Komunikujemy

Komunikujemy

Komunikujemy

Kształcimy i informujemy, aby upowszechniać kulturę, naukę i styl życia oraz przywrócić świadomość związku między zdrowiem człowieka, a naturą.

Komunikowanie, aby dzielić się wartościami i wiedzą w celu upowszechniania wartości firmy.

Kształcenie, aby przekazywać najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie właściwości naturalnych kompleksów molekularnych i ich wartości
dla zdrowia.

Komunikacja, rozumiana jako kształcenie i upowszechnianie wiedzy zarówno naukowej, jak i kulturowej, od zawsze była kluczowym elementem naszej filozofii.

Poprzez istotne spotkania i systematyczne seminaria szkolimy i informujemy we Włoszech i za granicą operatorów sieci sprzedaży, specjalistów, którzy dystrybuują nasze produkty oraz lekarzy, którzy je przepisują.

Kursy w firmie, poza jej siedzibą, kursy wideo online, aż po konferencje i szkolenia, podczas których dostarczamy licznemu gremium profesjonalistów systemu opieki
zdrowotnej we Włoszech i w Europie nowych dowodów naukowych i innowacje produktu.

Komunikujemy także do szerokiego grona odbiorców poprzez tradycyjną formę reklamy oraz tę internetową, aktywności w punkcie sprzedaży, wydarzenia i spektakle.

Publikacje Aboca uzupełniają ścieżkę dzielenia się wartościami, do których należą: natura, zdrowie, nauka, historia, ekologia, kultura i sztuka.