Jakość

JakoścAboca nie tylko dba o jakość, ale ją również tworzy.

Tworzenie jakości oznacza w Aboca wytwarzanie w poszanowaniu zasad ochrony środowiska dopracowanych produktów – naturalnych i organicznych,
bezpiecznych, o skutecznym, zdrowotnym działaniu.

Cały proces produkcji, od nasion do gotowego produktu, jest planowany, prowadzony i stale monitorowany zgodnie z najbardziej zaawansowanymi zasadami międzynarodowych systemów jakości.

W całym procesie produkcji, począwszy od surowców w laboratoriach, a skończywszy na produktach gotowych, pracownicy Działu Jakości sprawdzają, czy wszystko odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez prawo i wspierają dział produkcji w rozwiązywaniu codziennych problemów, pomagając w sposób bezpośredni, nadzorując operacje produkcyjne i sprawdzając, czy prawidłowo stosuje się procedury operacyjne i metody pracy.

Kontrola jakości odbywa się również poza firmą. Aboca posiada bowiem serwis posprzedażowy, który pomaga firmom i klientom indywidualnym zgłaszającym problemy dotyczące sprzedawanych produktów.

W Aboca do jakości przykłada się wielką wagę. Dba się o nią w całym procesie wytwarzania poprzedzającym sprzedaż produktów. Jest to możliwe dzięki stałym szkoleniom pracowników i konsultacjom z nimi.

W celu poprawy i rozwoju procesów produkcyjnych oraz kontroli jakości Aboca nieustannie inwestuje w badania umożliwiające wdrażanie w przedsiębiorstwie własnych narzędzi, umożliwiających zapewnianie zgodności z coraz ostrzejszymi krajowymi i międzynarodowymi standardami. Cały system jakości jest monitorowany, a jego działanie oparte jest na zasadzie ciągłego doskonalenia.

Zasady Jakości
Firma posiada cały dział, który zajmuje się systematycznie wdrażaniem i nadzorowaniem zasad jakości, określonych na poziomie międzynarodowym w wymogach takich jak GAP, GMP, GLP.

  • GAP – Dobra Praktyka Rolnicza – zespół zasad uznanych i zatwierdzonych na poziomie międzynarodowym, które powinny być stosowane w rolnictwie w celu zapewnienia bezpiecznych surowców. Praktyki te uwzględniają założenia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego.
  • GMP – Good Manufacturing Practices (Dobre Praktyki Produkcyjne)  –  są zasadami, które są częścią systemu jakości i dotyczą produkcji i kontroli składników oraz gotowych produktów spożywczych, wyrobów medycznych, itp. Są to wskazówki, które ogólnie przedstawiają aspekty produkcyjne, przeprowadzania testów i kontroli, mogące mieć wpływ na jakość produktu. GMP przedstawiają podejście, które reguluje kompleksowo środowisko, metodę produkcji, mycia i kontroli w laboratorium.
  • GLP – Dobra Praktyka Laboratoryjna – to system norm gwarantujący prawidłowy przebieg prac laboratoryjnych. Aboca korzysta z pomocy wewnętrznego laboratorium kontroli jakości oraz specjalistycznych laboratoriów zewnętrznych, sprawdzających bezpieczeństwo produktu, ustalających, czy nie ma w nim zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych i weryfikujących zgodność z parametrami produktu (pH, zawartość wody, lepkość itp.), które zapewniają jego stabilność.
Laboratorium monitoruje również skuteczność produktu i stężenie składników czynnych odpowiedzialnych za jego działanie.

Certyfikaty JakościJakośc
System Jakości Aboca jest ponadto stale sprawdzany przez zewnętrzne organy kontrolne zgodnie z ujednoliconymi normami międzynarodowymi:

  • CERTYFIKATY ISO: System Jakości Aboca, oparty na wytycznych GMP, posiada certyfikację ISO. Są to systemy norm uznawane na całym świecie, za spełnianie których można ubiegać się o certyfikat, udzielany przez organizacje spoza firmy. Po uzyskaniu certyfikatu odbywają się okresowe kontrole w celu sprawdzenia, czy firma stosuje się stale do norm. Aboca posiada certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością, ISO 13485 dla systemu zarządzania jakością dla Wyrobu Medycznego oraz ISO 14000 dla systemu zarządzania środowiskowego.
  • CERTYFIKACJA EKOLOGICZNA PROCESÓW I PRODUKTÓW: Wszystkie procesy produkcyjne (rolne i przetwórcze) są wykonywane w taki sposób, by ich wynikiem były produkty naturalne lub ekologiczne. Produkty ekologiczne posiadają gwarancję CCPB (Konsorcjum ds. Kontroli Produktów Biologicznych) i są również testowane i certyfikowane przez tę organizację inspekcji i certyfikacji uznaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa. Aboca otrzymała zarówno Certyfikat Przedsiębiorstwa Ekologicznego, który zgodnie z rozporządzeniem WE 834/2007 przyznaje się przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie od nasion do produktu, jak i Certyfikat Produktu, gwarantujący, że produkt gotowy jest zgodny z obowiązującymi normami. Aboca początkowo uzyskała certyfikację produktów dla suplementów diety, która została następnie rozszerzona, poprzez promocję i stosowanie się do wewnętrznych norm dotyczących Wyrobu Medycznego i Wyrobów Kosmetycznych, również pod ścisłym nadzorem CCPB.

Stosowanie norm międzynarodowych, uwaga przywiązywana do każdego etapu produkcji, wszechstronna kontrola i zaangażowanie personelu sprawiają, że w Aboca jakość jest wynikiem wspólnych starań całego przedsiębiorstwa.

 

Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (...
W głosowaniu w konkursie Almofariz 2018, organizowanym przez pismo Farmácia Distribuição, w którym brały udział...
COLILEN IBS zdobywa nagrodę iDermo Bronce dla Najlepszego produktu innowacyjnego w dziedzinie farmacji
Barcelona, 7 czerwca – Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca w La Pedrera w Barcelonie, jednym z...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami