ABOCA STAJE SIĘ „BENEFIT CORPORATION”

Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (Società Benefit), sankcjonując, również na poziomie prawnym, swoje korporacyjne powołanie łączące działalność przedsiębiorczą z poszukiwaniem Wspólnego Dobra. Spółka, która zaczyna od systemowej wizji życia i która poprzez naukę zmienia sposób traktowania ludzi, zdecydowała się na przyjęcie nowego modelu prawnego, którego stała się pionierem zarówno pod względem misji, jak i polityki firmy. Dzięki tym innowacyjnym, wprowadzonym niedawno we Włoszech ramom prawnym, przedsiębiorstwa mają nową możliwość: określenia w statucie spółki, wraz ze wskazaniem dążenia do zysku, celów wspólnej korzyści jako elementów składowych spółki.

Po przekształceniu w spółkę „benefit corporation” AFAM, Azienda Farmaceutica Municipalizzata (Farmacie Comunali z)*, która jest częścią Apoteca Natura, spółki należącej również do Grupy Aboca, teraz kolej na samą spółkę Aboca.

Aby jeszcze wyraźniej podkreślić zaangażowanie na rzecz Wspólnego Dobra, Aboca oficjalnie ustanawia umowę na rzecz nowej harmonii między Przedsiębiorstwem – Naturą – Społecznością.

Od samego dnia założenia Aboca jest zaangażowana w promowanie powszechnego dobrostanu na rzecz człowieka, społeczeństwa i środowiska, dążąc do Jakościowego Wzrostu rozumianego jako nową koncepcję wartości, w której rozwój nie przechodzi przez niezrównoważony wzrost ilości towarów i konsumpcji, ale przez zmianę systemu, w którym pojawiają się cechy dla rzeczywistego postępu ludzkości, jak wskazuje Fritjof Capra.

Kluczowym wyzwaniem - kontynuując cytat z fizyka i teoretyka systemów, założyciela i dyrektora Center for Ecoliteracy w Berkeley w Kalifornii, które od lat współpracuje z Aboca na froncie kulturalnym - jest ewolucja w kierunku systemu zrównoważonego pod względem gospodarczym, społecznym i ekologicznym.

„Firma wpisuje się w system życia i powinna dzielić się swoimi zasadami, tak aby zrównoważony rozwój nie był już tylko rekompensatą za zewnętrzne efekty produkcji, ale elementem składowym samej firmy. Wartości, do których dążymy, zawsze znajdowały się w naszym DNA i dziś możemy wykazać, że takie podejście jest z kolei czynnikiem sukcesu. Tworzenie wartości dla społeczeństwa jest pierwszym warunkiem, który pozwala firmom takim jak nasza zaistnieć na rynku”, mówi Massimo Mercati, dyrektor zarządzający Aboca Spa Societá Agricola.

Podobnie jak w przypadku wszystkich firm typu „benefit corporation”, które włączają i precyzują w swoich statutach cele wspólnej korzyści, jak również cele zysku, Aboca zobowiązuje się do corocznego raportowania wpływu spółki poprzez poddanie się certyfikacji przez organ zewnętrzny, który, w drodze tzw. oceny wpływu korzyści (Benefit Impact Assessment - BIA), oceni prawidłowe wywiązywanie się ze zobowiązań podjętych przez spółkę i załączy ten raport do jej sprawozdań finansowych.

Tworzenie wspólnej wartości dla Aboca wyraża się konkretnie w czterech obszarach działania: badania i innowacje, poprawa stanu środowiska, kultura i społeczność, wartość dla ludzi.

BADANIA I INNOWACJE
Badania i rozwój w 100% naturalnych kompleksów molekularnych, zaawansowanych naukowo i uzyskiwanych dzięki zaawansowanym technologicznie procesom produkcyjnym, w celu poprawy zdrowia ludzi. Naturalność produktów oraz badania mające na celu uniknięcie nieulegających biodegradacji substancji syntezy chemicznej, które są obce dla cyklu życia, są podstawą nowej systemowej wizji zdrowia. Wizja, której celem jest ponowne odczytanie fizjologii człowieka dla znalezienia skutecznych i bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych dla zrównoważonego zdrowia.

POPRAWA STANU ŚRODOWISKA
Upowszechnianie praktyk, które szanują i poprawiają stan środowiska naturalnego, a w szczególności rolnictwa ekologicznego jako systemu upraw opartego na poszanowaniu zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej i żywotności gleb.

WARTOŚĆ DLA LUDZI
Stworzenie pozytywnego środowiska pracy ukierunkowanego na poprawę samopoczucia ludzi, na rozwój potencjału każdej jednostki i zwiększenie dumy z pracy w firmie.

KULTURA I SPOŁECZNOŚĆ
Konkretne ukierunkowanie na kulturalny, społeczny i ekonomiczny rozwój społeczności, w których działa firma, z inicjatywami mającymi na celu podniesienie świadomości w kwestiach zrównoważonego rozwoju i wspólnego dobra.

O spółkach „benefit corporation” (Società Benefit)
Innowacyjna forma prawna przedsiębiorstwa weszła w życie we Włoszech w 2016 r. (ustawa z dnia 28 grudnia 2015 r., nr 208, ust. 376-383 oraz załączniki 4-5, opublikowana na gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg), jako pierwszym kraju na świecie poza USA i została dotychczas przyjęta przez ponad 3000 spółek na świecie, z czego ponad 300 we Włoszech. Zarządzanie spółkami „benefit corporation” wymaga od menedżerów wyważenia interesów wspólników z interesami społeczności. Spółki „benefit corporation” muszą wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wpływ spółki i zobowiązać się do składania sprawozdań ze swojej działalności w sposób transparentny i kompletny, w formie rocznego sprawozdania z wpływu, które zgodnie z prawem musi być przeprowadzane zgodnie z uznanymi standardami oceny. Firma Aboca przyjęła jako punkt odniesienia dla raportu o wpływie konstrukcję oceny wpływu korzyści, opracowywaną od 2006 r. przez B Lab, organizację non-profit promującą certyfikację spółek „benefit corporation” (bimpactassessment.net/societ%C3%A0-benefit).

Aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2018 r. spółka Aboca zmieniła swój statut i stała się tzw. Benefit Corporation (...
W głosowaniu w konkursie Almofariz 2018, organizowanym przez pismo Farmácia Distribuição, w którym brały udział...
COLILEN IBS zdobywa nagrodę iDermo Bronce dla Najlepszego produktu innowacyjnego w dziedzinie farmacji
Barcelona, 7 czerwca – Uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się 5 czerwca w La Pedrera w Barcelonie, jednym z...
Informacje
Informacje

Chcesz otrzymywać informacje o firmie Aboca, o naszych produktach i naszych inicjatywach?

Skontaktuj się z nami