BADANIA PRZEDKLINICZNE

BADANIA PRZEDKLINICZNE

BADANIA PRZEDKLINICZNE

Ten typ badań służy głównie do identyfikacji aktywności i skuteczności ekstraktów roślinnych lub ich mieszanek, co pozwala również na odkrywanie nowych zastosowań. Dzięki tym badaniom można zatem wybrać ekstrakty roślinne do wykorzystania w gotowych wyrobach, na podstawie obiektywnych danych naukowych: poziomu aktywności biologicznej i profilu bezpieczeństwa.

Badania doświadczalne, rozpatrujące interakcje ze strukturami biologicznymi, takimi jak komórki, tkanki i narządy, pełnią również fundamentalną rolę w wyjaśnianiu skutków działania fitokompleksów, rozpoznając lub potwierdzając konkretne mechanizmy ich działania. Badania tego typu są wykonywane we współpracy z uniwersyteckimi ośrodkami badawczymi specjalizującymi się w farmakologii, fizjologii i morfologii człowieka.

W świetle ostatnich osiągnięć współczesnej wiedzy medycznej, w której podkreśla się wagę zmian zachodzących w DNA na skutek bodźców zewnętrznych, żywności, kwestii związanych z zachowaniem i środowiskiem, Aboca założyła niedawno laboratorium genomiki, zajmujące się badaniem, w jaki sposób fitokompleksy potrafią zmieniać ekspresję DNA.