Osoby i działalność

„W Aboca mamy duże poczucie przynależności do firmy. Wszyscy czujemy się częścią czegoś ważnego, czujemy, że nasza praca ma szlachetny cel – dbać o zdrowie ludzi w poszanowaniu środowiska naturalnego. Dzięki temu pracujemy z większym entuzjazmem i mamy lepszą motywację."
Sara Serroni – copywriter