydów i zanieczyszczeń.

Uprawiane odmiany roślin są owocem procesu selekcji, który umożliwił ich adaptację do środowiska uprawy. Zbiór ziół dokonywany jest w najdogodniejszym do tego okresie, to jest w czasie kiedy roślina przedstawia swoją najwyższą wartość jaką jest zawartość fitokompleksu.

Techniki uprawy, które stosujemy chronią strukturę oraz równowagę biologiczną ziemi, potwierdza to fakt iż od 2016 roku nasza firma objęta jest systemem certyfikacji Biodiversity Alliance, który gwarantuje wysoki poziom bioróżnorodności gleby.

Gatunki roślin leczniczych nie nadające się do uprawy w naszym środowisku są sprowadzane poprzez międzynarodowy łańcuch logistyczny pozwalający zagwarantować identyczne standardy jakościowe.

Doświadczenie, badania naukowe i innowacja pozwalają nam być prekursorem w systemie upraw opartym na szacunku dla zasobów naturalnych, środowiska i bioróżnorodności.

Uprawiamy