Szkolenie profesjonalistów

Szkolenie profesjonalistów

Od początku swojego istnienia firma Aboca starała się prowadzić, obok działalności produkcyjnej i handlowej, zakrojone na dużą skalę szkolenia, skierowane głównie do klientów bezpośrednich (farmaceutów i zielarzy), ale także do lekarzy i konsumentów.
Aboca - Videocorso Colilen

Podstawowym celem szkoleń jest upowszechnianie kultury dotyczącej roślin leczniczych. Biorąc pod uwagę, że fitoterapia jest dyscypliną alopatyczną, odwołującą się do tych samych zasad co medycyna konwencjonalna, konieczne jest, by farmaceuci, zielarze i pracownicy służby zdrowia dobrze znali wszystkie właściwości roślin leczniczych i związane z ich używaniem wskazania i przeciwwskazania. W ten tylko sposób będą mogli umożliwić pacjentowi powrót do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Kolejnym istotnym celem działalności szkoleniowej jest umiejętność wykorzystania tej wiedzy w codziennej praktyce. Chodzi o zapewnienie dodatkowych informacji, narzędzi i metod dla rozwoju profesjonalnych usług doradztwa, które będzie uwzględniać zgodnie z naukowymi zasadami wiedzę o potrzebach zdrowotnych człowieka, stylach życia i produktach naturalnych, nie zapominając o możliwości łączenia kuracji z innymi lekami lub zabiegami terapeutycznymi.

Chcąc spełniać wszystkie potrzeby klientów, Aboca włączyła również do szkoleń kwestie związane z zarządzaniem poprzez organizację konkretnych kursów, mających na celu przedstawienie i omówienie technik zarządzania stosowanych w branży farmaceutycznej i zielarskiej. Dzięki temu osoby biorące w nich udział mogą zapoznać się ze wszystkimi kwestiami niezbędnymi w prawidłowym zarządzaniu i właściwej organizacji punktu sprzedaży.

Aboca organizuje co roku szkolenia dla ponad 5000 osób. W głównej siedzibie firmy i w całych Włoszech odbywa się ponad 150 kursów szkoleniowych w następujących kategoriach tematycznych:

  • szkolenia w zakresie doskonalenia techniczno-naukowego i doradztwa
  • szkolenia w zakresie zarządzania

Wobec partnerów i klientów zagranicznych Aboca stosuje to samo podejście, kładąc solidne fundamenty współpracy poprzez swoją działalność szkoleniową, obejmującą warsztaty poświęcone konkretnej tematyce odbywające się w siedzibie firmy.

W ostatnich latach, w celu uelastycznienia oferty szkoleniowej, szkolenia stacjonarne odbywające się w tradycyjnej auli wykładowej, wzbogacono o szkolenia online. Narzędzie to umożliwia odpowiednie (czyli szybkie i wszechstronne) wyjście naprzeciw stale rosnącym zapotrzebowaniom na szkolenia i dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb poszczególnych uczestników. Szkolenia takie nie muszą odbywać się w godzinach pracy, co oznacza, że nie wpływają niekorzystnie na prowadzenie działalności handlowej w danym punkcie sprzedaży.

Szkolenia online powstały dzięki digitalizacji drukowanych materiałów edukacyjnych (Techniczny Podręcznik Szkoleniowy) i odbywają się z wykorzystaniem zaawansowanych technik komunikacyjnych, takich jak wideokonferencje i kształcenie na odległość. W ofercie znajdują się również szkolenia z certyfikatem Ongoing Medical [Education] Credit (ECM) dla farmaceutów, zielarzy i pediatrów. Wdrożono również specjalne systemy kontroli poziomu nauki dla szkoleń.

Od około pięciu lat szkolenia proponowane przez Aboca poszerzyły się dzięki istotnemu wkładowi doskonalenia w zakresie informacji naukowej dla lekarzy – poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń stacjonarnych, a także dzięki systematycznej działalności szkoleniowej wśród lekarzy pediatrów, prowadzonej przez wyspecjalizowany personel w całych Włoszech.

Comunichiamo formazione 1
Comunichiamo formazione 2