Liofilizacja

Liofilizacja

Liofilizacja

Liofilizacja jest jednym z najważniejszych elementów produkcji w Aboca, operacją, dzięki któremu proces wytwarzania w przedsiębiorstwie ma naprawdę wyjątkowy charakter.
Aboca zastosowała po raz pierwszy liofilizację w dziedzinie wyciągów z roślin leczniczych, aby zachować ich właściwości organoleptyczne oraz składniki czynne, bez dodawania składników wypełniających i dodatków przetwórczych.
Liofilizacja polega na szybkim zamrażaniu produktu (do temperatury poniżej -50°C) oraz na usuwaniu składnika płynnego ekstraktu poprzez sublimację, czyli poprzez bezpośrednie przejście ze stanu stałego w gazowy.
Dzięki liofilizacji uzyskuje się zatem suche ekstrakty, w 100% naturalne, wolne od substancji wypełniających,
rozpuszczalników i toksycznych odpadów; ekstrakty te mają większe stężenie cennych składników niż wyjściowy surowiec zielarski.