Jakość

Jakość

Dla firmy Aboca jakość jest wartością nadrzędną, która polega nie tylko na kontroli, ale również na dbaniu o produkt na każdym etapie jego produkcji, od nasion po wyrób gotowy, dzięki zintegrowanemu pionowo procesowi produkcji, nadzorowanemu przez Dział Jakości czuwający nad poziomem pracy wszystkich działów przedsiębiorstwa.
Jakość

W rozumieniu Aboca jakość pojmowana jest nie tylko jako skuteczność i bezpieczeństwo produktów, ale również jako 100% naturalność składników, innowacyjność receptury oraz ochrona środowiska naturalnego poprzez dbanie o zrównoważony rozwój.

  • Cykl produkcyjny
  • Obszar jakosci
  • Zachowanie równowagi ekologiczny