Edukacja

Edukacja

Szkolimy poprzez pokazy i wydarzenia we Włoszech, dzięki klasycznej reklamie i sieci, poprzez dedykowane minizestawy i poprzez działania w punkcie sprzedaży.

ABOCA MUSEUM

Aboca Museum, oryginalne i wyjątkowe Muzeum Ziół, przedstawia historię odwiecznych związków człowieka z roślinami.

SZKOLENIE

Od początku swojego istnienia firma Aboca starała się prowadzić, obok działalności produkcyjnej i handlowej, zakrojone na dużą skalę szkolenia, skierowane głównie do klientów bezpośrednich (farmaceutów i zielarzy), ale także do lekarzy i konsumentów.

WYDAWNICTWA

ABOCA EDIZIONI – Faksymile, księgi artystyczne, książki historyczne i naukowe