Zbiory

Zbiory

Zbiór ziół odbywa się w bardzo konkretnym terminie – chodzi o tzw. najlepszy okres zbioru, w którym można uzyskać najwyższą jakość zbiorów, zarówno pod względem wydajności roślin, jak i zalet ilościowo-jakościowych fitokompleksu.

Zbiór przeprowadza się z wykorzystaniem metod o wysokiej wydajności technologicznej i specjalistycznych maszyn, z których część została opatentowana przez Aboca.
Po zbiorze zioła są natychmiast poddawane suszeniu w celu stabilizacji i utrwalenia ich właściwości.