Grupa Aboca: badania naukowe i intuicja przyniosły Prezesowi spółki, panu Valentinowi Mercatiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Pizie

Badania naukowe na temat złożonych substancji pochodzenia roślinnego oraz innowacyjny sposób rozumienia dualizmu istniejącego między naturalnymi i sztucznymi substancjami przyniosły panu Valentinowi Mercatiemu, założycielowi i prezesowi spółki Aboca z siedzibą w Sansepolcro (AR), tytuł doktora honoris causa w dziedzinie “Biotechnologii roślin i drobnoustrojów”. Tytuł ten został nadany przedsiębiorcy, odznaczonemu już wcześniej orderem Zasługi za Pracę, przez rektora Uniwersytetu w Pizie, profesora zwyczajnego Massima Marię Augella, w trakcie uroczystości, która odbyła się w Auli Magna w dniu 25 października 2016 roku.

Po odczytaniu uzasadnienia przygotowanego przez profesora Rossana Massaiego, kierownika wydziału Nauk rolniczych i nauk o żywności i środowisku, oraz po wygłoszeniu laudacji przez profesor Annamarię Ranieri, kierownika studiów magisterskich w dziedzinie “Biotechnologii roślin i drobnoustrojów”, pan Valentino Mercati wygłosił lectio magistralis na temat “Biotechnologii dla zdrowia człowieka i środowiska”.

W uzasadnieniu nadania tytułu podkreślono znaczenie stworzenia firmy Aboca, będącej nie tylko liderem na rynku wyrobów medycznych i suplementów diety na bazie naturalnych kompleksów molekularnych, ale także przykładem dynamicznej firmy, której działalność sprzyja ewolucji badań naukowych na temat substancji roślinnych i ich zastosowania w celach terapeutycznych. Uczelnia w Pizie podkreśliła także wkład w kulturę pana Valentina Mercatiego, który powołał do życia Aboca Museum, jedyne w swoim rodzaju muzeum na świecie poświęcone historii więzi człowieka z roślinami leczniczymi, a także jest autorem wielu publikacji, które podejmują zagadnienia takie jak zdrowie, medycyna, sztuka, historia i filozofia.

“Nadany przez tak prestiżową uczelnię, jaką jest Uniwersytet w Pizie, tytuł doktora honoris causa jest niezwykle ważny, dlatego że stanowi uznanie dla nowego sposobu myślenia, który rozpoczął się 40 lat temu i który na początku spotkał się z licznymi przeciwnościami, aby móc zaistnieć” - stwierdził Valentino Mercati.

Dziś firma Aboca zatrudnia ponad 1.000 osób, produkuje 67 różnych gatunków roślin leczniczych, które przekształca bez wykorzystania jakichkolwiek sztucznych substancji (syntetycznych lub genetycznie modyfikowanych). Uprawy rozmieszczone są na 1.200 hektarach powierzchni i prowadzone zgodnie z technikami biologicznymi certyfikowanymi zarówno w Europie, jak i w pozostałych krajach świata. Aboca jest obecna w ponad 20.000 aptek w 14 krajach, osiąga przychody w wysokości 128 milionów euro i posiada 32 międzynarodowe patenty.

“Na szczęście w chwili obecnej, także dzięki niezwykle ważnemu wkładowi wszystkich osób, które pracują w firmie Aboca i które podzielają jej filozofię oraz podstawowe wartości, ten sposób myślenia, który zainspirował mnie w połowie lat siedemdziesiątych, jest w coraz większym stopniu podzielany w naukowym świecie, podkreślając ścisły związek istniejący między substancjami roślinnymi i ludzką filozofią oraz pokonując trudności towarzyszące pracy z tymi skomplikowanymi substancjami poprzez wykorzystanie wszystkich nowoczesnych nauk, choćby tak zwanych nauk ‘omicznych’ i bioinformatyki” - dodał Valentino Mercati.

 
 
Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (...
W głosowaniu w konkursie Almofariz 2018, organizowanym przez pismo Farmácia Distribuição, w którym brały udział...
COLILEN IBS zdobywa nagrodę iDermo Bronce dla Najlepszego produktu innowacyjnego w dziedzinie farmacji
Barcelona, 7 czerwca – Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca w La Pedrera w Barcelonie, jednym z...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami