Copyright ©1998-2023 Aboca S.p.a.Società Agricola P.I. 01704430519

KRAJ

Innowatorzy z tradycjami

“CZŁOWIEK, JEŚLI ZECHCE, BĘDZIE MÓGŁ ODNALEŹĆ W NATURZE REMEDIUM NA WSZYSTKIE DOLEGLIWOŚCI”

Wszystko, czego potrzebujesz znajduje się w naturze. Należy jedynie to odnaleźć, połączyć w odpowiedni sposób, przetworzyć i zadbać o zachowanie przydatności do spożycia, wykorzystując całą wiedzę z przeszłości i teraźniejszości. Wszystko to na rzecz nowej równowagi między człowiekiem a przyrodą, korzystnej dla obu stron.

„Kiedy ponad 40 lat temu założyłem firmę Aboca, byłem przekonany, że człowiek nie będzie mógł się obejść bez substancji roślinnych, dla własnego dobrego samopoczucia i do leczenia chorób. Trudne do podtrzymania stanowisko w świecie, który, wydawałoby się, znalazł w chemii odpowiedź na wszystkie swoje potrzeby i który spychał dziedzictwo świata roślinnego do tak zwanych terapii niekonwencjonalnych lub do zwykłej tradycji.

Był to kontekst, który silnie kontrastował z moim przekonaniem, że do świata substancji roślinnych powinno się podchodzić przy użyciu rygorystycznych metod badawczych i klinicznych, w zakresie, który nie byłby alternatywą dla medycyny oficjalnej, lecz był z nią powiązany i zgodny. Na tej podstawie powstała i rozwinęła się Aboca, stawiając na innowację, badania i zastosowanie zaawansowanych technologi.

Dzisiaj scenariusz zmienił się całkowicie, również świat naukowy ponownie odkrył korzyści, jakie mogą płynąć z zastosowania naturalnych substancji, substancji kompleksowych, które rozwijały się wraz z człowiekiem i które z tego powodu są w stanie oddziaływać na nasz organizm, zgodnie z jego fizjologią.

Stąd wynika zastosowanie tych substancji w celu poprawy kondycji organizmu w ramach koncepcji równowagi, mającej na celu poprawę stanu fizjologicznego zdrowego człowieka

Badania jednak nadal postępują, a dzięki nowoczesnym technikom ekstrakcji, produkcji i analizy, dziś możliwe jest otrzymywanie z substancji roślinnych kompleksów molekularnych, które, poprzez swoje działanie, mogą być stosowane również w leczeniu schorzeń, korzystnie wpływając na zdrowie chorego człowieka.”

Valentino Mercati – założyciel i prezes Aboca

NASZA HISTORIA

Wiosną 1978 r., dzięki intuicji Valentina Mercatiego, powstała Aboca – nie tylko zwykła firma, lecz projekt życia, myśl, precyzyjna wizja świata i zdrowia pod znakiem prawdziwej naturalności.

Valentino Mercati po zakupie terenów na toskańskich wzgórzach, w miejscowości o nazwie Aboca, zainteresował się tematyką rolnictwa ekologicznego oraz roślin leczniczych i uznał tę ziemię za doskonały punkt wyjścia do eksploracji nowych granic w relacjach między człowiekiem a naturą.

Valentino wnikliwie analizował starożytne tradycje łączące człowieka z roślinami leczniczymi, odkrywając niezwykły świat, w którym wszystko zostało już wypowiedziane i wykorzystane. Zdał sobie sprawę, że musi udostępnić wszystkim to wyjątkowe bogactwo wiedzy, łącząc osiągnięcia tysiącletniej historii z możliwościami, jakie dają nowe odkrycia naukowe i technologiczne.

storia-03

W ten sposób rozpoczęliśmy naszą rewolucyjną drogę przez sektor naturalnego zdrowia: całkowicie pionowy łańcuch produkcyjny, od produkcji wysokiej jakości surowców, poprzez uprawy ekologiczne, aż po badanie farmakologicznych i klinicznych efektów naszych produktów.

Kluczową rolę odgrywa również dystrybucja, dzięki rozwojowi selektywnych sieci oraz utworzeniu w 2000 r. sieci aptek marki Apoteca Natura. W 2016 r. Apoteca Natura nabyła 80% miejskich aptek Afam we Florencji, z którymi pracuje nad wdrożeniem nowego sposobu prowadzenia apteki.

W 2021 r. Aboca osiągnęła obrót w wysokości 210 mln euro. Obecnie prowadzi działalność na 1700 hektarach powierzchni, uprawia ponad 60 gatunków roślin leczniczych i posiada 32 patentów krajowych i międzynarodowych. Eksportuje wyroby do 25 krajów, a jej produkty są dystrybuowane przez apteki. Firma zatrudnia ponad 1400 osób we Włoszech i za granicą.

PALAZZO-BOURBON-DAL-MONTE-FACCIATA-1-e1589462567759-800×620

WIZJA SYSTEMOWA

Ludzie i przyroda mówią za pomocą tego samego języka: kodu genetycznego, DNA. Badając te powiązania, opracowujemy naturalne kompleksy molekularne, które są podstawą naszych produktów.

Człowiek, społeczeństwo i środowisko są wzajemnie powiązane w jeden żywy organizm. Jest to systemowa wizja życia, złożony związek stale zmieniających się elementów. Nauka pokazuje nam, że człowiek i natura są zbudowani z tej samej materii: DNA.

Za pomocą języka kodu genetycznego człowiek i natura prowadzą dialog poprzez dynamiczną wymianę powiązań. Analiza tego języka i tych powiązań jest podstawą badań mających na celu ponowne zdefiniowanie samego pojęcia zdrowia, rozumianego już nie jako brak złego samopoczucia, ale jako dynamiczne i ciągłe równoważenie wszystkich elementów składających się na nasze życie.

Zgodnie z tym podejściem, Aboca rozwija nowy sposób dbania o zdrowie, dzięki innowacyjnym, w 100% naturalnym produktom, które wykorzystują potencjał złożonych substancji roślinnych zgodnie z kryteriami Systems Medicine, która uwzględnia złożoność ludzkiego organizmu i środowiska, w którym żyje.

NASZE WARTOŚCI

Konsekwencja, pokora i praca to wartości, którymi kierujemy się każdego dnia.
Konsekwencja w dążeniu do znalezienia rozwiązań dla zdrowia i dobrego samopoczucia wyłącznie w naturze, bez żadnych kompromisów, połączona z pokorą, która przejawia się w dokonywaniu ciągłych inwestycji w celu udowodnienia naukowej zasadności naszych pomysłów oraz w prowadzeniu szkoleń dla tysięcy
pracowników sektora ochrony zdrowia. Wszystko to wymaga dużego zaangażowania oraz pracy najwyższej jakości, która wymaga ukierunkowania na człowieka, aby móc stworzyć coś nowego, co będzie miało znaczenie nie tylko dziś, ale także w przyszłości.