Suszenie

Suszenie

Dla każdej partii roślin Aboca ma wypracowane dokładne zasady procesu suszenia, w zależności od przeznaczenia danej rośliny.
Suszenie, proces w pełni skomputeryzowany w celu zapewnienia jego powtarzalności i standaryzacji, odbywa się w specjalnych piecach z termowentylacją, z komorami z wymuszonym obiegiem powietrza i kontrolowaną temperaturą i wilgotnością (40–60°C) i trwa od 30 do 150 godzin.

Selekcja fizyczno-mechaniczna
Aby z czystego surowca otrzymać surowiec zielarski, czyli tę jego część, która zawiera składniki czynne, konieczne jest dokonanie selekcji, procesu obróbki za pomocą specjalnych maszyn, które umożliwiają uzyskanie idealnie oczyszczonego produktu, skalibrowanego i jednorodnego pod względem wszystkich właściwości.

Proces selekcji składa się z wielu czynności, takich jak młócenie, przebieranie, przesiewanie, krojenie i kalibrowanie.