Nasze wartości

Historia Aboca to wielka historia innowacji

Z biegiem czasu, najważniejsze etapy, decydujące momenty rozwoju firmy, wyznaczały badania naukowe.

Na wszystkich obszarach działania firmy kluczowym słowem jest innowacja: od wyboru ekologicznego i w 100% naturalnego surowca, do ekskluzywnych procesów ekstrakcji i przetwarzania przeprowadzanych zgodnie ze standardami farmaceutycznymi, aż do uruchomienia sieci selektywnej dystrybucji, zapewniającej wprowadzenie naturalnych produktów do systemu opieki zdrowotnej.

Obecnie naszą ścieżkę rozwoju cechuje kompleksowa logika innowacji: innowacja koncepcji i produktu oznacza odczytywanie na nowo mechanizmów fizjopatologicznych i jednoczesne poszukiwanie w naturze substancji stanowiących bardziej właściwe rozwiązanie problemu, w świetle kolejnych osiągnięć naukowych.

W naszych wyborach kierujemy się utrwalonymi z biegiem czasu wartościami. Są nimi: konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań dla zdrowia i dobrego samopoczucia wyłącznie w naturze, której towarzyszą pokora przejawiająca się w ciągłym inwestowaniu, aby wykazać znaczenie naukowe naszych koncepcji oraz w szkoleniach tysięcy pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Wszystko to niesie ze sobą wielkie zobowiązanie i wymaga wysokiej jakości pracy, która zakłada ukierunkowanie na osoby, aby móc stworzyć coś nowego, co będzie miało znaczenie nie tylko dziś, lecz także w przyszłości.

Pokora, nie pozostawać w niszy, lecz zaakceptować konfrontację z innymi

Konsekwencja, poszukiwać rozwiązań dla zdrowia wyłącznie w naturze i dotrzymywać obietnic

Praca, odpowiedzialność i zobowiązanie dla najwyższej jakości